Dynamic Media videoprofiler

Dynamic Media har redan en fördefinierad adaptiv videokodningsprofil. Inställningarna i den här färdiga profilen är optimerade för att ge kunderna bästa möjliga visningsupplevelse. När du kodar dina överordnad videofilmer med den adaptiva videokodningsprofilen justeras videospelaren automatiskt i videoströmmens kvalitet under uppspelningen baserat på internetanslutningshastigheten hos dina kunder. Detta kallas adaptiv strömning.

Följande är andra faktorer som avgör kvaliteten på videoklipp:

 • Upplösning för den överförda överordnad videon

  Om MP4-videon spelades in med en lägre upplösning, till exempel 240p eller 360p, kan den inte direktuppspelas i HD.

 • Videospelarens storlek

  Som standard är Width i profilen Adaptiv videokodning inställd på Auto. Under uppspelningen används återigen den bästa kvaliteten baserat på spelarens storlek.

Se även Bästa metoder för videokodning.

OBSERVERA

Om du vill generera videons metadata och tillhörande videobildsminiatyrer måste själva videon gå igenom kodningsprocessen i Dynamic Media. I AEM kodar arbetsflödet Dynamic Media Encode Video video om du har aktiverat dynamiska medier och konfigurerat videolmolntjänster. Det här arbetsflödet innehåller information om arbetsflödets processhistorik och fel.

Se Övervaka videokodning och publiceringsförlopp på YouTube. Om du har aktiverat Dynamic Media och konfigurerat videolmolntjänster börjar arbetsflödet Dynamic Media Encode Video automatiskt gälla när du överför en video. (Om du inte använder dynamiska medier aktiveras arbetsflödet DAM Update Asset.)

Metadata är användbara när du söker efter resurser. Miniatyrbilderna är statiska videobilder som genereras under kodningen. De krävs av AEM och används i användargränssnittet för att du ska kunna identifiera videofilmer visuellt i vyn Cards View, Search Results och Asset List. Du kan se de genererade miniatyrbilderna när du trycker på ikonen Renditions (en målarpalett) för en kodad video.

När du har skapat videoprofilen använder du den på en mapp eller flera mappar. Se Använda en videoprofil för mappar.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera resursbearbetning.

Förinställningar för adaptiv videokodning

I följande tabell visas kodningsprofiler med bästa praxis för adaptiv videoströmning till mobiler, surfplattor och stationära datorer. Du kan använda de här förinställningarna för video med alla proportioner.

Videoformatkodek Videostorlek - bredd (px) Videostorlek - höjd (px) Behåll proportioner? Videobithastighet (kbit/s) Bildrutefrekvens för video (fps) Ljudkodek Ljudbithastighet (kbit/s)

MP4 H.264 (mp4)

autom. 360 Ja 730 30 Dolby HE-AAC 128

MP4 H.264 (mp4)

autom. 540 Ja 2000
30 Dolby HE-AAC 128

MP4 H.264 (mp4)

autom. 720
Ja 3000
30 Dolby HE-AAC 128

Skapa en Dynamic Media videokodningsprofil för adaptiv strömning

Dynamic Media har redan en fördefinierad Adaptive Video Encoding-profil - en grupp inställningar för videoöverföring för MP4 H.264 - som är optimerade för bästa möjliga visningsupplevelse. Du kan använda den här profilen när du överför videoklipp.

Om den här fördefinierade profilen inte uppfyller dina behov kan du välja att skapa en egen adaptiv videokodningsprofil. När du använder inställningen Encode for adaptive streaming-a best practice valideras alla kodningsförinställningar som du lägger till i profilen så att alla videoklipp har samma proportioner. Dessutom hanteras de kodade videoklippen som en uppsättning med flera bithastigheter för direktuppspelning.

När du skapar videokodningsprofilen ser du att de flesta kodningsalternativen är förifyllda med rekommenderade standardinställningar. Om du väljer ett annat värde än det rekommenderade standardvärdet bör du vara medveten om att det kan leda till sämre videokvalitet under uppspelning och andra prestandaproblem.

För alla kodningsförinställningar för MP4 H.264-video i profilen valideras följande värden för att säkerställa att de är desamma i alla enskilda kodningsförinställningar i profilen, vilket gör adaptiv strömning möjlig:

 • Videoformatkodek - MP4 H.264 (.mp4)
 • Ljudkodek
 • Bithastighet för ljud
 • Behåll proportioner
 • Kodning i två omgångar
 • Konstant bithastighet
 • H264-profil
 • Samplingsfrekvens för ljud

Om värdena inte är desamma kan du fortsätta skapa profilen som den är. Tänk dock på att adaptiv strömning inte kommer att vara möjlig. I stället får användarna direktuppspelning med en bithastighet. Vi rekommenderar att du redigerar kodningsinställningarna så att samma värden används för de enskilda kodningsförinställningarna i profilen. (Observera att videoprofilen/förinställningsredigeraren ska tillämpa paritet för de adaptiva videokodningsinställningarna om Encode for adaptive streaming är aktiverat.)

Se även Skapa en videokodningsprofil för progressiv direktuppspelning.

Se även Bästa metoder för videokodning.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera resursbearbetning.

När du har skapat videoprofilen kan du använda den på en eller flera mappar.

Så här skapar du en Dynamic Media videokodningsprofil för adaptiv strömning:

 1. Tryck eller klicka på AEM logotyp och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Tryck på Create för att lägga till en ny videoprofil.

 3. Ange ett namn och en beskrivning för profilen.

 4. Kontrollera att Encode for adaptive streaming är markerat (standard).

 5. Tryck på Add Video Encoding Preset.

 6. Ange alternativen för video och ljud på fliken Basic.

  Tryck på informationsikonen bredvid varje alternativ för ytterligare beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserat på den valda videoformatkodeken.

 7. Kontrollera att Keep aspect ratio är markerat under rubriken Videostorlek.

 8. Ställ in videobildrutans upplösning i pixlar. Använd värdet Auto för att automatiskt skala så att det matchar källproportionerna (bredd/höjd). Exempel: Auto x 480 eller 640 x Auto.

  Gör något av följande:

  • I fältet Width anger du auto. Ange ett värde i pixlar i fältet Height.
  • Om du vill få hjälp med att visualisera storleken på videon trycker du på ikonen Information (i) till höger om Height för att öppna sidan Size Calculator. Använd Size Calculator för att ange de videodimensioner (som representeras av den blå rutan) som du vill använda. Tryck på X i det övre högra hörnet när du är klar.
 9. (Valfritt) Tryck på fliken Advanced och kontrollera att kryssrutan Use Default Values är markerad (rekommenderas). Du kan också ändra avancerade video- och ljudinställningar.

 10. Tryck på Save längst upp till höger på sidan för att spara förinställningen.

 11. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 5-10 för att skapa ytterligare kodningsförinställningar. (Adaptiv videoströmning kräver mer än en videoförinställning.)
  • Tryck på Save igen i det övre högra hörnet på sidan för att spara profilen.

Övervaka kodningsjobbets förlopp

En bearbetningsindikator (eller förloppsindikator) visas så att du visuellt kan övervaka förloppet för ett videokodningsjobb.

Du kan också visa filen error.log för att övervaka förloppet för ett kodningsjobb, för att se om kodningen är klar eller för att se eventuella jobbfel. error.log finns i mappen logs där din AEM är installerad.

Skapa en Dynamic Media videokodningsprofil för progressiv strömning

Om du väljer att inte använda alternativet Encode for adaptive streaming måste du tänka på att alla kodningsförinställningar som du lägger till i profilen behandlas som individuella videoåtergivningar för strömning med en bithastighet eller progressiv videoleverans. Dessutom går det inte att kontrollera att alla videoåtergivningar har samma proportioner.

Beroende på vilket läge du använder är videoformatets kodekar följande:

 • Dynamic Media-Scene7-läge: H.264 (.mp4)
 • Dynamic Media-hybridläge: H.264 (.mp4), WebM

Se även Skapa en videokodningsprofil för adaptiv direktuppspelning.

Se även Bästa metoder för videokodning.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera resursbearbetning.

När du har skapat videoprofilen kan du använda den på en eller flera mappar.

Så här skapar du en Dynamic Media videokodningsprofil för progressiv direktuppspelning:

 1. Tryck på AEM-logotypen och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Tryck på Create för att lägga till en ny videoprofil.

 3. Ange ett namn och en beskrivning för profilen.

 4. Avmarkera kryssrutan Encode for adaptive streaming.

 5. Tryck på Add Video Encoding Preset.

 6. Ange alternativen för video och ljud på fliken Basic.

  Tryck på ikonen Information bredvid varje alternativ för ytterligare beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserat på den valda videoformatkodeken.

 7. (Valfritt) Avmarkera Keep aspect ratio under rubriken Videostorlek.

 8. I fältet Width anger du auto; till höger om fältet Height trycker du på ikonen Information. Använd sidan Size Calculator för att ytterligare ange videodimensionen (blå ruta) som du vill ha den. Tryck på X när du är klar.

 9. (Valfritt) Gör något av följande:

  • Tryck på fliken Advanced och kontrollera att kryssrutan Use Default Values är markerad (rekommenderas).

  • Avmarkera kryssrutan Use Default Values och ange önskade videoinställningar och ljudinställningar.

   Tryck på ikonen Information bredvid varje alternativ för ytterligare beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserat på den valda videoformatkodeken.

 10. Tryck på Save längst upp till höger på sidan för att spara förinställningen.

 11. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 5-10 för att skapa ytterligare kodningsförinställningar.
  • Tryck på Save i det övre högra hörnet på sidan för att spara profilen.

Använda egna parametrar för videokodning

Du kan redigera en befintlig videokodningsprofil för att dra nytta av avancerade videokodningsparametrar som inte finns i användargränssnittet när du skapar eller redigerar en videoprofil i AEM. Du kan lägga till en eller flera avancerade parametrar, till exempel minBitrate och maxBitrate, i den befintliga profilen.

Så här använder du anpassade kodningsparametrar för video:

 1. Tryck på AEM-logotypen och navigera sedan till Tools > General > CRXDE Lite.

 2. Gå till följande på CRXDE Lite-sidan på panelen Explorer till vänster:

  /conf/global/settings/dam/dm/presets/video/*name_of_video_encoding_profile_to_edit*

 3. På panelen längst ned till höger på sidan på fliken Properties anger du Name, Type och Value för parametern som du vill använda.

  Följande avancerade parametrar är tillgängliga:

  Namn Beskrivning
  Typ
  Värde
  h264Level H.264-nivå som ska användas för kodning. Normalt bestäms detta automatiskt utifrån de kodningsinställningar som du använder. String

  10 * h264 nivå

  3.0 = 30, 1.3 = 13)

  Inget standardvärde.

  keyframe Målantalet bildrutor mellan nyckelbildrutor. Beräkna det här värdet för att generera en nyckelbildruta var 2:10:e sekund. Exempel: vid 30 bildrutor per sekund ska nyckelbildruteintervallet vara 60-300.

  Lägre intervall för nyckelrutor förbättrar strömsöknings- och strömbrytningsbeteendet för adaptiv videokodning och kan även förbättra kvaliteten för videoklipp som har mycket rörelse. Men eftersom nyckelrutor ökar filstorleken resulterar ett lägre nyckelruteintervall vanligtvis i en lägre total videokvalitet med en viss bithastighet.
  String

  Positivt nummer.

  Standardvärdet är 300.

  Rekommenderat värde för HLS (HTTP Live Streaming) är 60-90.

  minBitrate

  Minsta bithastighet som tillåter variabel bithastighetskodning, i kbit/s (kilobit per sekund).

  Den här parametern gäller bara när Använd konstant bithastighet är avmarkerat på fliken Avancerat när du skapar eller redigerar en videokodningsprofil.

  Se även Bithastighet.

  String

  Positivt tal i kbit/s.

  Inget standardvärde.

  maxBitrate

  Maximal bithastighet som tillåter variabel bithastighetskodning, i kbit/s.

  Den här parametern gäller bara när Använd konstant bithastighet är avmarkerat på fliken Avancerat när du skapar eller redigerar en videokodningsprofil.

  Se även Bithastighet.

  String

  Positivt tal i kbit/s.

  Inget standardvärde. Det rekommenderade värdet är dock upp till två gånger högre än kodningsbithastigheten.

  audioBitrateCustom Ange värdet true för att tvinga fram en konstant bithastighet för ljudströmmen, om det stöds av ljudkodeken. String

  true/false

  Standardvärdet är false.

  Rekommenderat värde för HLS (HTTP Live Streaming) är false.

  chlimage_1-516

 4. I närheten av sidans nedre högra hörn trycker du på Add.

 5. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 3 och 4 för att lägga till ytterligare en parameter i videokodningsprofilen.
  • I närheten av det övre vänstra hörnet på sidan trycker du på Save All.
 6. Tryck på ikonen Back Home längst upp till vänster på sidan CRXDE Lite för att gå tillbaka till AEM.

Redigera en Dynamic Media videokodningsprofil

Du kan redigera alla videokodningsprofiler som du har skapat för att lägga till, redigera eller ta bort förinställningar för video i den profilen.

Som standard kan du inte redigera den fördefinierade Adaptive Video Encoding-profilen som medföljde Dynamic Media. I stället kan du enkelt kopiera profilen och spara den med ett nytt namn. Du kan sedan redigera de önskade förinställningarna i den kopierade profilen.

Se även Bästa metoder för videokodning.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera resursbearbetning.

Så här redigerar du en Dynamic Media videokodningsprofil:

 1. Tryck på AEM-logotypen och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Markera ett videoprofilnamn på sidan Video Profiles.

 3. Tryck på Edit i verktygsfältet.

 4. Redigera namn och beskrivning på sidan Video Encoding Profile.

 5. Det är en god idé att se till att kryssrutan Encode for adaptive streaming är markerad.

  Tryck på informationsikonen om du vill se en beskrivning av adaptiv strömning. (Om du redigerar en progressiv videoprofil ska du inte markera den här kryssrutan.)

 6. Under rubriken Video Encoding Presets lägger du till, redigerar eller tar bort förinställningar för videokodning som utgör profilen.

  Tryck på ikonen Information bredvid varje alternativ på flikarna Basic och Advanced om du vill ha ytterligare beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserade på den valda videoformatkodeken.

 7. Tryck på Save i det övre högra hörnet på sidan.

Kopiera en Dynamic Media videokodningsprofil

 1. Tryck på AEM-logotypen och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Markera ett videoprofilnamn på sidan Video Profiles.

 3. Tryck på Copy i verktygsfältet.

 4. På sidan Video Encoding Profile anger du ett nytt namn för profilen.

 5. Det är en god idé att se till att kryssrutan Encode for adaptive streaming är markerad. Tryck på informationsikonen om du vill se en beskrivning av adaptiv strömning. (Om du kopierar en progressiv videoprofil markerar du inte kryssrutan.)

  I Dynamic Media - hybrid-läge är Encode for adaptive streaming inte möjligt om en WebM-videoförinställning är en del av videoprofilen eftersom alla förinställningar måste vara MP4.

 6. Under rubriken Video Encoding Presets lägger du till, redigerar eller tar bort förinställningar för videokodning som utgör profilen.

  Tryck på ikonen Information bredvid varje alternativ på flikarna Basic och Advanced för att se rekommenderade inställningar och beskrivningar.

 7. Tryck på Save i det övre högra hörnet på sidan.

Ta bort en Dynamic Media videokodningsprofil

 1. Tryck på AEM-logotypen och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.
 2. Markera ett eller flera videoprofilnamn på sidan Video Profiles.
 3. Tryck på Delete i verktygsfältet.
 4. Tryck på OK.

Använda en Dynamic Media-videoprofil på mappar

När du tilldelar en videoprofil till en mapp ärver alla undermappar automatiskt profilen från den överordnade mappen. Det innebär att du bara kan tilldela en videoprofil till en mapp. Fundera därför noga över mappstrukturen för var du överför, lagrar, använder och arkiverar resurser.

Om du har tilldelat en annan videoprofil till en mapp åsidosätter den nya profilen den tidigare profilen. De tidigare befintliga mappresurserna ändras inte. Den nya profilen används för resurser som läggs till i mappen senare.

Mappar som har tilldelats en profil visas i användargränssnittet med namnet på profilen som visas i kortnamnet.

chlimage_1-517

Du kan tillämpa videoprofiler på specifika mappar eller globalt på alla resurser.

Tillämpa videoprofiler på specifika mappar

Du kan använda en videoprofil på en mapp från menyn Tools eller, om du är i mappen, från Properties. I det här avsnittet beskrivs hur du använder videoprofiler på mappar på båda sätten.

För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Använda Dynamic Media videoprofiler på mappar från användargränssnittet Profiles

 1. Tryck på AEM-logotypen och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.
 2. Välj den videoprofil som du vill använda för en eller flera mappar.
 3. Tryck på Apply Profile to Folder(s) och markera den eller de mappar som du vill ska ta emot de nyligen överförda resurserna och tryck sedan på Apply. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Använda Dynamic Media videoprofiler på mappar från Egenskaper

 1. Tryck på AEM logotyp och navigera till Assets och sedan till mappen som du vill använda en videoprofil på.

 2. Markera mappen genom att trycka på bockmarkeringen och sedan på Properties.

 3. Välj fliken Video Profiles och välj profilen i listrutan och tryck på Save & Close. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

  chlimage_1-518

Använda en Dynamic Media-videoprofil globalt

Förutom att tillämpa en profil på en mapp kan du även tillämpa en profil globalt så att allt innehåll som överförs till AEM resurser i en mapp har den valda profilen.

Så här använder du en Dynamic Media-videoprofil globalt:

 1. Navigera till CRXDE Lite till följande nod: /content/dam/jcr:content.
 2. Lägg till egenskapen videoProfile: /etc/dam/video/dynamicmedia/<name_of_video_encoding_profile>
 3. Tryck på Save All.

chlimage_1-519

Ta bort en Dynamic Media-videoprofil från mappar

När du tar bort en videoprofil från en mapp ärver alla undermappar automatiskt borttagningen av profilen från den överordnade mappen. All bearbetning av filer som har inträffat i mapparna förblir dock oförändrad.

Du kan ta bort en videoprofil från en mapp från menyn Tools eller, om du är i mappen, från Folder Settings. I det här avsnittet beskrivs hur du tar bort videoprofiler från mappar på båda sätten.

Ta bort Dynamic Media videoprofiler från mappar via profilanvändargränssnittet

 1. Tryck på AEM-logotypen och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Markera den videoprofil som du vill ta bort från en eller flera mappar.

 3. Tryck på Remove Profile from Folder(s) och markera den eller de mappar som du vill ta bort profilen från och tryck sedan på Remove.

  Du kan bekräfta att videoprofilen inte längre används för en mapp eftersom namnet inte längre visas under mappnamnet.

Ta bort Dynamic Media videoprofiler från mappar med hjälp av Egenskaper

 1. Tryck på AEM logotyp och navigera till Assets och sedan till mappen som du vill ta bort en videoprofil från.
 2. Markera mappen genom att trycka på bockmarkeringen och sedan på Properties.
 3. Välj fliken Video Profiles och välj None i listrutan och tryck på Save & Close. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

På denna sida