Publicera samlingar på varumärkesportalen

Senaste uppdatering: 2023-05-04
 • Skapat för:
 • User
FÖRSIKTIGHET

AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

Som Adobe Experience Manager Assets-administratör kan du publicera samlingar på Experience Manager Assets Brand Portal -instans för din organisation. Du måste dock först integrera Assets med Brand Portal. Mer information finns i Konfigurera Assets med varumärkesportalen.

Om du gör senare ändringar i den ursprungliga samlingen i Assets återspeglas inte ändringarna i Brand Portal förrän du publicerar samlingen igen. Den här egenskapen ser till att ändringar i pågående arbete inte är tillgängliga i Brand Portal. Endast godkända ändringar som publiceras av en administratör finns i varumärkesportalen.

OBSERVERA

Det går inte att publicera innehållsfragment på varumärkesportalen. Om du väljer innehållsfragment på Experience Manager Författare, sedan [Publicera till Brand Portal] åtgärden är inte tillgänglig.

Om samlingar som innehåller innehållsfragment publiceras från Experience Manager Om du skriver till Brand Portal replikeras allt innehåll i mappen utom innehållsfragment till Brand Portal-gränssnittet.

Publicera en samling på Brand Portal

 1. Tryck/klicka på knappen Experience Manager logotyp. Gå sedan till Assets > Collections från Navigation sida.

 2. På Samlingar-konsolen väljer du den samling du vill publicera till Brand Portal.

  select_collection

 3. Tryck/klicka i verktygsfältet Publish to Brand Portal.

  publish_to_bp_icon

 4. I bekräftelsedialogrutan: tryck/klicka Publish.

 5. Stäng bekräftelsemeddelandet.

 6. Logga in på Brand Portal som administratör. Den publicerade samlingen är tillgänglig i samlingskonsolen.

  published_collection

Avpublicera samlingar

Du kan avpublicera samlingar som du publicerar från Assets till Brand Portal. När du har avpublicerat originalsamlingen är kopian inte längre tillgänglig för Brand Portal-användare.

 1. Från Samlingar-konsolen i Assets och välj den samling som du vill avpublicera.

  select_collection-1

 2. Tryck/klicka på knappen Remove from Brand Portal ikon.

  remove_from_bp_icon

 3. Tryck/klicka i dialogrutan Unpublish.

 4. Stäng bekräftelsemeddelandet. Samlingen tas bort från varumärkesportalens gränssnitt.

På denna sida