Publicera samlingar på varumärkesportalen

Som Adobe Experience Manager Assets-administratör kan du publicera samlingar till Experience Manager Assets Brand Portal-instansen för din organisation. Du måste dock först integrera Assets med Brand Portal. Mer information finns i Konfigurera Assets med varumärkesportalen.

Om du gör senare ändringar i den ursprungliga samlingen i Assets återspeglas inte ändringarna i Brand Portal förrän du publicerar samlingen igen. Den här egenskapen ser till att ändringar i pågående arbete inte är tillgängliga i Brand Portal. Endast godkända ändringar som publiceras av en administratör finns i varumärkesportalen.

OBSERVERA

Det går inte att publicera innehållsfragment på varumärkesportalen. Om du väljer innehållsfragment på Experience Manager Författare är [Publicera till Brand Portal]-åtgärden inte tillgänglig.

Om samlingar som innehåller innehållsfragment publiceras från Experience Manager Författare till Brand Portal replikeras allt innehåll i mappen, förutom innehållsfragment, till Brand Portal-gränssnittet.

Publicera en samling på Brand Portal

 1. I resursgränssnittet: tryck/klicka på logotypen Experience Manager. Gå sedan till Assets > Collections från sidan Navigation.

 2. På Samlingar-konsolen väljer du den samling du vill publicera till Brand Portal.

  select_collection

 3. Tryck/klicka på Publish to Brand Portal i verktygsfältet.

  publish_to_bp_icon

 4. Tryck/klicka på Publish i bekräftelsedialogrutan.

 5. Stäng bekräftelsemeddelandet.

 6. Logga in på Brand Portal som administratör. Den publicerade samlingen är tillgänglig i samlingskonsolen.

  published_collection

Avpublicera samlingar

Du kan avpublicera samlingar som du publicerar från Assets till Brand Portal. När du har avpublicerat originalsamlingen är kopian inte längre tillgänglig för Brand Portal-användare.

 1. Från Samlingar-konsolen för din Assets-instans och välj den samling som du vill avpublicera.

  select_collection-1

 2. Tryck/klicka på ikonen Remove from Brand Portal i verktygsfältet.

  remove_from_bp_icon

 3. Tryck/klicka på Unpublish i dialogrutan.

 4. Stäng bekräftelsemeddelandet. Samlingen tas bort från varumärkesportalens gränssnitt.

På denna sida