Använda Camera Raw för att bearbeta bilder

Du kan aktivera det Camera Raw stödet för att bearbeta råfilsformat, t.ex. CR2, NEF och RAF, och återge bilderna i JPEG-format. Funktionen stöds i Adobe Experience Manager Assets med det Camera Raw paketet som är tillgängligt från Software Distribution.

OBSERVERA

Funktionen stöder endast JPEG-återgivningar. Det stöds i Windows 64-bitars, Mac OS och RHEL 7.x.

Så här aktiverar du Camera Raw support i Adobe Experience Manager Assets:

 1. Hämta det Camera Raw paketet från Software Distribution.

 2. Öppna https://[aem_server]:[port]/workflow. Öppna arbetsflödet för DAM Update Asset.

 3. Öppna steget Process Thumbnails.

 4. Ange följande konfiguration på fliken Thumbnails:

  • Thumbnails: 140:100:false, 48:48:false, 319:319:false
  • Skip Mime Types: skip:image/dng, skip:image/x-raw-(.*)

  klibbig

 5. Ange audio/mpeg, video/(.*), image/dng, image/x-raw-(.*) i fältet Skip List på fliken Web Enabled Image.

  klibbig

 6. På sidopanelen lägger du till Camera Raw/DNG Handler-steget under Thumbnail creation-steget.

 7. I steget Camera Raw/DNG Handler lägger du till följande konfiguration på fliken Arguments:

  • Mime Types: image/dng och image/x-raw-(.*)

  • Command:

   • DAM_Raw_Converter ${directory}/${filename} ${directory} cq5dam.web.1280.1280.jpeg 1280 1280
   • DAM_Raw_Converter ${directory}/${filename} ${directory} cq5dam.thumbnail.319.319.jpeg 319 319
   • DAM_Raw_Converter ${directory}/${filename} ${directory} cq5dam.thumbnail.140.100.jpeg 140 100
   • DAM_Raw_Converter ${directory}/${filename} ${directory} cq5dam.thumbnail.48.48.jpeg 48 48

  chlimage_1-336

 8. Klicka på Save.

OBSERVERA

Kontrollera att ovanstående konfiguration är samma som Sample DAM Update Asset With Camera RAW and DNG Handling Step-konfigurationen.

Nu kan du importera Camera Raw-filer till Experience Manager-resurser. När du har installerat det Camera Raw paketet och konfigurerat arbetsflödet visas Image Adjust-alternativet i listan med sidorutor.

chlimage_1-337

Bild: Alternativ i sidopanelen

chlimage_1-338

Bild: Använd det här alternativet om du vill göra små ändringar i dina bilder

När du har sparat redigeringarna i en Camera Raw bild skapas en ny rendering AdjustedPreview.jpg för bilden. För andra bildtyper, förutom Camera Raw, återspeglas ändringarna i alla återgivningar.

God praxis, kända problem och begränsningar

Funktionen har följande begränsningar:

 • Funktionen stöder endast JPEG-återgivningar. Det stöds i Windows 64-bitars, Mac OS och RHEL 7.x.
 • Metadatatillbakaskrivning stöds inte för RAW- och DNG-format.
 • Det Camera Raw biblioteket har begränsningar för det totala antalet pixlar som kan bearbetas samtidigt. För närvarande kan programmet bearbeta maximalt 65 000 pixlar på den långa sidan av en fil eller 512 MP, oavsett vilket villkor som påträffas först.

På denna sida