Använd Apache Tika för att identifiera MIME-typ av digitalt material

Vanligtvis identifierar Adobe Experience Manager Assets MIME-typen för resurser som du överför från filtillägget. Om du använder Apache Tika för att överföra resurser, identifierar Experience Manager Assets deras MIME-typ från innehållsströmmen under överföringen i stället för filtillägget.

Den här funktionen är inaktiverad som standard. Om du vill aktivera funktionen konfigurerar du tjänsten Day CQ DAM Mime Type från Configuration Manager.

OBSERVERA

MIME-typidentifiering med Apache Tika-biblioteket är en resurskrävande åtgärd.

  1. Gå till https://[AEM_server]:[port]/system/console/configMgr och öppna Configuration Manager-webbkonsolen.

  2. Leta reda på Day CQ DAM Mime Type Service i listan över tjänster och tryck/klicka på ikonen Edit bredvid den för att öppna den i redigeringsläget.

  3. Välj alternativet Detect MIME from content om du vill aktivera parsning av överförda resurser för att bestämma deras MIME-typ samtidigt som filtillägg ignoreras. Som standard är det här alternativet avmarkerat.

    chlimage_1-333

  4. Klicka/tryck på Save för att spara ändringarna.

På denna sida