Bädda in Dynamic Media Video eller Image Viewer på en webbsida

Använd funktionen Embed Code när du vill spela upp videon eller visa en resurs som är inbäddad på en webbsida. Du kopierar inbäddningskoden till Urklipp så att du kan klistra in den på webbsidorna. Det är inte tillåtet att redigera koden i dialogrutan Embed Code.

Du bäddar bara in URL:er om du är inte och använder Experience Manager som WCM. Om du använder Experience Manager som WCM-fil lägger du till resurserna direkt på sidan.

Se Länka URL:er till ditt webbprogram.

Se Leverera optimerade bilder för en responsiv webbplats.

OBSERVERA

Inbäddningskoden kan inte kopieras förrän du har publicerat den valda resursen. Dessutom måste du även publicera visningsförinställningen eller bildförinställningen.

Se Publicera resurser.

Se Förinställningar för publiceringsvisningsprogram.

Se Publicera bildförinställningar.

Så här bäddar du in Dynamic Media Video eller Image Viewer på en webbsida:

 1. Navigera till den publicerade video- eller bildresurs vars inbäddningskod du vill kopiera.

  Kom ihåg att inbäddningskoden endast går att kopiera efter att du har publicerat resurserna. Dessutom måste visningsförinställningen eller bildförinställningen också publiceras.

  Se Publicera resurser.

  Se Förinställningar för publiceringsvisningsprogram.

  Se Publicera bildförinställningar.

 2. I den vänstra listen väljer du listrutan och trycker på Viewers.

 3. Tryck på ett namn på en visningsförinställning i den vänstra listen. Visningsförinställningen används på resursen.

 4. Tryck på Embed.

 5. Kopiera hela koden till Urklipp i dialogrutan Embed Code och tryck sedan på Close.

 6. Klistra in inbäddningskoden på dina webbsidor.

Använd HTTP/2 för att leverera Dynamic Media-material

HTTP/2 är det nya, uppdaterade webbprotokollet som förbättrar kommunikationen mellan webbläsare och servrar. Det ger snabbare överföring av information och minskar mängden processorkraft som behövs. Dynamic Media-material kan nu levereras via HTTP/2 vilket ger bättre respons och laddningstider.

Se HTTP2 Delivery of Content för fullständig information om hur du kommer igång med HTTP/2 med ditt Dynamic Media-konto.

På denna sida