Stöd för IPTC-metadata

Senaste uppdatering: 2023-05-04
 • Ämnen:
 • Metadata
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • User
  Admin
  Leader
FÖRSIKTIGHET

AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

Läs om hur Adobe Experience Manager Assets stöder IPTC-metadata, kreativa betyg och nyckelord som läggs till i resurser via Adobe Bridge och andra Creative-program.

Adobe Experience Manager Assets har stöd för IPTC-metadatastandarden som används ofta för att beskriva resurser. Den här vägen Experience Manager Assets ger bättre acceptans för bilderna hos olika parter, inklusive fotografer, byråer, bibliotek, museer osv.

Standardschemat för metadata för mediefiler innehåller nu metadatamodeller för IPTC Core och IPTC Extension för att definiera omfattande metadataegenskaper som gör att användare kan lägga till exakta och tillförlitliga data om personer, platser och produkter som visas i en bild. Det har även stöd för datum, namn och identifierare för att skapa bilden samt ett flexibelt sätt att uttrycka rättighetsinformation.

Egenskapssidan för resurser innehåller nu separata flikar för att visa IPTC-kärnan och IPTC-tilläggsmetadata i redigerbara fält.

 1. Välj en bild i användargränssnittet Resurser.

 2. Klicka eller tryck på Properties -ikonen i verktygsfältet.

 3. Klicka/tryck på knappen IPTC om du vill visa IPTC-metadata för resursen.

 4. Redigera IPTC-metadataegenskaperna efter behov.

  iptc_tab

 5. Klicka/tryck på fliken IPTC Extension för att visa IPTC-tilläggsmetadata för resursen.

 6. Redigera metadataegenskaperna för ITPC-tillägget efter behov.

 7. Tryck/klicka på Save & Close för att spara ändringarna.

Creative Rating Support

Förutom att visa enskilda användarklassificeringar och aggregerade klassificeringar, visar egenskapssidan nu de klassificeringar som tilldelats resurser via Adobe Bridge och andra Creative-program

Dessa klassificeringar finns i avsnittet Creative Rating på fliken Advanced.

Den här klassificeringen är en skrivskyddad egenskap och varierar mellan 1 och 5. Du kan söka efter resurser baserat på deras Creative Rating från sökpanelen.

Den här egenskapen är dock för närvarande inte indexerad för att undvika konflikter med anpassade ändringar som görs av användare.

Stöd för nyckelord

The IPTC på egenskapssidan visas även nyckelord som har lagts till i resurser via Adobe Bridge och andra Creative-program. Du kan även redigera dessa nyckelord och lägga till fler nyckelord från IPTC -fliken.

nyckelord

På denna sida