Snurrande uppsättningar

FÖRSIKTIGHET

AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

Med en snurra uppsättning kan du simulera hur det ser ut när du vrider ett objekt för att undersöka det. Med snurra uppsättningar kan du visa objekt från vilken vinkel som helst och få fram de viktigaste visuella detaljerna från vilken vinkel som helst.

Med en snurra uppsättning simuleras en 360-graders visningsupplevelse. Dynamic Media erbjuder snurra uppsättningar med en axel där tittarna kan rotera ett objekt. Dessutom kan man zooma och panorera med några enkla musklick. På så sätt kan användare undersöka ett objekt närmare från en viss betraktningsvinkel.

Snurra uppsättningar anges av en banderoll med ordet SPINSET. Om rotationsuppsättningen dessutom är publicerad är det publiceringsdatum som anges av World ikonen finns på banderollen tillsammans med det senaste ändringsdatumet, vilket anges av Pencil visas.

chlimage_1-380

OBSERVERA

Mer information om gränssnittet Resurser finns i Hantera resurser med Touch-gränssnittet.

När du skapar en snurrsuppsättning rekommenderar Adobe följande bästa praxis och tillämpar följande gräns:

Begränsningstyp Bästa praxis Begränsning har införts
Maximalt antal rader/kolumner per 2D-uppsättning 12-18 bilder per uppsättning 1000

Se även Dynamic Media begränsningar.

Snabbstart: Snurra uppsättningar

Så här kommer du igång snabbt med Spin Sets:

 1. Ladda upp bilderna för flera vyer.

  Du behöver minst 8-12 tagningar av ett objekt för en endimensionell snurra och 16-24 för en tvådimensionell snurra uppsättning. Fotografierna måste tas med jämna mellanrum för att ge intryck av att objektet roteras och vändas. Om en endimensionell snurra t.ex. innehåller 12 tagningar roterar du objektet 30 grader (360/12) för varje tagning.

 2. Skapa snurruppsättningar.

  Om du vill skapa en snurruppsättning väljer du Create > Spin Set och namnge uppsättningen, välj resurserna och sortera sedan bilderna i den ordning de visas.

  Se Arbeta med väljare.

  OBSERVERA

  Du kan också skapa snurruppsättningar automatiskt genom att gruppuppsättningsförinställningar.

  Batchuppsättningar skapas av IPS (Image Production System) som en del av tillgångsintag och är endast tillgängliga i Dynamic Media - Scene7-läge.

 3. Konfigurera Snurra inställningar för visningsprogram, efter behov.

  Administratörer kan skapa eller ändra förinställningar för Spin Set Viewer. Om du vill visa din snurruppsättning med en visningsförinställning väljer du snurra uppsättning och väljer i den vänstra rullgardinsmenyn Viewers.

  Se Tools > Assets > Viewer Presets om du vill skapa eller redigera förinställningar för visningsprogram.

  Se Lägga till och redigera visningsförinställningar.

 4. Visa snurruppsättningar.

  Du kan visa och komma åt uppsättningar som skapats med hjälp av gruppuppsättningsförinställningar på tre olika sätt. (Uppsättningar som skapats med gruppuppsättningsförinställningar, gör not visas i användargränssnittet.)

 5. Förhandsgranska snurra uppsättningar.

  Markera rotationsuppsättningen så kan du förhandsgranska den. Rotera snurrsuppsättningen. Du kan välja olika visningsprogram från Viewers som finns på den vänstra menyn.

 6. Publicera snurruppsättningar.

  När du publicerar en snurrsuppsättning aktiveras den ordning i vilken bilderna visas i en snurra. Se till att ordna dem så att snurret blir en jämn 360-gradersvy.URL och Embed sträng. Dessutom måste du publicera visningsförinställningen.

 7. Länka URL:er till ditt webbprogram eller Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet.

  AEM Assets skapar URL-anrop för Spin Sets och aktiverar dem när du har publicerat Spin Sets. Du kan kopiera dessa URL:er när du förhandsgranskar resurser. Du kan även bädda in dem på din webbplats.

  Markera rotationsuppsättningen och välj sedan Viewers i listrutan till vänster.

  Läs Länka en rotationsuppsättning till en webbsida och Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet.

Om du behöver det kan du redigera snurra uppsättningar. Dessutom kan du visa och redigera Snurra uppsättningsegenskaper.

Överför resurser för snurpuppsättningar

Du behöver minst 8-12 tagningar av ett objekt för en endimensionell snurra och 16-24 för en tvådimensionell snurra uppsättning. Fotografierna måste tas med jämna mellanrum för att ge intryck av att objektet roteras och vändas. Om en endimensionell snurra t.ex. innehåller 12 tagningar roterar du objektet 30 grader (360/12) för varje tagning.

Du kan överföra bilder för snurra uppsättningar på samma sätt som du gör ladda upp alla andra resurser i AEM Assets.

Riktlinjer för fotografering av snurra uppsättningsbilder

Nedan följer några tips om hur du använder snurra uppsättningsbilder. Ju fler bilder du har i en snurrfunktion, desto bättre blir effekten av att snurra. Om du inkluderar många bilder i uppsättningen ökar dock tiden det tar för bilderna att läsas in. AEM rekommenderar följande riktlinjer för att ta bilder för användning i snurra uppsättningar:

 • Använd minst 8-12 bilder i en endimensionell snurra och 16-24 bilder i en tvådimensionell snurra. Minst 8 bilder krävs för att kunna vridas 360 grader. Endimensionella snurruppsättningar är vanligare eftersom tvådimensionella snurvuppsättningar är arbetsintensiva.
 • Använd ett förlustfritt format, TIFF och PNG rekommenderas.
 • Maskera alla bilder så att objektet visas på en helt vit eller annan bakgrund med hög kontrast. Du kan också lägga till skuggor.
 • Se till att produktinformationen är väl belyst och i fokus.
 • Ta snurra bilder till modekläder med mannequin eller modell. Ofta är mannequin antingen helt maskerat (med hjälp av en glasmannequin) eller en stiliserad mannequin/form visas i bilden. Du kan skapa en omformningsrotation genom att definiera antalet vinklar. Markera varje vinkel med band på golvet för att vägleda modellen till steg och titta i riktningen för varje tagning.

Skapa snurruppsättningar

Den ordning i vilken bilderna visas i en snurrfunktion. Se till att ordna dem så att snurret blir en jämn 360-gradersvy.

OBSERVERA

Du kan också skapa rotationsuppsättningar automatiskt med hjälp av förinställningar för gruppuppsättningar.

Batchuppsättningar skapas av IPS (Image Production System) som en del av tillgångsintag och är endast tillgängliga i Dynamic Media-Scene7-läge.

Se"Skapa gruppuppsättningsförinställningar för automatisk generering av bilduppsättningar och snurruppsättningar" i Konfigurera Dynamic Media - Scene7-läge.

När du skapar en snurrsuppsättning rekommenderar Adobe följande bästa praxis och tillämpar följande gräns:

Begränsningstyp Bästa praxis Begränsning har införts
Maximalt antal rader/kolumner per 2D-uppsättning 12-18 bilder per uppsättning 1000

Se även Dynamic Media begränsningar.

Så här skapar du snurruppsättningar:

 1. I Resurser navigerar du till den plats där du vill skapa en snurruppsättning och trycker på Create och markera Spin Set. Du kan också skapa uppsättningen inifrån en mapp som innehåller resurserna.

  chlimage_1-381

 2. Spin Set Editor sida, på Title anger du ett namn för rotationsrutan. Namnet visas i banderollen över snurruppsättningen. Du kan också ange en beskrivning.

  chlimage_1-382

  När du skapar rotationsuppsättningen kan du ändra miniatyrbilden för rotationsuppsättningen eller låta AEM välja miniatyrbilden automatiskt baserat på resurserna i rotationsuppsättningen. Välj en miniatyrbild genom att trycka Change thumbnail. Markera en bild (du kan navigera till andra mappar om du även vill söka efter bilder). Om du har markerat en miniatyrbild och sedan vill AEM generera en från rotationsuppsättningen väljer du Switch to Automatic thumbnail.

 3. Gör något av följande:

  • Nära det övre vänstra hörnet av Spin Set Editor sida, tryck Add Asset.
  • I mitten av Spin Set Editor sida, tryck Tap to open Asset Selector.

  Tryck för att välja resurser som du vill inkludera i din snurruppsättning. De markerade resurserna visas med en bock. När du är klar trycker du på Select.

  Med resursväljaren kan du söka efter resurser genom att skriva ett nyckelord och trycka på Return. Du kan också använda filter för att förfina sökresultatet. Du kan filtrera efter sökväg, samling, filtyp och tagg. Markera filtret och tryck sedan på ikonen Filter i verktygsfältet. Om du vill ändra vyn trycker du på längst upp till höger på sidan View ikonen och tryck sedan Column View, Card View, eller List View.

  Se Arbeta med väljare.

  chlimage_1-383

 4. När du lägger till resurser i uppsättningen läggs de automatiskt till i alfanumerisk ordning. Du kan sortera om eller sortera resurser manuellt när du har lagt till dem. Om det behövs drar du en resurs Reorder till höger om resursens filnamn om du vill ändra ordning på bilderna i uppsättningslistan.

  spin_set_assets6-4

 5. (Valfritt) Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en bild markerar du bilden och trycker sedan Delete Asset.
  • Om du vill använda en förinställning i det övre högra hörnet av sidan trycker du på Preset väljer du sedan en förinställning som ska användas på alla resurser samtidigt.
 6. Tryck på Save. Den nyligen skapade rotationsuppsättningen visas i den mapp som du skapade den i.

Visa snurruppsättningar

Du kan skapa snurruppsättningar antingen i användargränssnittet eller automatiskt med gruppuppsättningsförinställningar. Men uppsättningar som skapats med gruppuppsättningsförinställningar gör not visas i användargränssnittet. Du kan komma åt uppsättningar som skapats med hjälp av gruppuppsättningsförinställningar på tre olika sätt. (De här metoderna är tillgängliga även om du har skapat snurruppsättningarna i användargränssnittet).

Du kan också visa uppsättningar via användargränssnittet enligt beskrivningen i Redigera snurruppsättningar.

Så här visar du snurruppsättningar:

 1. När egenskaperna för en enskild resurs öppnas. Egenskaperna anger vad som ställer in den valda resursen som medlem av (under Member of Sets). Tryck på uppsättningens namn för att visa hela uppsättningen.

  chlimage_1-384

 2. Från en medlemsbild i en uppsättning. Välj Sets för att visa de uppsättningar som resursen är medlem i.

  chlimage_1-385

 3. Du kan välja Filters och sedan expandera Dynamic Media och markera Sets.

  Sökningen returnerar matchande uppsättningar som skapats manuellt i användargränssnittet eller automatiskt skapats med gruppuppsättningsförinställningar. För automatiska uppsättningar utförs sökfrågan med Starts with sökvillkor som skiljer sig från AEM sökning som baseras på Contains sökvillkor. Ange att filtret ska Sets är det enda sättet att söka i automatiska uppsättningar.

  chlimage_1-386

Redigera snurruppsättningar

Du kan utföra en mängd redigeringsåtgärder på snurra uppsättningar, till exempel:

 • Lägg till bilder i rotationsrutan.
 • Ändra ordning på bilderna i rotationsrutan.
 • Ta bort resurser i rotationsuppsättningen.
 • Använd förinställningar för visningsprogram.
 • Ta bort rotationsrutan.

Så här redigerar du en snurra:

 1. Gör något av följande:

  • Håll pekaren över en resurs i en snurra uppsättning och tryck sedan Edit (pennikon).
  • Håll pekaren över en resurs i en snurra uppsättning, tryck Select (bockmarkeringsikon) och sedan trycka Edit i verktygsfältet.
  • Tryck på en resurs för att snurra uppsättning och tryck sedan på Edit (pennikon) i verktygsfältet.
 2. Gör något av följande om du vill redigera rotationsuppsättningen:

  • Om du vill ändra ordning på bilderna drar du en bild till en ny plats (markera ikonen för att ändra ordning för att flytta objekt).

  • Om du vill sortera objekt i stigande eller fallande ordning trycker du på kolumnrubriken.

  • Om du vill lägga till en resurs eller uppdatera en befintlig resurs trycker du Add Asset. Navigera till en resurs, markera den och tryck sedan på Select nära det övre högra hörnet.
   Om du tar bort den bild som AEM använder som miniatyrbild genom att ersätta den med en annan bild, visas fortfarande originalresursen.

  • Om du vill ta bort en resurs markerar du den och trycker på Delete Asset.

  • Om du vill använda en förinställning trycker du på Preset och välj en förinställning.

  • Om du vill ta bort en hel snurruppsättning går du till snurra-uppsättningen, markerar den och markerar den Delete

   OBSERVERA
   • Du kan redigera bilderna i en snurruppsättning genom att gå till uppsättningen och trycka på Set Members till vänster och tryck sedan på Edit (pennikon) på en enskild resurs för att öppna redigeringsfönstret.
 3. Klicka Save när redigeringen är klar.

Förhandsgranska snurra uppsättningar

Se Förhandsgranska resurser.

Publicera snurruppsättningar

Se Publicera resurser.

På denna sida