Dynamic Media-begränsningar

I följande avsnitt beskrivs begränsningar i Dynamic Media.

Det här avsnittet innehåller följande avsnitt:

Dynamic Media bästa praxis och tvingande begränsningar för tillgångstyper

När du skapar en snurra uppsättning eller en bilduppsättning, eller överför PDF för sidextrahering, rekommenderar Adobe följande metodtips och tillämpar följande begränsningar:

Resurs - begränsningstyp Bästa praxis Begränsning har införts Ändring till begränsning den 31 december 2022
Bild - Antal smarta beskärningar per bild 5 100 Ej relevant
Alla uppsättningar - Antal dubblettresurser per uppsättning Inga dubbletter 20 Ej relevant
Alla uppsättningar - Maximalt antal resurser per uppsättning 5-10 bilder per uppsättning 1000 Ej relevant
Snurra uppsättning - Maximalt antal rader/kolumner per 2D-uppsättning 12-18 bilder per uppsättning 1000 Ej relevant
PDF - Maximalt antal sidor för PDF som ska användas för extrahering 5000 (för nya överföringar) 100 (för alla PDF)

Webbläsare och operativsystem som inte stöds för Dynamic Media

Dynamic Media stöder inte följande kombinationer av webbläsare och operativsystem:

 • Internet Explorer 11 + Windows 7
 • Internet Explorer 11 + Windows 8.1
 • Internet Explorer 11 + Windows Phone 8.1
 • Internet Explorer 11 + Windows Phone 8.1 - uppdatering
 • Safari 6 + iOS 6.0.1
 • Safari 7 + iOS 7.1
 • Safari 7 + OS X 10.9 Mavericks
 • Safari 8 + iOS 8.4
 • Safari 8 + OS X 10.10 Yosemite

Stöd för TLS 1.0 och 1.1 upphör

Från och med den 30 september 2022 upphör stödet för följande i Adobe Dynamic Media:

 • TLS (Transport Layer Security) 1.0 och 1.1
 • Följande svaga lärare i TLS 1.2:
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_SDES_EDE_CBC_SHA

På denna sida