Upphäva CDN-cachelagrat innehåll

Dynamic Media-resurser cachas av CDN för snabb leverans. När du uppdaterar en resurs kanske du vill att ändringarna ska börja gälla omedelbart. Om du validerar ditt cachelagrade CDN-innehåll (Content Delivery Network) kan du snabbt uppdatera resurser som levereras av Dynamic Media, i stället för att vänta på att cachen ska upphöra att gälla.

Se även Cacheöversikt i Dynamic Media Classic.

Så här gör du ditt CDN-cachelagrade innehåll ogiltigt:

 1. Logga in på ditt Dynamic Media Classic-datorprogram.

  Dynamic Media Classic för datorer

  Dina autentiseringsuppgifter och din inloggning tillhandahölls av Adobe vid tidpunkten för etableringen. Om du inte har den här informationen kontaktar du teknisk support.

 2. Klicka på Setup > Application Setup > General Settings.

 3. Gå till textrutan CDN Invalidation Template under grupprubriken Servrar på sidan Allmänna inställningar för program.

 4. Ange den mall som används för att ogiltigförklara CDN-cachen (Content Delivery Network).

  Anta till exempel att du anger en bild-URL (inklusive bildförinställningar eller modifierare) som refererar till <ID>, i stället för ett specifikt bild-ID som i följande exempel:

  https://server.com/is/image/Company/<ID>?$product$

  Om mallen bara innehåller <ID> fylls Dynamic Media i https://<server>/is/image där <server> är det publiceringsservernamn som definieras i Allmänna inställningar och <ID> är det eller de objekt som ska ogiltigförklaras.

 5. I sidans nedre högra hörn klickar du på Close.

 6. I användargränssnittet i Dynamic Media Classic-datorprogrammet väljer du en eller flera resurser och klickar sedan på File > Invalidate CDN. Du ser en lista över en eller flera URL-adresser som genererats från mallen som du skapade och de resurser som du markerade. Den använder den server-URL som anges under "Publicerat servernamn" under Allmänna inställningar för programmet.

  Anta till exempel att du har valt en enda bild med namnet Backpack_B när du har angett en mall för CDN-validering i föregående steg. När du klickar på File > Invalidate CDN resulterar det i följande genererade URL i användargränssnittet för CDN-validering:

  https://server.com/is/image/Company/Backpack_B?$product$

 7. Klicka på Continue i listrutan URL för att rensa cachen för varje URL. Observera att du kan redigera en URL-adress eller lägga till en URL-adress genom att skriva eller klistra in den i URL-listrutan. Du behöver inte ställa in CDN Invalidate Template i förväg.

  När du har klickat på Continue visas en indikator som ger dig en uppskattning av hur lång tid det tar att rensa cachen.

  Om du har markerat flera resurser och sedan klickar på File > Invalidate CDN refererar den sparade Template URL till alla dessa resurser. Därför kan du definiera en CDN Invalidate Template som refererar till alla URL-bildförinställningar som webbplatsen refererar till (exempelvis produktinformation och sökresultat). När du sedan väljer en eller flera bilder som ska ogiltigförklaras från cachen fylls gränssnittet automatiskt i med URL:erna.

  OBSERVERA

  När du markerar resurser och sedan klickar på File > Invalidate CDN använder Dynamic Media en mall för att automatiskt skapa URL:er som ska ogiltigförklaras i leveransnätverket (CDN, Content Delivery Network). Om det inte finns något i textrutan CDN Invalidate Template visas en tom URL-lista. Cachelagring i leveransnätverket (CDN) är inte resursbaserad utan URL-baserad. Därför är det nödvändigt att känna till de fullständiga URL:erna på webbplatsen. När du har definierat dessa URL:er kan du lägga till dem i textrutan Invalidate CDN Template tidigare i stegen. Sedan kan du markera dessa resurser och göra URL:erna ogiltiga i ett enda steg.

  Ett annat alternativ är att lägga till fullständiga URL:er i Invalidate CDN-listan. Om du väljer det här sättet behöver du inte markera resurser i Dynamic Media Classic innan du går till alternativet File > Invalidate CDN.

På denna sida