Apache Tika gebruiken om MIME-type van digitale elementen te detecteren

Adobe Experience Manager Assets detecteert doorgaans het MIME-type van elementen die u uploadt vanuit de bestandsextensie. Als u Apache Tika gebruikt om activa te uploaden, Experience Manager Middelen ontdekt hun MIME type van de inhoudsstroom tijdens het uploaden verrichting in plaats van de dossieruitbreiding.

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Om de eigenschap toe te laten, vorm de Dag CQ DAM Mime Type dienst van de Manager van de Configuratie.

OPMERKING

MIME-typedetectie met behulp van de Apache Tika-bibliotheek is een hulpbronnenintensieve bewerking.

  1. Ga naar https://[AEM_server]:[port]/system/console/configMgr om de Webconsole van de Manager van de Configuratie te openen.

  2. Zoek in de lijst met services Day CQ DAM Mime Type Service en tik op het pictogram Edit naast het pictogram om het te openen in de modus Bewerken.

  3. Selecteer de optie Detect MIME from content om het parseren van geüploade elementen in te schakelen om het MIME-type te bepalen terwijl bestandsextensies worden genegeerd. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

    chlimage_1-333

  4. Klik of tik op Save om de wijzigingen op te slaan.

Op deze pagina