Regelsets gebruiken om URL's te transformeren

U kunt regelsets in Dynamic Media gebruiken om URL's te transformeren. Regelsets zijn instructiesets die in een scripttaal (zoals JavaScript) zijn geschreven en die XML-gegevens evalueren en bepaalde handelingen uitvoeren als die gegevens aan bepaalde voorwaarden voldoen. Elke regel bestaat uit ten minste één voorwaarde en ten minste één actie. Een regel evalueert de gegevens van XML tegen de voorwaarden, en als een voorwaarde wordt voldaan, dan neemt het de aangewezen actie. Voorbeelden van regelsets zijn:

 • Een MIME-achtervoegsel toevoegen. Voor veel services en websites zijn afbeeldingsachtervoegsels vereist, zoals het toevoegen van .jpg aan een URL.

 • Een mappad naar de URL maken voor SEO-doeleinden (Search Engine Optimization, optimalisatie van zoekprogramma's).

  Zie Hoe Adobe Dynamic Media Classic SEO ondersteunt.

 • Metagegevens toevoegen aan de URL voor SEO-doeleinden (Search Engine Optimization).

  Zie Hoe Adobe Dynamic Media Classic SEO ondersteunt.

 • De positie van de inhoud instellen om een download te activeren.

 • Vereenvoudig URL's met sjablonen voor beeldweergave voor personalisatie. Zet rgb{XX,YY,ZZ} bijvoorbeeld om in RTF-ready \redXX\greenYY\blueZZ

 • Vraag om bepaalde tekens die moeten worden gecodeerd, zoals $, { en }, en bepaalde tekens die naar ImageServer moeten worden gedecodeerd. Facebook werkt bijvoorbeeld niet goed met URL's die speciale tekens bevatten.

  Zie Speciale tekens verwijderen uit URL's.

In de context van Dynamic Media kunnen websites die een op XML gebaseerd systeem gebruiken voor het beheer van elementgegevens, XML-bestanden uploaden naar Dynamic Media. U kunt een van deze bestanden aanwijzen als het bestand met de voorverwerkingsregel voor het bedienen van Dynamic Media-elementen. Dit bestand herstructureert de standaard URL-protocolindeling om te voldoen aan de bedrijfslogica van systemen die worden geïntegreerd met Dynamic Media. U geeft een XML-bestand op dat moet dienen als pad naar het definitiebestand voor de regel.

LET OP

Wees voorzichtig bij het gebruik van linialen; kunnen voorkomen dat Dynamic Media-inhoud op uw website wordt weergegeven.

Er zijn voorbeeldregels beschikbaar die u kunnen helpen uw eigen regels te maken.
Zie Referentie regelset.

Net als bij het maken van alle regelsets moet u ervoor zorgen dat uw XML-bestand geldig is voordat u het uploadt met een XML-validatieprogramma zoals xmlvalid.
Zie ook Regelsets voor probleemoplossing.

Zorg er ook voor dat u eerst de regel test die is ingesteld in een testomgeving die geen invloed heeft op uw live productieomgeving.
Productieomgevingen en staging-omgevingen vereisen doorgaans verschillende logins.

Zie de Adobe Dynamic Media Klassieke bureaubladtoepassing voor aanmelding.

Zie ook Afbeelding 'element' gebruiken in plaats van 'is' in een regelset.

XML-regelsets implementeren:

 1. Meld u aan bij uw Klassieke Dynamic Media-bureaubladtoepassing.

  Adobe heeft uw aanmeldingsgegevens en aanmeldingsgegevens op het moment van de provisioning opgegeven. Neem contact op met Technische ondersteuning als u deze informatie niet hebt.

 2. Upload het bestand met de regelset als volgt:

  • Klik op Upload op de algemene navigatiebalk.
  • Klik op Upload op de pagina in de linkerbovenhoek op Browse.
  • Blader in het dialoogvenster Open naar het bestand met de regelset (XML).
  • Selecteer het bestand en klik op Open.
  • Selecteer rechts van de pagina Upload een doelmap voor het bestand met regelsets.
  • Controleer of onder aan de pagina Publish After Uploading is ingeschakeld.
  • Klik in de rechterbenedenhoek van de pagina op Submit Upload.
  • Klik op Jobs op de algemene navigatiebalk om de status van de uploadtaak te controleren. Wanneer de Status kolom op Job pagina zegt upload Gedaan, ga aan de volgende stappen verder.
 3. Klik op Setup > Application Setup > Publish Setup > Image Server op de navigatiebalk boven aan de pagina.

 4. Zoek op de pagina Image Server Publish onder de groep Catalog Management naar Rule Set Definition File Path en klik vervolgens op Select.

 5. Blader op de pagina Select Rule Set Definition File (XML) naar het bestand met de regelset en klik vervolgens in de rechterbenedenhoek van de pagina op Select.

 6. Klik in de rechterbenedenhoek van de pagina Setup op Close.

 7. Voer een publicatietaak voor afbeeldingsservers uit.

  De regelingestelde voorwaarden worden toegepast op de aanvragen voor live Dynamic Media Image Servers.

  Als u wijzigingen aanbrengt in het bestand met de regelset, worden de wijzigingen direct toegepast wanneer u het bijgewerkte bestand met de regelset opnieuw uploadt en publiceert.

Op deze pagina