Hantera förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram

En förinställning för Dynamic Media-visningsprogram är en samling inställningar som bestämmer hur användare visar mediefiler på datorskärmar och mobila enheter. Om du är administratör kan du skapa visningsförinställningar. Inställningarna är tillgängliga för en array med visningskonfigurationsalternativ. Du kan till exempel ändra visningsprogrammets visningsstorlek eller zoombeteende.

Instruktioner om hur du skapar och anpassar dina egna HTML5-visningsförinställningar finns i Adobe Dynamic Media HTML5 Viewer SDK API-dokumentation. SDK är tillgängligt på IS-publiceringsservern som är inbäddad i SDK:n. Varje biblioteksversion har en egen SDK-dokumentation.

Sökväg: <scene7_domain>/s7sdk/<library_version>/docs/jsdocs/index.html.
Exempel: 3.10 SDK: https://s7d1.scene7.com/s7sdk/3.10/docs/jsdoc/index.html

Se även Referenshandbok för Dynamic Media-visningsprogram för Adobe.

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar, redigerar och hanterar visningsprogramförinställningar. Du kan använda en visningsförinställning för en resurs när du vill förhandsgranska den. Se Använda visningsförinställningar.

OBSERVERA

Tänk på att redigering av fördefinierade, körklara visningsförinställningar inte stöds. Om du försöker redigera en förinställning för visningsprogrammet som inte är klar visas en uppmaning om att spara visningsförinställningen med ett nytt namn.

Tangentbordstillgänglighet för tittare

Alla färdiga visningsprogram har stöd för tangentbordstillgänglighet.

Se även Tangentbordstillgänglighet och navigering.

Hantera förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram

Du kan lägga till, redigera, ta bort, publicera, avpublicera och förhandsgranska visningsförinställningar i AEM genom att trycka på Tools > Assets > Viewer Presets.

verktyg-resurser

OBSERVERA

Som standard visas 15 visningsförinställningar när du väljer visningsprogram i detaljvyn för en resurs. Du kan öka den här gränsen. Se Öka antalet visningsförinställningar som visas.

Stöd för visningsprogram för responsiva webbsidor

Olika webbsidor har olika behov. Ibland kanske du vill ha en webbsida som innehåller en länk som öppnar visningsprogrammet för HTML 5 i ett separat webbläsarfönster. I andra fall kan det vara nödvändigt att bädda in HTML5-visningsprogrammet direkt på värdsidan. I det senare fallet kan webbsidan ha en statisk layout. Det kan också vara responsivt och visas olika på olika enheter eller för olika webbläsarfönsterstorlekar. För att tillgodose dessa behov har alla fördefinierade, färdiga HTML5-visningsprogram som medföljer Dynamic Media stöd för både statiska webbsidor och responsiva webbsidor.

Mer information om hur du bäddar in responsiva visningsprogram på dina webbsidor finns i Responsive Image Library i API-hjälpen för Image Serving.

OBSERVERA

Observera att du måste publicera alla användningsklara visningsprogram innan du använder dem första gången.
Se Förinställningar för publiceringsvisningsprogram.

Systemkompatibilitet för visningsförinställningar

Alla färdiga visningsförinställningar som medföljer Dynamic Media är helt kompatibla med följande system:

 • Stationära datorer
 • Apple iPhone
 • Apple iPad
 • Android Smartphone
 • Android-surfplatta
 • För video finns ytterligare stöd för MP4-uppspelning för Blackberry och Windows Phone 8.

Multimedietyper för visningsförinställningar

Administratörer kan lägga till och anpassa följande typer av multimedia när de skapar nya visningsförinställningar.

Multimedietyper Beskrivning
Carousel Set Aktiveringspunkter, bildscheman eller båda läggs till i en serie med två eller flera bilder. Kunden kan panorera bilderna åt vänster eller höger och sedan klicka på en hotspot på en bild för mer information eller för att köpa direkt från en webbplats kategori, hemsida eller landningssidor.
Utfällbar zoom Visar en andra bild av det zoomade området bredvid originalbilden. Det finns inga kontroller att använda - användarna flyttar markeringen över det område de vill visa.
När du fastställer den fullständiga bandbreddsanvändningen för det här visningsprogrammet bör du tänka på att både huvudbilden och den utfällbara bilden visas i visningsprogrammet. Huvudbildens storlek (scenens bredd och höjd) och zoomfaktorn bestämmer den utfällbara bildens storlek. Om du vill förhindra att den utfällbara filstorleken blir för stor ska du balansera dessa två värden: om du har en stor huvudbildstorlek, sänker du zoomfaktorn. (Utfällbar bredd och Utfällbar höjd bestämmer storleken på det utfällbara fönstret, men inte storleken på den utfällbara bild som visas i visningsprogrammet.)
Om huvudbildens storlek till exempel är 350 x 350 pixlar, med zoomfaktorn 3, blir den utfällbara bilden 1 050 x 1 050 pixlar. Om huvudbildstorleken är 300 x 300 pixlar, med zoomfaktorn 4, är den utfällbara bilden 1 200 x 1 200 pixlar. Beroende på kvalitetsinställningen för JPEG (rekommenderade inställningar är mellan 80 och 90) kan du minska filstorleken avsevärt. Rekommenderade zoomningsfaktorer är 2,5 till 4, beroende på storleken på huvudbilden.
Textbunden zoom Visar en bild av det zoomade området i det ursprungliga visningsprogrammet. Det finns inga kontroller att använda. Användarna flyttar markeringen över det område de vill visa.
Bilduppsättning I visningsprogrammet för bilduppsättningen kan användare visa olika vyer eller färgvariationer för ett objekt genom att klicka på en miniatyrbild. Det här visningsprogrammet har även zoomverktyg som gör att du kan granska bilder noggrant.
Interaktiv bild Aktiveringspunkter läggs till i delar av en bild som en kund sedan kan klicka på för mer information eller för att köpa direkt från en webbplats kategori, hemsida eller landningssidor.
Interaktiv video Miniatyrbilder läggs till i tidslinjesegment i en video som en kund sedan kan klicka på för mer information eller för att köpa direkt från en webbplats kategori, hemsida eller landningssidor.
Blandade media Visar olika typer av media i ett och samma visningsprogram. Du kan inkludera snurruppsättningar, bilduppsättningar, bilder och videoklipp.
Panoramabild Visningsprogrammen Panoramabild och PanoramicVR återger sfäriska panoramabilder så att användarna kan se dem i ett 360-gradersrum, på en plats eller i ett landskap.
För att en överförd bild ska kvalificeras som ett sfäriskt panorama måste den ha antingen ett eller båda av följande:
 • Proportionerna 2:1.
 • Taggad med nyckelorden ekvirektangulärt, sfäriskt och panorama, eller sfäriskt och panorama. Se Använda taggar.
Både proportioner och nyckelordskriterier gäller för panoramaresurser för sidan med resursinformation och WCM-komponenten "Panoramic Media".
Viktigt: Det här visningsprogrammet är endast tillgängligt i Dynamic Media - Scene7-läge.
Snurra uppsättning Ger flera vyer av en bild så att användare kan vrida objektet för att undersöka olika sidor och vinklar.
Video Spelar upp video med strömning med progressiv eller adaptiv bithastighet. Med adaptiv bithastighetsströmning utförs automatiskt enhets- och bandbreddsidentifiering för att leverera rätt kvalitetsvideo i rätt format.
Lodrät zoomning Med Lodrät zoomning kan du maximera visningen av produktbilder och ge användarna bästa möjliga återgivning av en produkt. Den lodräta placeringen av färgrutor gör följande:
 • Ser till att färgrutorna är över vecket. Med vågräta färgrutor var färgrutorna inte synliga förrän användaren rullade nedåt på sidan, beroende på ’ skärmstorlek. Genom att placera färgrutorna lodrätt i visningsprogrammet ser du till att de visas oavsett användarens skärmstorlek.
 • Maximerar storleken på huvudbilden. Med vågräta färgrutor måste du reservera utrymme på sidan för att se till att de är synliga. Den här placeringen minskade storleken på huvudbilden. Om du har en lodrät färgrutelayout behöver du dock inte tilldela det här utrymmet. Därför kan du maximera huvudbildstorleken.
Zoomning Låter användarna zooma in i området genom att klicka på det. Användare kan klicka på kontroller för att zooma in, zooma ut och återställa bilden till standardstorleken.

Lista med färdiga visningsförinställningar

I följande tabell visas alla fördefinierade, färdiga visningsförinställningar som medföljer Dynamic Media.

Se även Livedemonstrationer.

Information om vilka webbläsare och operativsystemversioner som stöds för visningsprogram finns i Viewer Release Notes.

Se Versionsinformation för visningsprogram i innehållsförteckningen i referenshandboken för visningsprogram.

OBSERVERA

Alla färdiga visningsförinställningar i Dynamic Media är redan aktiverade (aktiverade), men du måste publicera dem.
Se Förinställningar för publiceringsvisningsprogram.

Alla nya visningsprogramförinställningar som du skapar och lägger till måste vara aktiverade både och publicerade.
Se Aktivera eller inaktivera visningsförinställningar och Publicera visningsförinställningar.

Förinställningsrubrik för visningsprogram Typ CSS-filnamn
Carousel_Doted_dark Carousel_Set html5_carouselviewer_dotted_dark.css
Carousel_Doted_light Carousel_Set html5_carouselviewer_dotted_light.css
Carousel_Numeric_dark Carousel_Set html5_carouselviewer_numeric_dark.css
Carousel_Numeric_light Carousel_Set html5_carouselviewer_numeric_light.css
Utfällbar Flyout_Zoom html5_flyoutviewer.css
ImageSet_dark Bilduppsättning html5_zoomviewer_dark.css
ImageSet_light Bilduppsättning html5_zoomviewer_light.css
InlineMixedMedia_dark Mixed_Media html5_inlinemixedmediaviewer_dark.css
InlineMixedMedia_light Mixed_Media html5_inlinemixedmediaviewer_light.css
InlineZoom Flyout_Zoom html5_inlinezoomviewer.css
MixedMedia_dark Mixed_Media html5_mixedmediaviewer_dark.css
MixedMedia_light Mixed_Media html5_mixedmediaviewer_light.css
Panoramabild Panorama_bild html5_panoramicimage.css
PanoramicImageVR Panorama_bild html5_panoramicimage.css
Shoppable_Banner Interactive_image html5_interactiveImage.css
Shoppable_Video_dark Interactive_Video html5_interactive_videoviewer_dark.css
Shoppable_Video_light Interactive_Video html5_interactive_videovewer_light.css
SpinSet_dark Spin_mängd html5_spinviewer_dark.css
SpinSet_light Spin_mängd html5_spinviewer_light.css
Video (har stöd för undertexter) Video html5_videoviewer.css
Video_social (inkluderar stöd för undertexter och sociala medier) Video html5_videoviewersocial.css
Zoom_dark Zoomning html5_basiczoomviewer_dark.css
Zoom_light Zoomning html5_basiczoomviewer_light.css
ZoomVertical_dark Lodrät_zoom html5_zoomverticalviewer_dark.css
ZoomVertical_light Lodrät_zoom html5_zoomverticalviewer_light.css

Rörelsematris för mobilvisningsprogram som stöds

Följande tabell visar vilka mobilvisningsgester som stöds på enheter med iOS, Android 2.x och Android 3.x.

Gesture Utfällbar zoom Zoomning Snurra
Dra Panoreringar Panoreringar Panoreringar
Tryck på Visar utfällbart fönster Visar eller döljer användargränssnittet Visar eller döljer användargränssnittet
Dubbelknacka Gäller inte Zoomar in eller återställer Zoomar in eller återställer
Knipning öppen Gäller inte Zoomar in (endast iOS och Android 3x) Zoomar in (endast iOS och Android 3x)
Knipning - stäng Gäller inte Zoomar ut (endast iOS och Android 3x) Zoomar ut (endast iOS och Android 3x)
Svep Rullningslist Rulla bilder Spins
Snurra Rullningslist Rulla bilder Spins

Öka antalet förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram som visas

AEM visar en mängd olika förinställningar för visningsprogram när du visar resurser från Detail View > Viewers. Du kan öka eller minska antalet visningsprogram som visas.

Så här ökar du antalet förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram som visas:

 1. Navigera till CRXDE Lite (http://localhost:4502/crx/de).

 2. Navigera till noden med visningsförinställningar på /libs/dam/gui/coral/content/commons/sidepanels/viewerpresets/viewerpresetslist

  chlimage_1-221

 3. I egenskapen limit ändrar du Value, som är inställt på 15 som standard, till önskat tal.

 4. Navigera till datakällan för visningsförinställningen på /libs/dam/gui/coral/content/commons/sidepanels/viewerpresets/viewerpresetslist/datasource

  chlimage_1-222

 5. I egenskapen limit ändrar du talet till önskat tal, till exempel {empty requestPathInfo.selectors[1] ? "20" : requestPathInfo.selectors[1]}

 6. Tryck på Save All.

Skapa en ny förinställning för Dynamic Media Viewer

Genom att skapa visningsförinställningar kan du använda olika inställningar för att visa och interagera med resurser. Du behöver dock inte skapa nya förinställningar för visningsprogrammet. Om du vill kan du använda de förinställda visningsprogrammen som redan finns i AEM Assets.

Om du väljer att skapa en ny visningsförinställning aktiveras visningsprogrammets läge automatiskt (inställt på On) på sidan Viewer Presets när du har sparat den. Det här läget innebär att det är synligt i Dynamic Media-komponenten och Interactive Media-komponenten och när du förhandsgranskar en bild eller video.

Vissa visningsprogramförinställningar har exklusiva inställningar som kan påverka visningsprogrammets användning och allmänna beteende. Beroende på vilken visningsförinställning du skapar kan det vara bra att tänka på dessa speciella saker.

Se Specialöverväganden när du skapar en förinställning för Interactive Viewer.

Se Specialöverväganden när du skapar en visningsförinställning för Carousel Banner.

Så här skapar du en ny förinställning för Dynamic Media-visningsprogram:

 1. I det övre vänstra hörnet av AEM trycker du på AEM logotyp och sedan på Tools > Assets > Viewer Presets i den vänstra listen.

  visningsförinställningar

 2. Tryck på Create på sidan Viewer Presets i verktygsfältet.

 3. I dialogrutan New Viewer Preset anger du namnet på den nya förinställningen i fältet Preset Name. Välj ett namn noggrant - de kan inte redigeras när du trycker på Create.

  När du sparar förinställningen senare i de här stegen visas namnet på sidan Förinställningar för visningsprogram under kolumnrubriken Preset Title.

 4. Välj den typ av visningsförinställning som du vill skapa i listrutan Rich Media Type och tryck sedan på Create längst upp till höger på sidan.

  Se Multimedietyper för visningsförinställningar.

 5. Tryck på fliken Appearance på sidan Redigera visningsförinställning.

 6. Gör något av följande:

  • I listrutan Selected Type väljer du en komponent vars visuella design du vill anpassa. Du kan också trycka på valfritt visuellt element i visningsprogrammet för att välja det för konfiguration.

   Med den visuella redigeraren kan du se vilken effekt en viss egenskap har på ett format. Du behöver bara ställa in eller justera en egenskap för att omedelbart se vilken effekt den har på visningsprogrammet med exemplet till vänster om redigeraren.

   CSS-formategenskaperna för varje typ av visningsförinställningar beskrivs i hjälpavsnittet Anpassa <viewer_name> Viewer i referenshandboken för visningsprogram.

   Om du till exempel skapar en visningsförinställning av typen Mixed_Media kan du läsa Anpassa blandad mediavisare för en lista och en beskrivning av varje egenskap.

  • Om du har definierat formatinställningar i en separat CSS-fil kan du överföra CSS-filen till AEM Assets. Tryck på Import CSS under listrutan Selected Type (du kan behöva rulla den visuella redigeraren uppåt för att se den) för att hitta den överförda CSS-filen och koppla den till visningsförinställningen.

   När du importerar en CSS-fil kontrollerar den visuella redigeraren om rätt visningsmarkörer används i CSS. Om du till exempel skapar ett Zoom-visningsprogram måste alla CSS-regler som du importerar definieras med hjälp av visningsprogrammets klassnamn .s7mixedmediaviewer som definieras för ett överordnat visningsprogramelement.

   Du kan importera godtycklig, handgjord CSS så länge den definierar CSS-markörerna för ett visst visningsprogram. (CSS-markörer beskrivs i hjälpavsnittet Anpassa <visningsprogramnamn> visningsprogram" i referenshandboken för visningsprogram. Om du till exempel vill läsa om CSS-markörer för Zoomvisningsprogrammet läser du Anpassa zoomvisningsprogrammet.) Det är dock möjligt att den visuella redigeraren kanske inte förstår vissa CSS-värden. I sådana fall försöker den visuella redigeraren åsidosätta felen så att CSS fortfarande fungerar.

  OBSERVERA

  Om du föredrar att redigera CSS direkt i dess Raw-format trycker du på Show/Hide CSS under listrutan Selected Type (du kan behöva rulla den visuella redigeraren uppåt för att se den).

  Precis som den visuella redigeraren kan du omedelbart se vilken effekt den har på visningsprogramexemplet när du ändrar en egenskap direkt i CSS. Och samma egenskap uppdateras automatiskt samtidigt i den visuella redigeraren. Därför kan du använda CSS-redigeraren raw eller den visuella redigeraren, eller använda båda för båda.

  OBSERVERA

  För knappbilder väljer du 2x-bilden och överför högupplösta bilder. När du arbetar med interaktiva bilder och köpbara banners kan du även välja bland en mängd färdiga hotspot-knappar.

 7. (Valfritt) I närheten av den övre delen av sidan Edit Viewer Preset trycker du på Desktop, Tablet eller Phone för att unikt definiera visuella format för olika enheter och skärmtyper.

 8. Tryck på fliken Beteende på sidan Edit Viewer Preset. Du kan också trycka eller klicka på ett visuellt element i visningsprogrammet för att välja det för konfiguration.

 9. Välj en komponent vars beteenden du vill ändra i listrutan Selected Type.

  Många komponenter i den visuella redigeraren har en detaljerad beskrivning. Dessa beskrivningar visas i blå rutor när du expanderar en komponent för att visa dess associerade parametrar.

  Vissa visningsprogramtyper har komponenter som gör att du kan ange bildserverkommandon i ett IS Command-textfält. En lista med kommandon som du kan använda finns i API-referenshandboken för bildservrar.

  OBSERVERA

  Om du använder en pekenhet, till exempel en telefon eller surfplatta…

  After you type a value in the text field, tap elsewhere in the user interface to submit the change and close the virtual keyboard. Om du trycker på Enter utförs ingen åtgärd.

 10. Tryck på Save i sidans övre högra hörn.

 11. Publicera din nya visningsförinställning. Du måste publicera förinställningen innan du kan använda den på webbplatsen.

  Se Förinställningar för publiceringsvisningsprogram.

Specialöverväganden när du skapar en interaktiv visningsförinställning

Visningslägen för miniatyrbilder på panelen

När du skapar eller redigerar en förinställning för Interactive Video Viewer kan du välja vilken Display Mode-inställning som ska användas när du väljer InteractiveSwatches i listrutan Selected Component på fliken Behavior. Det visningsläge du väljer påverkar hur och när miniatyrbilder visas när videon spelas upp. Du kan välja antingen ett segmentvisningsläge (standard) eller ett continuousvisningsläge.

Visningsläge Beskrivning
Segment Segment är standardvisningsläget för förinställningarna Shoppable_Video_light och Shoppable_Video_dark och alla Interactive Video Viewer-förinställningar som du själv skapar.
I det här läget, när det finns färre miniatyrbilder tilldelade till ett videosegment än antalet synliga fläckar på visningspanelen, hämtas inte miniatyrbilder från nästa eller föregående undersegment för att fylla tomma fläckar på panelen. Det innebär att det bevarar visningen av färgrutor som har tilldelats ett visst videosegment.
Continuous Om antalet miniatyrbilder i ett segment är mindre än det antal som visas på panelen i Continuous visas miniatyrbilderna automatiskt i visningsprogrammet i nästa segment, eller i föregående segment, om den sista miniatyrbilden visas.

Om automatisk rullning i det interaktiva visningsprogrammet

Funktionen för automatisk rullning för miniatyrbilder i det interaktiva visningsprogrammet fungerar oberoende av det visningsläge du väljer.

När du skapar eller redigerar en förinställning för ett interaktivt visningsprogram för video kommer du åt Auto Scroll från fliken Behavior. På fliken Beteende i listrutan Selected Components trycker du på InteractiveSwatches. Kryssrutan Auto Scroll visas under textfältet IS Command.

Om du inaktiverar Auto Scroll (avmarkerar kryssrutan) i visningsförinställningen visas bara den första miniatyrbilden för hela videolängden på panelen när användaren spelar upp videon. Användaren kan dock bläddra bland miniatyrbilderna manuellt med upp- och nedpilarna om så önskas.

När du aktiverar (markerar) Auto Scroll i visningsförinställningen rullas miniatyrbilder som tilldelats ett videosegment in i vyn i början av ett segment under videouppspelningen. Det kan hända att vissa miniatyrer i ett segment visas dubbelt så länge som andra miniatyrer före eller efter dem. Det här beteendet beror på att antalet miniatyrbilder i ett segment är större än det antal som visas på panelen och inte är jämnt delbart.

Anta att du har ett 30-sekunders videosegment. Och det finns totalt nio miniatyrbilder som ska visas under 30 sekunder. Storleken på webbläsaren ändras så att det finns fyra synliga miniatyrpositioner på visningspanelen. Det 30 sekunder långa videotidssegmentet är uppdelat i tre undersegment. I följande tabell visas hur miniatyrbilder visas för ett givet tidsundersegment:

Videoundersegment Delsegmenttid i sekunder Miniatyrbilder som visas på panelen
1 0-10 1, 2, 3, 4
2 10-20 4, 5, 6, 7
3 20-30 6, 7, 8, 9

Video-undersegment 3 sträcker sig inte utanför de miniatyrbilder som är tilldelade till det. Lägg märke till att miniatyrbilderna 4, 6 och 7 visas dubbelt så långt på panelen som de andra miniatyrbilderna.

Följande logik används för hur många miniatyrbilder som visas på panelen baserat på antalet tillgängliga positioner:

 • Antal undersegment = rund upp till nästa undersegment (antal miniatyrbilder/antal synliga platser på miniatyrbildspanelen, baserat på webbläsarfönstrets storlek).

  I exemplet i tabellen ovan används 9 miniatyrbilder/4 kortplatser = 2,25; visningsprogrammets logik omger den med upp till tre undersegment.

 • Antal miniatyrbilder = avrunda till nästa miniatyrbild (antal miniatyrbilder/antal undersegment till video).

  Med hjälp av exemplet i tabellen ovan är det 9 miniatyrbilder/3 undersegment för video = 3 miniatyrbilder.

 • Undersegmentets längd = den totala videons längd/antal undersegment.

  Med hjälp av exemplet i tabellen ovan visas 30 sekunder/3 undersegment för video = 10 sekunder för varje undersegment för video.

När du skapar visningsförinställningar för Carousel Banner kan du ändra format för aktiveringspunkter på följande sätt:

Beskrivning Åtgärder
Ikon för aktiveringspunkt Ändra ikonen som används för hotspot-områden Om du vill ändra hotspot-ikonbilden trycker du på ImageMapEffect på fliken Appearance i Selected Component. Under Icon markerar du Background och i fältet Image navigerar du till den bakgrundsbild du vill ha.

Aktivera eller inaktivera förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram

Vilka visningsprogramförinställningar som är tillgängliga i användargränssnittet beror på vilka som är aktiva i redigeringsläget. Som standard är en visningsförinställning när du har skapat den. Om du inaktiverar förinställningen visas den inte i redigeringsläge. Om förinställningen publiceras. den kommer alltid att publiceras oavsett om den är på eller av. Du kanske vill inaktivera visningsförinställningarna om listan blir för oskarp eller om du inte vill att en visningsförinställning ska vara tillgänglig för användning.

Så här aktiverar eller inaktiverar du förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram:

 1. In the upper-left corner of AEM, tap the AEM logo, then in the left rail, tap Tools > Assets > Viewer Presets.

 2. På sidan Viewer Preset, under kolumnrubriken State, trycker du på växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera en visningsförinställning.

  De visningsprogramförinställningar som är aktiverade visas till höger, i en blå ruta. förinställningar för inaktiverat visningsprogram har växlingsknappen till vänster, i en ljusgrå ruta.

Publicera förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram

Om du aktiverar (eller aktiverar ) är läget för en visningsförinställning det som visas i Dynamic Media-komponenten, i Interactive Media-komponenten och när du visar en resurs.

Om du vill leverera en resurs med en visningsförinställning måste visningsförinställningen också publiceras. Alla visningsförinställningar måste aktiveras och publicerade för att URL-adressen eller inbäddningskoden för en resurs ska kunna hämtas. Du måste aktivera och publicera alla färdiga visningsförinställningar som medföljer Dynamic Media. Anpassade visningsförinställningar som du skapar och lägger till aktiveras automatiskt, men de måste också publiceras.

Se Aktivera eller inaktivera visningsförinställningar.

Se även Förhandsgranska resurser.

Så här publicerar du förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram:

 1. I det övre vänstra hörnet av AEM trycker du på AEM logotyp och sedan på Tools > Assets > Viewer Presets i den vänstra listen.
 2. Välj en eller flera visningsförinställningar som du vill publicera.
 3. Tryck på ikonen Publish i verktygsfältet.

Sortera förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram

Så här sorterar du förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram:

 1. I det övre vänstra hörnet av AEM trycker du på AEM logotyp och sedan på Verktyg (hammarikon) > Assets > Viewer Presets i den vänstra listen.
 2. Klicka på Preset Title, Type, Published eller State för att sortera efter den kolumnrubriken. Du kan till exempel klicka på Type för att sortera de olika typerna av visningsförinställningar i alfabetisk eller omvänd alfabetisk ordning.

Redigera förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram

Tänk på att redigering av fördefinierade, körklara visningsförinställningar inte stöds. Om du redigerar en förinställning för ett visningsprogram som inte är installerat uppmanas du att spara den med ett nytt namn.

Så här redigerar du förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram:

 1. I det övre vänstra hörnet av AEM trycker du på AEM logotyp och sedan på Tools > Assets > Viewer Presets i den vänstra listen.

 2. Markera en förinställning genom att markera rutan till vänster om visningsförinställningens titel.

 3. Tryck på Edit i verktygsfältet.

 4. Gör de ändringar du vill i visningsförinställningen på sidan Edit Viewer Preset.

 5. Gör något av följande:

  • Tryck på Save för att spara ändringarna och återgå till sidan Viewer Preset.
  • Tryck på Cancel för att ångra ändringar du gjort och återgå till sidan Viewer Preset.

Ta bort anpassade förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram

Du kan ta bort visningsförinställningar som du har skapat och lagt till i Dynamic Media.

Så här tar du bort anpassade förinställningar för Dynamic Media-visningsprogram:

 1. I det övre vänstra hörnet av AEM trycker du på AEM logotyp och sedan på Tools > Assets > Viewer Presets i den vänstra listen.
 2. På sidan Viewer Presets markerar du en Preset Title och trycker sedan på ikonen Trash.
 3. Tryck på Delete.

Använda en förinställning för Dynamic Media-visningsprogram på en mediefil

Om du redan har publicerat både resursen och det valda visningsprogrammet visas knapparna URL och Embed när du har valt en visningsförinställning.

Så här använder du en förinställning för Dynamic Media-visningsprogram på en resurs:

 1. Öppna resursen och nära sidans övre vänstra hörn, tryck på den nedrullningsbara menyn och välj Viewers.

  OBSERVERA

  Om du redan har publicerat både resursen och det valda visningsprogrammet visas knapparna URL och Embed när du har valt en visningsförinställning.

 2. Välj en visningsförinställning i den vänstra rutan för att använda den på resursen.

  Du kan kopiera URL:en för att dela med andra användare.

Leverera resurser med Dynamic Media förinställningar för visningsprogram

Mer information om hur du hämtar URL:er för visningsförinställningar finns i Länka URL:er till ditt webbprogram. Se även Bädda in Video Viewer på en webbsida.

Om du använder AEM som WCM-fil kan du lägga till resurser med visningsförinställningarna direkt på sidan. Se Lägga till Dynamic Media-resurser på sidor.

På denna sida