Flera innehavare för samlingar, kodavsnitt och kodfragment

Med funktionen Multi-tenancy kan du dela upp innehåll i CRX baserat på organisationens prefix och organisations-ID för att skydda innehållet från obehörig åtkomst för användare i andra organisationer.

Adobe Experience Manager (AEM) Assets lagrar data för varje organisation på olika sätt. Varje organisationsspecifik sökväg identifieras av organisationens prefix och organisations-ID.
som ingår i den traditionella platsen där olika typer av resurser lagras i CRX.

Om du till exempel skapar en mapp med namnet Demo, lagrar AEM som standard mappen på ../content/dam/Demo-platsen i CRX. När funktionen för flera innehavare är aktiverad kan du lagra data på ../content/dam/<organization prefix>/<organization id>Demo.

För Adobe Marketing Cloud-användare av AEM Assets (on-demand) som är tilldelade till aodpremium-organisationen kan du till exempel använda funktionen multi-tenancy för att konfigurera följande sökväg till ../content/dam/mac/aodpremiumDemo, dela upp innehållet. I det här exemplet är mac organisationsprefixet och aodpremium organisations-ID.

Baserat på användarens organisation och ID visas den här kvalificerade sökvägen i AEM Assets-gränssnittet och i olika guider, inklusive guiderna för att flytta och skapa fragment för att framtvinga en gruppering.

Med funktionen för flera innehavare kan du välja följande typer av resurser och komponenter:

  • Samlingar
  • Offentliga samlingar
  • Kataloger (inklusive guiden Lägg till/välj sida)
  • Mallar
  • Fragmentmallar
  • Ljuslåda

På denna sida