Använda regeluppsättningar för att omforma URL:er

Du kan distribuera regeluppsättningar i Dynamic Media för att omvandla URL:er. Regeluppsättningar är instruktioner skrivna i ett skriptspråk (t.ex. JavaScript) som utvärderar XML-data och utför vissa åtgärder om dessa data uppfyller vissa villkor. Varje regel består av minst ett villkor och minst en åtgärd. En regel utvärderar XML-data mot villkoren, och om ett villkor är uppfyllt utförs rätt åtgärd. Exempel på regeluppsättningar är följande:

 • Lägga till ett MIME-typsuffix. Många tjänster och webbplatser kräver bildsuffix, som att lägga till .jpg till en URL.

 • Skapa en mappsökväg till URL:en för sökmotoroptimering.

  Se Hur Adobe Dynamic Media Classic stöder SEO.

 • Lägga till metadata i URL:en för sökmotoroptimering.

  Se Hur Adobe Dynamic Media Classic stöder SEO.

 • Ställa in innehållets disposition för att utlösa en hämtning.

 • Förenkla bildhanteringen genom att ange URL:er för personalisering. Omvandla till exempel rgb{XX,YY,ZZ} till RTF-klar \redXX\greenYY\blueZZ

 • Begär att vissa tecken ska kodas, till exempel $, { och }, och vissa tecken ska avkodas mot ImageServer. Facebook fungerar till exempel inte så bra med URL:er som innehåller specialtecken.

  Se Ta bort specialtecken från URL:er.

I Dynamic Media-sammanhang kan webbplatser som använder ett XML-baserat system för att hantera resursinformation överföra XML-filer till Dynamic Media. Du kan ange en av dessa filer som förbearbetningsregeluppsättningsfil för Dynamic Media-resurser. Den här filen omstrukturerar URL-protokollets standardformat så att det uppfyller affärslogiken i system som integreras med Dynamic Media. Du anger en XML-fil som ska fungera som sökväg till definitionsfilen för regeluppsättningen.

FÖRSIKTIGHET

Var försiktig när du använder linjaler. kan de förhindra att Dynamic Media-innehåll visas på din webbplats.

Det finns exempellinjaler som kan hjälpa dig att skapa en egen linjaluppsättning.
Se Referens för regeluppsättning.

Precis som när du skapar alla regeluppsättningar måste du se till att XML-filen är giltig innan du överför den med ett XML-valideringsprogram som xmlvalid.
Se även Troubleshooting rule sets.

Kontrollera också först att du testar regeluppsättningen i en staging-miljö som inte påverkar produktionsmiljön.
Produktionsmiljöer och staging-miljöer kräver normalt olika inloggningar.

Se Adobe Dynamic Media Classic-datorprogrammet för inloggningsinformation.

Se även Använda "asset" i stället för "is"-bilden i en regeluppsättning.

Så här distribuerar du XML-regeluppsättningar:

 1. Logga in på ditt Dynamic Media Classic-datorprogram.

  Dina autentiseringsuppgifter och din inloggning tillhandahölls av Adobe vid tidpunkten för etableringen. Om du inte har den här informationen kontaktar du teknisk support.

 2. Överför regeluppsättningsfilen genom att göra följande:

  • Klicka på Upload i fältet Global navigering.
  • På sidan Upload, nära det övre vänstra hörnet, klickar du på Browse.
  • Bläddra till regeluppsättningsfilen (XML) i dialogrutan Open.
  • Markera filen och klicka sedan på Open.
  • Till höger på sidan Upload väljer du en målmapp för regeluppsättningsfilen.
  • Kontrollera att Publish After Uploading är markerat nära sidans nederkant.
  • Klicka på Submit Upload längst ned till höger på sidan.
  • Klicka på Jobs i fältet Global navigering för att kontrollera överföringsjobbets status. När kolumnen Status på sidan Job säger Överför klar fortsätter du till nästa steg.
 3. Klicka på Setup > Application Setup > Publish Setup > Image Server i navigeringsfältet uppe på sidan.

 4. På sidan Image Server Publish, under gruppen Catalog Management, letar du upp Rule Set Definition File Path och klickar sedan på Select.

 5. På sidan Select Rule Set Definition File (XML) bläddrar du till regeluppsättningsfilen och klickar sedan på Select i den nedre högra hörnet av sidan.

 6. Klicka på Close längst ned till höger på sidan Inställningar.

 7. Kör ett Image Server-publiceringsjobb.

  Regeluppsättningsvillkoren tillämpas på begäranden till Dynamic Media Image-servrar.

  Om du gör ändringar i regeluppsättningsfilen tillämpas ändringarna omedelbart när du överför och publicerar den uppdaterade regeluppsättningsfilen igen.

På denna sida