Installera och konfigurera ImageMagick så att det fungerar med Experience Manager Assets

ImageMagick är en plugin för att skapa, redigera, komponera och konvertera bitmappsbilder. Det kan läsa och skriva bilder i olika format (över 200), bland annat PNG, JPEG, JPEG-2000, GIF, TIFF, DPX, EXR, WebP, Postscript, PDF och SVG. Använd ImageMagick för att ändra storlek, vända, spegla, rotera, förvränga, skeva och omforma bilder. Du kan också justera bildfärger, använda olika specialeffekter eller rita text, linjer, polygoner, ellipser och kurvor med ImageMagick.

Använd Adobe Experience Manager mediehanterare från kommandoraden för att bearbeta bilder via ImageMagick. Information om hur du arbetar med olika filformat med ImageMagick finns i Metodtips för resursfilformat. Mer information om alla filformat som stöds finns i Format som stöds för resurser.

Om du vill bearbeta stora filer med ImageMagick bör du tänka på högre minneskrav än vanligt, möjliga ändringar av IM-policyer och den övergripande inverkan på prestanda. Minneskraven beror på olika faktorer som upplösning, bitdjup, färgprofil och filformat. Om du tänker bearbeta mycket stora filer med ImageMagick bör du testa Experience Manager-servern ordentligt. Äntligen finns det resurser som kan vara till hjälp.

OBSERVERA

Om du använder Experience Manager på Adobe Managed Services (AMS) kan du kontakta Adobe kundsupport om du tänker bearbeta många stora PSD- eller PSB-filer. Det går inte att bearbeta PSB-filer med hög upplösning som är större än 30000 x 23000 pixlar i Experience Manager.

Installera ImageMagick

Det finns flera versioner av installationsfilerna för ImageMagic för olika operativsystem. Använd rätt version för ditt operativsystem.

 1. Hämta rätt ImageMagick-installationsfiler för ditt operativsystem.

 2. Om du vill installera ImageMagick på den disk där Experience Manager-servern finns startar du installationsfilen.

 3. Ange miljövariabeln path till installationskatalogen för ImageMagic.

 4. Om du vill kontrollera om installationen lyckades kör du kommandot identify -version.

Ställa in kommandoradens processsteg

Du kan ställa in kommandoradens processsteg för ditt särskilda användningsfall. Följ de här stegen för att skapa en speglad bild och miniatyrbilder (140x100, 48x48, 319x319 och 1280x1280) varje gång du lägger till en JPEG-bildfil i /content/dam på Experience Manager-servern:

 1. Gå till arbetsflödeskonsolen (https://[aem_server]:[Port]/workflow) på Experience Manager-servern och öppna arbetsflödesmodellen för DAM Update Asset.

 2. Öppna steget EPS thumbnails (powered by ImageMagick) i arbetsflödesmodellen DAM Update Asset.

 3. I Arguments tab lägger du till image/jpeg i listan Mime Types.

  mime_types_jpeg

 4. Ange följande kommando i rutan Commands:

  convert ./${filename} -flip ./${basename}.flipped.jpg

 5. Markera flaggorna Delete Generated Rendition och Generate Web Rendition.

  select_flags

 6. På fliken Web Enabled Image anger du information för återgivningen med måtten 1 280 × 1 280 pixlar. Ange dessutom i image/jpeg i rutan Mimetype.

  web_enabled_image

 7. Tryck/klicka på OK för att spara ändringarna.

  OBSERVERA

  Kommandot convert kanske inte körs med vissa Windows-versioner (till exempel Windows SE) eftersom det står i konflikt med det ursprungliga convert-verktyget som är en del av Windows-installationen. I det här fallet anger du den fullständiga sökvägen för verktyget ImageMagick. Ange t.ex.

  "C:\Program Files\ImageMagick-6.8.9-Q16\convert.exe" -define jpeg:size=319x319 ./${filename} -thumbnail 319x319 cq5dam.thumbnail.319.319.png

 8. Öppna steget Process Thumbnails och lägg till MIME-typen image/jpeg under Skip Mime Types.

  skip_mime_types

 9. Lägg till MIME-typen image/jpeg under Skip List på fliken Web Enabled Image. Tryck/klicka på OK för att spara ändringarna.

  web_enabled

 10. Spara arbetsflödet.

 11. Om du vill kontrollera om ImageMagic kan bearbeta bilderna på rätt sätt överför du en JPG-bild till Assets. Kontrollera om en bild som har vänts och återgivningarna genereras för den.

Minska säkerhetsluckor

Det finns flera säkerhetsluckor i samband med användning av ImageMagick för att bearbeta bilder. Att bearbeta bilder som skickas in av användaren innebär till exempel en risk för fjärrexekvering av kod (RCE).

Dessutom är olika bildbehandlingsplugins beroende av ImageMagick-biblioteket, inklusive, men inte begränsat till, PHP:s bild, Rubys magick och paperclip samt Node.js imagemagick.

Om du använder ImageMagick eller ett drabbat bibliotek rekommenderar Adobe att du åtgärdar de kända säkerhetsluckorna genom att utföra minst en av följande åtgärder (men helst båda):

 1. Kontrollera att alla bildfiler börjar med de förväntade "magiska byten" som motsvarar de bildfiltyper som du stöder innan du skickar dem till ImageMagick för bearbetning.
 2. Använd en principfil för att inaktivera sårbara ImageMagick-kodare. Den globala principen för ImageMagick finns på /etc/ImageMagick.

På denna sida