Konfigurera Dynamic Media

Med Dynamic Media kan ni hantera mediefiler genom att leverera visuella marknadsförings- och marknadsföringsresurser on demand, som automatiskt skalas för konsumtion på webben, mobiler och sociala medier. Med en uppsättning överordnad resurser genererar och levererar Dynamic Media flera varianter av multimedieinnehåll i realtid via sitt globala, skalbara, prestandaoptimerade nätverk.

OBSERVERA

I den här dokumentationen beskrivs Dynamic Media-funktioner, som är direkt integrerade i AEM. Om du använder Dynamic Media Classic som är integrerat i AEM läser du Dynamic Media Classic-integreringsdokumentation.

Se Scenario för dubbel användning för olika tillfällen när du kanske vill använda AEM som är integrerad med Dynamic Media Classic tillsammans med Dynamic Media.

Om du administrerar dynamiska medier är följande ämnen av intresse:

Se även följande avsnitt:

OBSERVERA

Om du uppgraderar:

  • När du har AEM igång och installerat har alla resurser som du överför automatiskt aktiverats (om de inte uttryckligen inaktiverats av systemadministratören). Om du är i en uppgraderad instans av AEM och nybörjare i Dynamic Media kan du behöva bearbeta om dina resurser för att göra dem Dynamic Media-aktiverade.

På denna sida