AEM Assets configureren met Brand Portal

Adobe Experience Manager Assets is geconfigureerd met Brand Portal via Adobe I/O, die een IMS-token aanschaft voor toestemming van uw Brand Portal-huurder.

OPMERKING

AEM Assets configureren met Brand Portal via Adobe I/O wordt ondersteund op AEM 6.4.8.0 en hoger.

Eerder, werd Brand Portal gevormd in Klassieke UI via Verouderde Gateway OAuth, die de het symbolenuitwisseling van JWT gebruikt om een token van de Toegang te verkrijgen IMS voor vergunning.

TIP

Alleen voor bestaande klanten

Het wordt geadviseerd om bestaande oudere configuratie van de Gateway te blijven gebruiken OAuth. In geval, ontmoet u problemen met erfenisOAuth configuratie van de Gateway, schrapt de bestaande configuratie en creeert nieuwe configuratie via Adobe I/O.

In deze Help worden de volgende twee gebruiksgevallen beschreven:

 • Nieuwe configuratie: Als u een nieuwe Brand Portal-gebruiker bent en uw AEM Assets-auteurinstantie met Brand Portal wilt configureren, kunt u een nieuwe configuratie maken op Adobe I/O.
 • Upgradeconfiguratie: Als u een bestaande Brand Portal-gebruiker bent met uw AEM Assets-auteurinstantie die met Brand Portal is geconfigureerd op een verouderde OAuth Gateway, wordt aanbevolen de bestaande configuraties te verwijderen en een nieuwe configuratie te maken op Adobe I/O.

De verstrekte informatie is gebaseerd op de veronderstelling dat iedereen die deze Hulp leest met de volgende technologieën vertrouwd is:

 • Adobe Experience Manager- en AEM-pakketten installeren, configureren en beheren

 • Linux- en Microsoft Windows-besturingssystemen gebruiken

Vereisten

U hebt het volgende nodig om AEM Assets te configureren met Brand Portal:

 • Een AEM Assets-auteur-exemplaar met het nieuwste Service Pack.
 • URL van Brand Portal-tenant.
 • Een gebruiker met systeembeheerdersbevoegdheden op de IMS-organisatie van de Brand Portal-tenant.

Download en installeer AEM 6.4

Download en installeer de nieuwste AEM Service Pack

Download en installeer AEM 6.4

Het wordt aanbevolen AEM 6.4 te hebben om een AEM instantie van de auteur in te stellen. Als u niet AEM, download het van de volgende plaatsen:

Nadat u AEM hebt gedownload, vindt u instructies voor het instellen van een AEM instantie van de auteur implementeren en onderhouden.

Download en installeer AEM nieuwste Service Pack

Zie voor gedetailleerde instructies

Contact opnemen met Klantenondersteuning als u het nieuwste AEM pakket of Service Pack niet kunt vinden.

Configuratie maken

Voer de volgende stappen in de vermelde reeks uit als u AEM Assets voor het eerst met Brand Portal configureert:

 1. Openbaar certificaat verkrijgen
 2. Maken Adobe I/O integratie
 3. IMS-accountconfiguratie maken
 4. Cloudservice configureren
 5. Configuratie testen
OPMERKING

Een AEM Assets-auteur-instantie mag slechts met één Brand Portal-huurder worden geconfigureerd.

IMS-configuratie maken

IMS-configuratie verifieert uw Brand Portal-tenant met de AEM Assets-auteurinstantie.

De IMS-configuratie omvat twee stappen:

Openbaar certificaat verkrijgen

Met een openbaar certificaat kunt u uw profiel verifiëren op Adobe I/O.

 1. Aanmelden bij de standaardURL van de AEM Assets-auteur: http:// localhost:4502/aem/start.html

 2. Ga vanuit het deelvenster Tools Tools naar Security >> Adobe IMS Configurations.

  Gebruikersinterface voor Adobe IMS-accountconfiguratie

 3. De pagina Adobe IMS Configurations wordt geopend.

  Klik op Create.

  Hiermee gaat u naar de pagina Adobe IMS Technical Account Configuration.

 4. Standaard wordt het tabblad Certificate geopend.

  Selecteer in Cloud Solution de optie Adobe Brand Portal.

 5. Schakel het selectievakje Create new certificate in en geef een alias op voor het certificaat. De alias fungeert als naam voor het dialoogvenster.

 6. Klik op Create certificate. Er wordt een dialoogvenster weergegeven. Klik op OK om het openbare certificaat te genereren.

  Create Certificate

 7. Klik op Download Public Key en sla het certificaatbestand AEM-Adobe-IMS.crt op uw computer op. Het certificaatbestand wordt gebruikt om maken Adobe I/O integratie.

  Download Certificate

 8. Klik op Next.

  Maak op het tabblad Account het Adobe IMS-account. Hiervoor hebt u echter de integratiedetails nodig. Laat deze pagina voorlopig open.

  Open een nieuw tabblad en Maken Adobe I/O integratie om de integratiegegevens voor IMS-accountconfiguraties op te halen.

Maken Adobe I/O integratie

Adobe I/O Dankzij integratie worden API-sleutel, clientgeheim en Payload (JWT) gegenereerd die vereist zijn voor het instellen van de IMS-accountconfiguraties.

 1. Aanmelden bij Adobe I/O Console met systeembeheerdersrechten voor de IMS-organisatie van de Brand Portal-huurder.

  Standaard-URL: https://console.adobe.io/

 2. Klik op Create Integration.

 3. Selecteer Access an API en klik op Continue.

  Create New Integration

 4. Een pagina voor het maken van een nieuwe integratie wordt geopend.

  Selecteer uw organisatie in de vervolgkeuzelijst.

  Selecteer in Experience Cloud de optie AEM Brand Portal en klik op Continue.

  Als de optie Brand Portal voor u is uitgeschakeld, controleert u of u de juiste organisatie hebt geselecteerd in het keuzemenu boven de optie Adobe Services. Neem contact op met de beheerder als u uw organisatie niet kent.

  Create Integration

 5. Geef een naam en een beschrijving voor de integratie op. Klik op Select a File from your computer en upload het bestand AEM-Adobe-IMS.crt dat u hebt gedownload in de sectie voor het verkrijgen van openbare certificaten.

 6. Selecteer het profiel van uw organisatie.

  Of selecteer het standaardprofiel Assets Brand Portal en klik op Create Integration. De integratie wordt gemaakt.

 7. Klik op Continue to integration details om de integratiegegevens weer te geven.

  Kopieer de API Key

  Klik op Retrieve Client Secret en kopieer de sleutel van het clientgeheim.

  API Key, Client Secret, and payload information of an integration

 8. Ga naar het tabblad JWT en kopieer de JWT payload.

  De informatie over de API-sleutel, de sleutel van het clientgeheim en de JWT-payload worden gebruikt om een IMS-accountconfiguratie te maken.

IMS-accountconfiguratie maken

Controleer of u de volgende stappen hebt uitgevoerd:

Stappen om IMS-accountconfiguratie te maken:

 1. Open op de pagina IMS Configuration het tabblad Accounts. U hebt de pagina open gelaten aan het einde van de sectie voor Openbaar certificaat verkrijgen.

 2. Geef een Title op voor het IMS-account.

  Voer in Authorization Server de volgende URL in: https://ims-na1.adobelogin.com/

  Plak de API-sleutel, clientgeheim en JWT-lading die u aan het einde hebt gekopieerd Maken Adobe I/O integratie.

  Klik op Create.

  De integratie wordt gemaakt.

  IMS Account configuration

 3. Selecteer de IMS-configuratie en klik op Check Health. Er wordt een dialoogvenster weergegeven.

  Klik op Check. Bij een geslaagde verbinding wordt het bericht Token retrieved successfully weergegeven.

LET OP

U kunt slechts één IMS-configuratie hebben. Maak geen meerdere IMS-configuraties.

Zorg ervoor dat de IMS-configuratie slaagt voor de statuscontrole. Als de configuratie niet slaagt voor de statuscontrole, is deze ongeldig. U moet deze dan verwijderen en een nieuwe, geldige configuratie maken.

Cloudservice configureren

Voer de volgende stappen uit om de configuratie van de Brand Portal-cloudservice te maken:

 1. Aanmelden bij de instantie van AEM Assets-auteur

  Standaard-URL: http:// localhost:4502/aem/start.html

 2. Ga vanuit het deelvenster Tools Tools naar Cloud Services >> AEM Brand Portal.

  De pagina Brand Portal Configurations wordt geopend.

 3. Klik op Create.

 4. Geef een Title op voor de configuratie.

  Selecteer de IMS-configuratie die u in de stap IMS-accountconfiguratie maken hebt gemaakt.

  Voer in Service URL de URL van uw Brand Portal-tenant in.

 5. Klik op Save and Close. De cloudconfiguratie wordt gemaakt. Uw AEM Assets auteur-exemplaar is nu geïntegreerd met de Brand Portal-huurder.

Configuratie testen

 1. Aanmelden bij de instantie van AEM Assets-auteur

  Standaard-URL: http:// localhost:4502/aem/start.html

 2. Ga vanuit het deelvenster Tools Tools naar Deployment >> Replication.

 3. Replicatiepagina wordt geopend.

  Klik op Agents on author.

 4. Vier replicatieagenten worden gecreeerd voor elke huurder.

  Bepaal de plaats van de replicatieagenten van uw huurder van Brand Portal.

  Klik op de URL van de replicatieagent.

  OPMERKING

  De replicatieagenten werken parallel en delen de baandistributie gelijk, daardoor verhogend de het publiceren snelheid met vier keer de originele snelheid. Nadat de wolkendienst wordt gevormd, wordt de extra configuratie niet vereist om de replicatieagenten toe te laten die door gebrek worden geactiveerd om parallelle publicatie van veelvoudige activa toe te laten.

 5. Als u de verbinding tussen AEM Assets-auteur en Brand Portal wilt controleren, klikt u op Test Connection.

 6. Bekijk de bodem van de testresultaten om te verifiëren dat de replicatie succesvol was.

 7. Verifieer de testresultaten op alle vier replicatieagenten één voor één.

  OPMERKING

  Vermijd onbruikbaar makend om het even welke replicatieagenten, aangezien het de replicatie van sommige activa kan veroorzaken om te ontbreken.

  Zorg ervoor dat alle vier replicatieagenten worden gevormd om onderbrekingsfout te vermijden. Zie Problemen met parallelle publicatie naar Brand Portal oplossen.

Brand Portal is geconfigureerd met uw AEM Assets-auteurinstantie. U kunt nu het volgende doen:

Upgradeconfiguratie

Voer de volgende stappen in de vermelde opeenvolging uit om bestaande configuraties te bevorderen:

 1. Werken met taken controleren
 2. Bestaande configuraties verwijderen
 3. Configuratie maken

Werken met taken controleren

Zorg ervoor dat er geen publicatietaak wordt uitgevoerd op de AEM Assets-ontwerpinstantie voordat u wijzigingen aanbrengt. Voor dat, kunt u alle vier replicatieagenten verifiëren en ervoor zorgen dat de rij ideaal/leeg is.

 1. Aanmelden bij de instantie van AEM Assets-auteur

  Standaard-URL: http:// localhost:4502/aem/start.html

 2. Ga vanuit het deelvenster Tools Tools naar Deployment >> Replication.

 3. Replicatiepagina wordt geopend.

  Klik op Agents on author.

 4. Bepaal de plaats van de replicatieagenten van uw huurder van Brand Portal.

  Zorg ervoor dat de Wachtrij is inactief voor alle replicatieagenten, is geen het publiceren baan actief.

Bestaande configuraties verwijderen

U moet de volgende controle-lijst in werking stellen terwijl het schrappen van de bestaande configuratie.

 • Alle vier replicatieagents verwijderen
 • Cloudservice verwijderen
 • MAC-gebruiker verwijderen

Voer de volgende stappen uit om de bestaande configuratie te verwijderen:

 1. Meld u aan bij de AEM Assets-auteur en open CRX Lite als beheerder.

  Standaard-URL: http:// localhost:4502/crx/de/index.jsp

 2. Navigeren naar /etc/replications/agents.author en schrapt alle vier replicatieagenten van uw Brand Portal huurder.

 3. Navigeren naar /etc/cloudservices/mediaportal en de Configuratie van Cloud Service.

 4. Navigeren naar /home/users/mac en de Mac-gebruiker van je Brand Portal-huurder.

U kunt nu configuratie maken op uw AEM 6.4 auteurinstantie op Adobe I/O.

Nadat de replicatie is gelukt, kunt u elementen, mappen en verzamelingen publiceren naar Brand Portal. Zie voor meer informatie:

Op deze pagina