Använda demopaket för Assets Insights

Med hjälp av demopaketet kan du göra det möjligt för Adobe Assets Insights att samla in data från och generera insikter för en exempelwebbsida.

Använda Experience Manager Assets Insights med exempelwebbsida

 1. Konfigurera resursinsikter med hjälp av instruktionerna i Konfigurera resursinsikter.
 2. Hämta Experience Manager-resurspaketet nedan och installera paketet från CRXDE-pakethanteraren.

Hämta fil

 1. Hämta ZIP-filen som innehåller exempelwebbsidan nedan och extrahera den till ditt lokala filsystem.

Hämta fil

 1. Klicka på webbsidan för att öppna den i webbläsaren.

  FÖRSIKTIGHET

  Webbsidan är konfigurerad för att läsa in resurser från den lokala värdservern. Om servern körs någon annanstans ändrar du serveradressen från localhost till serveradressen i HTML-innehållet på webbsidan.

  OBSERVERA

  Den externa webbsidan kan vara i själva Experience Manager.

På denna sida