Använda Dynamic Media bildförinställningar

Med bildförinställningar kan resurser dynamiskt leverera bilder i olika storlekar, i olika format eller med andra bildegenskaper som genereras dynamiskt. Du kan välja en förinställning när du exporterar bilder. Då formateras bilderna också om till de specifikationer som administratören har angett.

Du kan dessutom välja en bildförinställning som är responsiv (anges av knappen RESS när du har valt den).

I det här avsnittet beskrivs hur du använder bildförinställningar. Administratörer kan skapa och konfigurera bildförinställningar.

OBSERVERA

Smart bildbehandling fungerar med befintliga bildförinställningar och använder intelligens under de sista millisekunderna i leveransen för att ytterligare minska bildfilens storlek baserat på webbläsarens eller nätverkets anslutningshastighet. Mer information finns i Smart bildbehandling.

Du kan använda en bildförinställning på en bild när du vill förhandsvisa den.

Så här använder du Dynamic Media-bildförinställningar:

 1. Öppna resursen och tryck på den nedrullningsbara menyn till vänster och tryck sedan på Renditions.

  OBSERVERA
  • Statiska återgivningar visas i den övre halvan av rutan. Dynamiska återgivningar visas i den nedre halvan. Om du bara använder dynamiska återgivningar kan du använda URL-adressen för att visa bilden. Knappen URL visas bara om du väljer en dynamisk återgivning. Knappen RESS visas bara om du väljer en förinställning för responsiv bild.

  • Systemet visar flera renderingar när du väljer Renditions i detaljvyn för en resurs. Du kan öka antalet förinställningar som visas. Se Öka antalet bildförinställningar som visas.

  chlimage_1-208

 2. Gör något av följande:

  • Välj en dynamisk återgivning om du vill förhandsgranska bildförinställningen.
  • Tryck på URL, Embed eller RESS för att visa popup-fönstret.
  OBSERVERA

  Om resursen och bildförinställningen ännu inte har publicerats är knappen URL (eller knapparna URL och RESS, i förekommande fall) inte tillgängliga.

  Observera också att bildförinställningar automatiskt publiceras på en Dynamic Media-server.

På denna sida