Digital Rights Management voor elementen

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Digitale middelen zijn vaak gekoppeld aan een licentie die de gebruiksvoorwaarden en -duur bepaalt. Omdat Adobe Experience Manager Assets is volledig geïntegreerd met de Experience Manager -platform, kunt u informatie over het verlopen van bedrijfsmiddelen en de status van bedrijfsmiddelen efficiënt beheren. U kunt ook licentiegegevens aan elementen koppelen.

Vervaldatum van element

Vervaldatum van activa is een effectieve manier om licentievereisten voor activa af te dwingen. Het zorgt ervoor dat het gepubliceerde element niet gepubliceerd wordt wanneer het vervalt, wat de mogelijkheid van schending van de licentie afsluit. Een gebruiker zonder beheerdersmachtigingen kan een verlopen middel niet bewerken, kopiëren, verplaatsen, publiceren en downloaden.

U kunt de vervalstatus van een element weergeven in het dialoogvenster Assets in zowel de kaart- als lijstweergaven.

expired_flag_card

Afbeelding: In de kaartweergave geeft een markering op de kaart aan dat het element is verlopen.

expired_flag_list

Afbeelding: In de lijstweergave Status de kolom toont Expired banner.

U kunt de vervalstatus van een element weergeven in het dialoogvenster Timeline in linkerspoor.

chlimage_1-144

OPMERKING

De vervaldatum van een element wordt anders weergegeven voor gebruikers in verschillende tijdzones.

U kunt ook de vervalstatus van elementen weergeven in het dialoogvenster References spoorwegen. Het beheert activa vervalstatussen en verhoudingen tussen samengestelde activa en referenced subassets, inzamelingen, en projecten.

 1. Navigeer naar het element waarvan u de verwijzing naar webpagina's en samengestelde elementen wilt weergeven.

 2. Selecteer het element en klik op de knop Experience Manager logo.

  chlimage_1-145

 3. Kies References in het menu.

  chlimage_1-146

  Voor verlopen activa toont de spoorstaaf References de vervalstatus Asset is Expired bovenaan.

  chlimage_1-147

  Als het element verlopen is, wordt de status weergegeven in de verwijzingstag Asset has Expired Sub-Assets.

  chlimage_1-148

Zoeken in verlopen elementen

In het deelvenster Zoeken kunt u zoeken naar verlopen elementen, waaronder verlopen subelementen.

 1. In de Assets console, klik Search in de werkbalk om het vak Onderzoek weer te geven.

  chlimage_1-149

 2. Met de curseur in het vakje van het Onderzoek, druk de Enter sleutel om de pagina van onderzoeksresultaten te tonen.

  chlimage_1-150

 3. Klikken Experience Manager logo om het zoekvenster weer te geven.

  chlimage_1-151

 4. Klik op de knop Expiry Status om het uit te breiden.

  chlimage_1-152

 5. Kies Expired. De verlopen elementen worden weergegeven in zoekresultaten.

  chlimage_1-153

Wanneer u Expired de Assets De console toont slechts de verlopen activa en de subassets die door samengestelde activa van verwijzingen worden voorzien. De samengestelde elementen die verwijzen naar verlopen subelementen worden niet direct weergegeven nadat de subelementen verlopen zijn. In plaats daarvan worden ze na Experience Manager ontdekt dat zij verlopen subassets van verwijzingen voorzien de volgende tijd de planner loopt.

Als u de vervaldatum van een gepubliceerd element aan een datum vroeger dan de huidige plannercyclus wijzigt, ontdekt het programma nog dit element als verlopen activa in de volgende tijd het loopt en wijst dienovereenkomstig op status.

Bovendien als een glitch of een fout de planner verhindert verlopen activa in de huidige cyclus te ontdekken, onderzoekt de planner deze activa in de volgende cyclus opnieuw en ontdekt hun verlopen status.

Om het Assets console om de verwijzende samengestelde activa samen met de verlopen subassets te tonen, vorm en Adobe CQ DAM Expiry Notification workflow in Experience Manager Configuratiebeheer.

 1. Openen Experience Manager Configuratiebeheer.

 2. Kies Adobe CQ DAM Expiry Notification. Standaard, Time based Scheduler is geselecteerd, die een taak plant om op een bepaald tijdstip te controleren of een element verlopen subassets heeft. Nadat de taak is voltooid, worden elementen waarvan de subelementen zijn verlopen en waarnaar wordt verwezen, weergegeven als verlopen in de zoekresultaten.

  chlimage_1-154

 3. Als u de taak periodiek wilt uitvoeren, wist u het veld Time Based Scheduler Rule en wijzigt u de tijd in seconden in het veld Periodic Scheduler. Bijvoorbeeld bij de voorbeeldexpressie '0 0 0 * * ?' wordt de taak om 00 uur gestart.

 4. Selecteren send email om e-mails te ontvangen wanneer een middel verloopt.

  OPMERKING

  Alleen de maker van het actief (de persoon die een bepaald actief uploadt naar Assets) ontvangt een e-mail wanneer het middel vervalt. Zie hoe te om e-mailbericht te vormen voor meer informatie over het configureren van e-mailmeldingen in het algemeen Experience Manager niveau.

 5. In de Prior notification in seconds geeft u de tijd in seconden op voordat een element vervalt wanneer u een melding over de vervaldatum wilt ontvangen. Als u een beheerder of de maker van het element bent, ontvangt u een bericht vóór het verlopen van het element om u te laten weten dat het element op het punt staat na de opgegeven tijd te verlopen.

  Nadat het element is verlopen, ontvangt u een ander bericht waarin de vervaldatum wordt bevestigd. Bovendien worden de verlopen activa gedeactiveerd.

 6. Klik op Save.

Elementstatussen

De Assets De console kan diverse staten voor activa tonen. Afhankelijk van de huidige status van een bepaald element wordt in de kaartweergave een label weergegeven dat de status beschrijft, bijvoorbeeld Verlopen, Gepubliceerd, Goedgekeurd, Afgewezen enzovoort.

 1. In de Assets een element selecteren.

  chlimage_1-155

 2. Klik op Publish op de werkbalk. Als u het niet ziet Publiceren klikt u op de werkbalk op More op de werkbalk en zoek Publish optie.

  chlimage_1-156

 3. Kies Publish in het menu en sluit vervolgens het bevestigingsvenster.

 4. Sluit de selectiemodus. De publicatiestatus voor het element wordt onder aan de elementminiatuur weergegeven in de kaartweergave. In de lijstmening, toont de Gepubliceerde kolom de tijd toen de activa werd gepubliceerd.

  chlimage_1-157

 5. Als u de pagina met elementdetails wilt weergeven, gaat u naar Assets interface, selecteert u een element en klikt u op Properties.

  chlimage_1-158

 6. Stel op het tabblad Geavanceerd een vervaldatum voor het element in vanaf de Expires veld.

  de vervaldatum en tijd van het element instellen in het veld Verlopen

  Afbeelding: Advanced tab in element Properties pagina om de vervaldatum van elementen in te stellen.

 7. Klikken Save en klik vervolgens op Close om de Asset-console weer te geven.

 8. De publicatiestatus voor het element geeft aan dat de status is verlopen onder aan de elementminiatuur in de kaartweergave. In de lijstweergave wordt de status van het element weergegeven als Expired.

  chlimage_1-160

 9. In de Assets Selecteer een map en maak een revisietaak in de map.

 10. Reviseer en keur de elementen in de revisietaak goed/verwerp deze en klik op Complete.

 11. Navigeer naar de map waarvoor u de revisietaak hebt gemaakt. De status voor de middelen die u hebt goedgekeurd/geweigerd, wordt onderaan weergegeven in de kaartweergave. In de lijstweergave worden de goedkeuringsstatus en de vervalstatus weergegeven in de desbetreffende kolommen.

  chlimage_1-161

 12. Als u wilt zoeken naar elementen op basis van hun status, klikt u op Search om de balk Zoeken weer te geven.

  chlimage_1-162

 13. Druk op Enter en klik op Experience Manager om het zoekvenster weer te geven.

 14. Klik in het deelvenster Zoeken op Publish Status en selecteert u Published om te zoeken naar gepubliceerde elementen in Assets.

  chlimage_1-163

 15. Klikken Approval Status en klik op de gewenste optie om te zoeken naar goedgekeurde of geweigerde elementen.

  chlimage_1-164

 16. Als u naar assets wilt zoeken op basis van hun vervalstatus, selecteert u Expiry Status in het deelvenster Zoeken en kiest u de juiste optie.

  chlimage_1-165

 17. U kunt ook naar elementen zoeken op basis van een combinatie van statussen onder verschillende zoekfacetten. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar gepubliceerde elementen die zijn goedgekeurd in een overzichtstaak en die nog niet zijn verlopen door de juiste opties te selecteren in de zoekfacetten.

  chlimage_1-166

Digital Rights Management in Assets

Deze functie dwingt de acceptatie van de licentieovereenkomst af voordat u een licentie-asset kunt downloaden van Adobe Experience Manager Assets.

Als u een beveiligd element selecteert en klikt op Download, wordt u omgeleid naar een licentiepagina om de licentieovereenkomst te accepteren. Als u de licentieovereenkomst niet accepteert, Download is niet beschikbaar.

Als de selectie meerdere beveiligde elementen bevat, selecteert u één element tegelijk, accepteert u de licentieovereenkomst en gaat u verder met het downloaden van het element.

Een actief wordt als beschermd beschouwd indien aan een van deze voorwaarden is voldaan:

 • De eigenschap voor metagegevens van het element xmpRights:WebStatement verwijst naar het pad van de pagina die de licentieovereenkomst voor het element bevat.
 • De waarde van de eigenschap voor metagegevens van het element adobe_dam:restrictions is een ruwe HTML die de licentieovereenkomst specificeert.
OPMERKING

De locatie /etc/dam/drm/licenses gebruikt voor de opslag van licenties in eerdere versies van Experience Manager is afgekeurd.

Als u licentiepagina's maakt of wijzigt, of deze van vorige Experience Manager releases, raadt Adobe u aan deze gegevens op te slaan onder /apps/settings/dam/drm/licenses of /conf/*/settings/dam/drm/licenses.

DRM-beveiligde bestanden downloaden

 1. Selecteer in de kaartweergave de elementen die u wilt downloaden en klik op Download.

 2. Selecteer op de pagina Copyright Management de asset die u uit de lijst wilt downloaden.

 3. In de License deelvenster, kiest u Agree. Naast het element wordt een vinkje weergegeven. Klik op de knop Download optie.

  OPMERKING

  De Download is alleen ingeschakeld als u akkoord gaat met de licentieovereenkomst voor een beveiligd element. Als uw selectie echter zowel beveiligde als niet-beveiligde elementen bevat, worden alleen de beveiligde elementen weergegeven in het deelvenster en in het dialoogvenster Download is ingeschakeld om de niet-beveiligde elementen te downloaden. Als u tegelijkertijd licentieovereenkomsten voor meerdere beveiligde assets wilt accepteren, selecteert u de assets in de lijst en vervolgens kiest u Agree.

  chlimage_1-167

 4. Klik in het dialoogvenster op Download om het element of de uitvoeringen te downloaden.

Op deze pagina