Vattenstämpla era digitala resurser

Adobe Experience Manager Assets gör att du kan lägga till en digital vattenstämpel till resurser som hjälper användarna att verifiera autenticiteten och upphovsrätten till resurserna. Experience Manager Assets stöder text som ska användas som vattenstämpel i PNG- och JPEG-filer.

Med Adobe Experience Manager Assets kan du lägga till en digital vattenstämpel i bilder som hjälper användarna att verifiera autenticiteten och upphovsrättsinnehållet i materialet. Experience Manager Resurser har stöd för text som ska användas som vattenstämpel i PNG- och JPEG-filer.

Om du vill kunna använda vattenstämpel på resurser lägger du till vattenstämpelsteget i DAM Update Asset-arbetsflödet.

 1. Gå till Experience Manager-användargränssnittet och gå till Tools > Workflow > Models.

 2. På sidan Arbetsflödesmodeller väljer du arbetsflödet DAM Update Asset och klickar på Edit.

 3. Dra steget Add Watermark från sidopanelen och lägg till det i arbetsflödet för DAM Update Asset.

  Dra steget Lägg till vattenstämpel i arbetsflödet för DAM-uppdateringsresurs

  OBSERVERA

  Placera Add Watermark-steget var som helst före Process Thumbnail-steget.

 4. Öppna Add Watermark-steget för att visa dess egenskaper.

 5. På fliken Arguments anger du giltiga värden i de olika fälten, inklusive text, teckensnittstyp, storlek, färg, position, orientering och så vidare. Bekräfta ändringarna genom att klicka på Done.

  Ange argumenten i steget Lägg till vattenstämpel i Resurser

 6. Spara arbetsflödet DAM Update Asset med steget Watermark.

 7. Ladda upp en exempelresurs från Experience Manager-användargränssnittet. Vattenstämpeln visas med teckensnittsstorlek, färg o.s.v. på den plats som du konfigurerade i ovanstående steg.

Om du vill skapa en vattenstämpel i PDF-dokument med programkod eller med dynamisk information kan du överväga att använda Experience Manager Document Services-erbjudandet.

Tips och begränsningar

 • Endast textbaserade vattenstämplar stöds. Bilder används inte som vattenstämplar, även om du kan överföra bilder när du skapar Add Watermark Process.
 • Endast PNG- och JPEG-filer kan ha vattenstämplar. Andra resursformat har ingen vattenstämpel.

På denna sida