Beperkingen voor het uploaden van middelen configureren

U kunt Adobe Experience Manager Assets zodanig configureren dat het type elementen (bestanden) dat gebruikers kunnen uploaden, wordt beperkt. Met deze functie voorkomt u dat gebruikers elementen in een ongewenste indeling kunnen uploaden of schadelijke bestanden kunnen uploaden. Met de service Day CQ DAM Asset Upload Restriction kunt u bepalen welk type bestanden gebruikers kunnen uploaden. Standaard kunnen gebruikers elementen van alle MIME-typen uploaden via Experience Manager. U kunt de service echter zo configureren dat gebruikers alleen bestanden van bepaalde MIME-typen kunnen uploaden.

  1. Om de Webconsole van de Manager van de Configuratie te openen, toegang https://[AEM_server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. Open de service Day CQ DAM Asset Upload Restriction in de modus Bewerken. Standaard is de optie Alle MIME toestaan geselecteerd, waarmee gebruikers bestanden van alle MIME-typen kunnen uploaden.

    chlimage_1-378

  3. Als u gebruikers wilt beperken zodat zij alleen bestanden van bepaalde MIME-typen kunnen uploaden, schakelt u de optie llow all MIME uit en geeft u toegestane MIME-typen op in de velden Allowed Asset MIMEs (regex) met behulp van reguliere expressies.

    chlimage_1-379

  4. Klik of tik op Save om de wijzigingen op te slaan. Als u MIME-tekenreeksen opgeeft voor toegestane MIME-typen, mislukt de uploadbewerking voor elke asset met MIME-type dat niet overeenkomt met de geconfigureerde MIME-tekenreeksen in deze velden.

Op deze pagina