Trapsgewijze metagegevens

In dit artikel wordt beschreven hoe u trapsgewijze metagegevens voor elementen definieert.

LET OP

Cascading metadata wordt niet ondersteund voor Content Fragments.

Wanneer gebruikers de metagegevens van een element vastleggen, verschaffen ze informatie in de verschillende beschikbare velden. U kunt specifieke metagegevensvelden of veldwaarden weergeven die afhankelijk zijn van de opties die in de andere velden zijn geselecteerd. Een dergelijke voorwaardelijke weergave van metagegevens wordt trapsgewijze metagegevens genoemd. Met andere woorden, u kunt een afhankelijkheid maken tussen een bepaald metagegevensveld/een bepaalde waarde en een of meer velden en/of hun waarden.

Gebruik schema's voor metagegevens om regels voor de weergave van trapsgewijze metagegevens te definiëren. Als uw metagegevensschema bijvoorbeeld een elementtypeveld bevat, kunt u een relevante set velden definiëren die moet worden weergegeven op basis van het type element dat de gebruiker selecteert.

Hier volgen enkele gebruiksgevallen waarvoor u trapsgewijze metagegevens kunt definiëren:

 • Indien een gebruikerslocatie is vereist, relevante plaatsnaam weergeven op basis van de keuze van het land en de staat van de gebruiker.
 • Laad relevante merknamen in een lijst op basis van de door de gebruiker gekozen productcategorie.
 • Schakel de zichtbaarheid van een bepaald veld in of uit op basis van de waarde die in een ander veld is opgegeven. Geef bijvoorbeeld afzonderlijke velden voor het verzendadres weer als de gebruiker de verzending op een ander adres wil laten uitvoeren.
 • Wijs een veld aan als verplicht op basis van de waarde die in een ander veld is opgegeven.
 • Opties wijzigen die voor een bepaald veld worden weergegeven op basis van de waarde die in een ander veld is opgegeven.
 • Stel de standaardwaarde voor metagegevens in een bepaald veld in op basis van de waarde die in een ander veld is opgegeven.

Cascading metadata configureren in Experience Manager

Overweeg een scenario waarin u trapsgewijze metagegevens wilt weergeven op basis van het geselecteerde type element. Enkele voorbeelden

 • Geef voor een video toepasselijke velden weer, zoals indeling, codec, duur, enzovoort.
 • Voor een Word- of PDF-document geeft u velden weer, zoals het aantal pagina's, de auteur, enzovoort.

Geef de copyrightinformatie, ongeacht het gekozen elementtype, weer als een verplicht veld.

 1. Tik/klik op het Experience Manager-logo en ga naar Tools > Assets > Metadata Schemas.

 2. Selecteer op de pagina Schema Forms een schemaformulier en tik of klik op Edit op de werkbalk om het schema te bewerken.

  select_form

 3. (Optioneel) Maak in de Schema-editor voor metagegevens een nieuw veld dat u wilt conditionaliseren. Geef een naam- en eigenschapspad op het tabblad Settings op.

  Als u een nieuw tabblad wilt maken, tikt u op + om een tab toe te voegen en voegt u vervolgens een metagegevensveld toe.

  add_tab

 4. Voeg een vervolgkeuzeveld toe voor het elementtype. Geef een naam- en eigenschapspad op het tabblad Settings op. Voeg een optionele beschrijving toe.

  asset_type_field

 5. Sleutelwaardeparen zijn de opties die aan een gebruiker van een formulier worden verstrekt. U kunt de sleutel-waardeparen of manueel of van een JSON dossier verstrekken.

  • Als u de waarden handmatig wilt opgeven, selecteert u Add Manually, tikt u op Add Choice en geeft u de optietekst en -waarde op. Geef bijvoorbeeld de elementtypen Video, PDF, Word en Afbeelding op.
  • Als u de waarden van een JSON-bestand dynamisch wilt ophalen, selecteert u Add Through JSON Path en geeft u het pad van het JSON-bestand op. Experience Manager Hiermee haalt u de sleutelwaardeparen op in real-time wanneer het formulier aan de gebruiker wordt gepresenteerd.

  Beide opties sluiten elkaar uit. U kunt de opties niet importeren uit een JSON-bestand en handmatig bewerken.

  add_choice

  OPMERKING

  Wanneer u een JSON-bestand toevoegt, worden de sleutel-waardeparen niet weergegeven in de Schema-editor voor metagegevens, maar wel in het gepubliceerde formulier.

  OPMERKING

  Als u keuzen toevoegt en u op het veld Vervolgkeuzelijst klikt, wordt de interface vervormd en werkt het pictogram Verwijderen voor de keuzen niet meer. Wanneer u de keuzen aan dropdown toevoegt, klik niet terug op de dropdown tot u de veranderingen opslaat. Sla het schema op en open het opnieuw om door te gaan met bewerken als dit probleem zich voordoet.

 6. (Optioneel) Voeg de andere vereiste velden toe. U kunt bijvoorbeeld de indeling, codec en duur van de video met het elementtype opgeven.

  Op dezelfde manier voegt u afhankelijke velden toe voor andere elementtypen. Voeg bijvoorbeeld het aantal pagina's en de auteur van velden toe voor documentelementen, zoals PDF- en Word-bestanden.

  video_dependent_fields

 7. Als u een afhankelijkheid wilt maken tussen het elementtypeveld en andere velden, kiest u het afhankelijke veld en opent u het tabblad Rules.

  select_dependentfield

 8. Kies onder Requirement de optie Required, based on new rule.

 9. Tik of klik op Add Rule en kies het veld Asset Type om een afhankelijkheid te maken. Kies ook de veldwaarde waarop u de afhankelijkheid wilt maken. Kies in dit geval Video. Tik of klik op Done om de wijzigingen op te slaan.

  define_rule

  OPMERKING

  U kunt regels gebruiken voor vervolgkeuzelijsten met handmatig vooraf gedefinieerde waarden. Vervolgkeuzemenu's met geconfigureerd JSON-pad kunnen niet worden gebruikt met regels die vooraf gedefinieerde waarden gebruiken om voorwaarden toe te passen. Als de waarden bij uitvoering vanuit JSON worden geladen, is het niet mogelijk een vooraf gedefinieerde regel toe te passen.

 10. Kies onder Visibility de optie Visible, based on new rule.

 11. Tik of klik op Add Rule en kies het veld Asset Type om een afhankelijkheid te maken. Kies ook de veldwaarde waarop u de afhankelijkheid wilt maken. Kies in dit geval Video. Tik of klik op Done om de wijzigingen op te slaan.

  define_visibilityrule

  OPMERKING

  Als u op witruimten (of op een andere plaats dan waarden) tikt of klikt, worden de waarden opnieuw ingesteld. In dat geval moet u de bestanden opnieuw selecteren.

  OPMERKING

  U kunt de voorwaarde Requirement en de voorwaarde Visibility onafhankelijk van elkaar toepassen.

 12. Maak op dezelfde manier een afhankelijkheid tussen de waarde Video in het veld Type element en andere velden, zoals Codec en Duur.

 13. Herhaal de stappen om documentelementen (PDF en Word) in het veld Asset Type en velden zoals Aantal pagina's en Auteur afhankelijker te maken.

 14. Klik op Save. Pas het metagegevensschema toe op een map.

 15. Navigeer naar de map waarop u het metagegevensschema hebt toegepast en open de pagina met eigenschappen van een element. Afhankelijk van uw keuze in het veld Type element worden relevante trapsgewijze metagegevensvelden weergegeven.

  Trapsgewijze metagegevens voor video-elementen

  Afbeelding: Trapsgewijze metagegevens voor video-elementen

  Trapsgewijze metagegevens voor documentelementen

  Afbeelding: Trapsgewijze metagegevens voor documentelementen

Op deze pagina