Elementeditorpagina's maken en configureren

In dit document wordt het volgende beschreven:

 • Waarom zou u aangepaste pagina's in de Asset Editor maken.
 • Hoe te om de pagina's van de Redacteur van Activa tot stand te brengen en aan te passen, die WCM pagina's zijn die u meta-gegevens bekijken en laten uitgeven evenals acties op de activa uitvoeren.
 • Meerdere elementen tegelijk bewerken.
OPMERKING

Asset Share is beschikbaar als een open-source referentie-implementatie. Zie Commons voor het delen van bedrijfsmiddelen. Het wordt niet officieel gesteund.

Waarom de Pagina's van de Redacteur van Activa creëren en vormen?

Digital Asset Management wordt in steeds meer scenario's gebruikt. Bij de overgang van een kleinschalige oplossing voor een kleine gebruikersgroep professionele gebruikers - bijvoorbeeld fotografen of taxonomisten - naar grotere en meer uiteenlopende gebruikersgroepen - bijvoorbeeld zakelijke gebruikers, WCM-auteurs, journalisten, enzovoort - kan de krachtige gebruikersinterface van Adobe Experience Manager Assets voor professionele gebruikers te veel informatie bieden en kunnen belanghebbenden specifieke gebruikersinterfaces of toepassingen aanvragen om toegang te krijgen tot de digitale middelen die voor hen van belang zijn.

Deze asset-centric toepassingen kunnen eenvoudige fotogalerieën in een Intranet zijn waar de werknemers foto's van handelsshowbezoeken of een perscentrum in een openbaar-onder ogen ziet website kunnen uploaden, zoals het voorbeeld dat van Geometrixx wordt voorzien. Asset-centric toepassingen kunnen ook worden uitgebreid tot complete oplossingen, zoals winkelwagentjes, kassa's en verificatieprocessen.

Het creëren van een middel-centric toepassing wordt grotendeels een configuratieproces dat geen codering vereist, slechts kennis van gebruikersgroepen en hun behoeften evenals kennis van de meta-gegevens die worden gebruikt. Elementgerichte toepassingen die zijn gemaakt met Assets zijn uitbreidbaar: met een matige codeerinspanning kunnen herbruikbare componenten voor het zoeken, bekijken, en het wijzigen van activa worden gecreeerd.

Een op elementen gerichte toepassing in Experience Manager bestaat uit een pagina van de Redacteur van Activa, die kan worden gebruikt om een gedetailleerde mening van een specifiek middel te krijgen. Een pagina van de Redacteur van Activa staat ook voor het uitgeven van meta-gegevens toe, op voorwaarde dat de gebruiker die tot de activa toegang heeft de noodzakelijke toestemmingen heeft.

Een pagina voor het delen van elementen maken en configureren

U past de DAM Finder-functionaliteit aan en maakt pagina's met alle functionaliteit die u nodig hebt. Deze worden pagina's voor het delen van middelen genoemd. Om een nieuwe pagina van het Aandeel van Activa tot stand te brengen, voegt u de pagina toe gebruikend het malplaatje van het Aandeel van Activa en dan past u de acties aan die gebruikers op die pagina kunnen uitvoeren, bepalen hoe de kijkers de activa zien, en beslissen hoe de gebruikers hun vragen kunnen bouwen.

Hier volgen enkele handige voorbeelden voor het maken van een aangepaste pagina voor het delen van bedrijfsmiddelen:

 • Pers Center for Journalists
 • Zoekmachine voor afbeeldingen voor interne zakelijke gebruikers
 • Afbeeldingsdatabase voor websitegebruikers
 • Media Taging Interface voor metagegevenseditors

Een pagina voor het delen van elementen maken

Als u een nieuwe pagina voor het delen van elementen wilt maken, kunt u deze maken wanneer u aan websites werkt of via het beheer van digitale elementen.

OPMERKING

Wanneer u een pagina voor het delen van bedrijfsmiddelen maakt op basis van New in het beheer van digitale middelen, worden standaard automatisch een viewer voor middelen en een Asset-editor voor u gemaakt.

Een nieuwe pagina voor het delen van bedrijfsmiddelen maken in de console Websites:

 1. Navigeer op het tabblad Websites naar de plaats waar u een pagina voor het delen van elementen wilt maken en klik op New.

 2. Selecteer de pagina Asset Share en klik Create. De nieuwe pagina wordt gemaakt en de pagina voor het delen van elementen wordt weergegeven op het tabblad Websites.

dam8

De basispagina die is gemaakt met de sjabloon Geometrixx DAM Asset Share ziet er als volgt uit:

screen_shot_2012-04-18at115456am

Als u de pagina voor het delen van elementen wilt aanpassen, gebruikt u elementen van het hulpprogramma en bewerkt u ook de eigenschappen van de querybuilder. De pagina Geometrixx Press Center is een aangepaste versie van een pagina die op deze sjabloon is gebaseerd:

screen_shot_2012-04-19at123048pm

Een nieuwe pagina voor het delen van elementen maken via Digital Asset Manager:

 1. Selecteer New Asset Share in New in het beheer van digitale elementen.

 2. Voer in Title de naam in van de pagina voor het delen van elementen. Voer desgewenst een naam voor de URL in.

  screen_shot_2012-04-19at23626pm

 3. Dubbelklik op de pagina voor het delen van elementen om deze te openen en de pagina te configureren.

  screen_shot_2012-04-19at24114pm

  Wanneer u een pagina voor het delen van bedrijfsmiddelen maakt op basis van New, worden standaard automatisch een viewer voor middelen en een Asset-editor gemaakt.

Handelingen aanpassen

U kunt bepalen welke handelingen gebruikers kunnen uitvoeren op geselecteerde digitale elementen op basis van een selectie vooraf gedefinieerde handelingen.

Handelingen toevoegen aan de pagina Asset Share:

 1. Op de pagina van het Aandeel van Activa die u wilt aanpassen, klik Actions in sidekick.

  De volgende acties zijn beschikbaar:
  assetshare2

Actie Beschrijving
Delete Action Gebruikers kunnen de geselecteerde elementen verwijderen.
Download Action Hiermee kunnen gebruikers geselecteerde elementen downloaden naar hun computers.
Lightbox Action Hiermee slaat u elementen op in een "lichtbak" waar u andere acties op hen kunt uitvoeren. Dit is handig wanneer u werkt met elementen op meerdere pagina's. De lichtbak kan ook als een winkelwagentje voor bedrijfsmiddelen.
Move Action Gebruikers kunnen het element naar een andere locatie verplaatsen locatie
Tags Action Gebruikers kunnen tags toevoegen aan geselecteerde elementen
View Asset Action Hiermee opent u het element in de Asset Editor voor manipulatie door de gebruiker.
 1. Sleep de aangewezen actie aan Acties gebied op de pagina. Als u dit doet, wordt een knop gemaakt waarmee die handeling wordt uitgevoerd.

  chlimage_1-387

Bepalen hoe zoekresultaten worden weergegeven

U bepaalt hoe de resultaten worden weergegeven in een vooraf gedefinieerde lijst met lenzen.

Zo wijzigt u de weergave van zoekresultaten:

 1. Klik op Search op de pagina Asset Share die u wilt aanpassen.

  chlimage_1

 2. Sleep de desbetreffende lens naar het bovenste midden van de pagina. In het Centrum van de Pers, zijn de lenzen reeds beschikbaar. Gebruikers drukken op het juiste lenspictogram om de zoekresultaten naar wens weer te geven.

De volgende lenzen zijn beschikbaar:

Lens Beschrijving
List Lens De elementen worden in een lijst met details weergegeven.
Mosaic Lens Hiermee worden elementen op mozaïekwijze weergegeven.

Mozaïeklens

chlimage_1-388

Lijstlens

chlimage_1-389

De Query Builder aanpassen

Met de querybuilder kunt u zoektermen invoeren en inhoud maken voor de pagina Asset Share. Wanneer u de vraagbouwer uitgeeft, moet u ook bepalen hoeveel onderzoeksresultaten per pagina worden getoond, welke activaredacteur opent wanneer u activa tweemaal klikt, de weg de vraagonderzoeken, en nodetypes aanpast.

U kunt als volgt de builder van query aanpassen:

 1. In de pagina van het Aandeel van Activa die u wilt aanpassen, klik Edit in de Bouwer van de Vraag. Standaard wordt het tabblad General geopend.

 2. Selecteer het aantal resultaten per pagina, het pad van de middeleneditor (als u een aangepaste editor voor elementen hebt) en de titel Handelingen.

  screen_shot_2012-04-23at15055pm

 3. Klik op het tabblad Paths. Voer een of meerdere paden in die de zoekopdracht moet uitvoeren. Deze paden worden overschreven als de gebruiker de voorspelling van paden gebruikt.

  screen_shot_2012-04-23at15150pm

 4. Voer desgewenst een ander knooppunttype in.

 5. In het Query Builder URL gebied, kunt u de vraagbouwer met voeten treden of verpakken en nieuwe servlet URLs met de bestaande component van de vraagbouwer ingaan. In het veld Feed URL kunt u ook de URL van het voer overschrijven.

  screen_shot_2012-04-23at15313pm

 6. Voer in het veld Text de tekst in die u wilt weergeven voor de resultaten en paginanummers. Klik OK wanneer het maken van veranderingen gebeëindigd.

  screen_shot_2012-04-23at15300pm

Voorspellen toevoegen

Experience Manager Assets bevat een aantal voorspellingen die u kunt toevoegen aan de pagina Asset Share. Hierdoor kunnen uw gebruikers verder beperkte zoekopdrachten uitvoeren. In sommige gevallen, kunnen zij een parameter van de vraagbouwer met voeten treden (bijvoorbeeld, de parameter van de Weg).

Voorspelden toevoegen:

 1. Klik op Search op de pagina Asset Share die u wilt aanpassen.

  assetshare3

 2. Sleep de aangewezen predikaten aan de pagina van het Aandeel van Activa onder de vraagbouwer. Hiermee maakt u de juiste velden.

  assetshare4

  De volgende voorspellingen zijn beschikbaar:

Voorspelend Beschrijving
Date Predicate Hiermee kunnen gebruikers zoeken naar elementen die voor en na bepaalde datums zijn gewijzigd.
Options Predicate De eigenaar van de site kan een eigenschap opgeven waarnaar moet worden gezocht (zoals in de eigenschap predikaat, bijvoorbeeld cq:tags) en een inhoudsstructuur om de opties te vullen (bijvoorbeeld de codestructuur). Hiermee wordt een lijst met opties gegenereerd waarin gebruikers de waarden (tags) kunnen selecteren die de geselecteerde eigenschap (eigenschap tag) moet hebben. Op deze manier kunt u lijstbesturingselementen maken, zoals de lijst met tags, bestandstypen, afbeeldingsrichtingen, enzovoort. Het is ideaal voor een vaste set opties.
Path Predicate Gebruikers kunnen het pad en de submappen desgewenst definiëren.
Property Predicate De eigenaar van de site geeft een eigenschap op waarnaar moet worden gezocht, bijvoorbeeld tiff:ImageLength en de gebruiker kan vervolgens een waarde invoeren, bijvoorbeeld 800. Hiermee worden alle afbeeldingen geretourneerd die 800 pixels hoog zijn. Nuttige voorspelling als uw bezit willekeurige waarden kan hebben.

Zie javadocs voorspellen voor meer informatie.

 1. Als u de voorspelling verder wilt configureren, dubbelklikt u erop. Als u bijvoorbeeld het pad wilt openen, moet u het hoofdpad toewijzen.

  screen_shot_2012-04-23at15640pm

Een pagina voor de Editor van middelen maken en configureren

U kunt de middeleneditor aanpassen om te bepalen hoe gebruikers de digitale elementen kunnen weergeven en bewerken. Hiertoe maakt u een nieuwe pagina in de Editor van middelen en past u de weergaven aan en de acties die gebruikers op die pagina kunnen uitvoeren.

OPMERKING

Als u aangepaste velden wilt toevoegen aan de DAM-elementeditor, voegt u nieuwe cq:Widget-knooppunten toe aan /apps/dam/content/asseteditors.

De pagina Asset Editor maken

Als u de pagina Asset Editor maakt, is het verstandig de pagina direct onder de pagina Asset Share te maken.

Een pagina voor de Asset Editor maken:

 1. Navigeer op het tabblad Websites naar de plaats waar u een pagina voor een elementeditor wilt maken en klik op New.

 2. Selecteer Geometrixx Asset Editor en klik Create. De nieuwe pagina wordt gemaakt en de pagina wordt weergegeven op het tabblad Websites.

screen_shot_2012-04-23at15858pm

De basispagina die is gemaakt met de sjabloon Geometrixx Asset Editor ziet er als volgt uit:

assetshare5

Als u de pagina Asset Editor wilt aanpassen, gebruikt u elementen van de assistent. De pagina Asset Editor die wordt geopend vanuit de Geometrixx Press Center is een aangepaste versie van een pagina die is gebaseerd op deze sjabloon:

assetshare6

Instellen welke Asset Editor wordt geopend vanuit een pagina voor het delen van elementen

Nadat u de aangepaste pagina Asset Editor hebt gemaakt, moet u ervoor zorgen dat de elementen op de aangepaste pagina Editor worden geopend wanneer u dubbelklikt op elementen die u hebt gemaakt met het aangepaste Delen van middelen.

De pagina Asset Editor instellen:

 1. In de pagina van het Aandeel van Activa, klik Edit naast de Bouwer van de Vraag.

  screen_shot_2012-04-23at20123pm

 2. Klik op het tabblad General als dit nog niet is geselecteerd.

 3. Typ in het veld Path of Asset Editor het pad naar de editor voor elementen waarin u de pagina Asset Share wilt plaatsen om elementen te openen en klik op OK.

  screen_shot_2012-04-23at21653pm

Elementbewerkingscomponenten toevoegen

U bepaalt welke functionaliteit een middeleneditor heeft door componenten aan de pagina toe te voegen.

Elementeditorcomponenten toevoegen:

 1. Selecteer Asset Editor in de assistent op de pagina Asset Editor die u wilt aanpassen. Alle beschikbare componenten van de middeleneditor worden weergegeven.

  OPMERKING

  Wat u kunt aanpassen, hangt af van welke componenten beschikbaar zijn. Als u componenten wilt inschakelen, gaat u naar de ontwerpmodus en selecteert u de onderdelen die u wilt inschakelen.

 2. Sleep de componenten van de hulpwerkplaats aan de activaredacteur en maak om het even welke wijzigingen in de componentendialogen. De componenten worden beschreven in de volgende lijst en in de gedetailleerde instructies beschreven die volgen.

  OPMERKING

  Bij het ontwerpen van de pagina voor de middeleneditor maakt u componenten die alleen-lezen of bewerkbaar zijn. Gebruikers weten dat een veld kan worden bewerkt als een afbeelding van een potlood in die component wordt weergegeven. Standaard worden de meeste componenten ingesteld als alleen-lezen.

  Component Beschrijving
  Metadata FormandMetadata Text Field Hiermee kunt u aanvullende metagegevens aan een element toevoegen en een handeling op dat element uitvoeren, zoals verzenden.
  Sub Assets Hiermee kunt u subelementen aanpassen.
  Tags Gebruikers kunnen tags selecteren en aan een element toevoegen.
  Thumbnail Toont een duimnagel van het element, zijn filename, en laat u een afwisselende tekst toevoegen. U kunt hier ook acties voor middeleneditors toevoegen.
  Title Hiermee geeft u de titel van het element weer, die kan worden aangepast.

  screen_shot_2012-04-23at22743pm

Metagegevensformulier en tekstveld - De component Metagegevens weergeven configureren

Het metagegevensformulier is een formulier met een begin- en eindactie. Tussendoor voert u Text velden in. Zie Forms voor meer informatie over het werken met formulieren.

 1. Maak een startactie door te klikken op Edit in het begingebied van het formulier. U kunt desgewenst een titel voor een vak invoeren. Standaard is de titel van het vak Metadata. Schakel het selectievakje Clientvalidatie in als u de Java-Script-clientcode voor validatie wilt genereren.

  screen_shot_2012-04-23at22911pm

 2. Maak een actie Einde door op Edit in het gebied Einde van het formulier te klikken. U kunt bijvoorbeeld een knop Submit maken waarmee gebruikers hun wijzigingen in metagegevens kunnen verzenden. U kunt desgewenst een knop Reset toevoegen waarmee de metagegevens worden teruggezet naar de oorspronkelijke staat.

  screen_shot_2012-04-23at23138pm

 3. Sleep Metagegevenstekstvelden tussen Form Start en Einde formulier naar het formulier. Gebruikers vullen metagegevens in deze tekstvelden in. Deze kunnen worden verzonden of een andere actie uitvoeren.

 4. Dubbelklik bijvoorbeeld op de veldnaam Titel om het metagegevensveld te openen en wijzigingen aan te brengen. Op het tabblad General van het venster Edit Component definieert u de naamruimte en het veldlabel, evenals het type, bijvoorbeeld dc:title.

  screen_shot_2012-04-23at23305pm

  Zie Aanpassen en uitbreiden Assets voor informatie over het wijzigen van de naamruimten beschikbaar in de meta-gegevensvorm.

 5. Klik op het tabblad Constraints. Hier kunt u selecteren of een veld vereist is en zo nodig beperkingen toevoegen.

  screen_shot_2012-04-23at23435pm

 6. Klik op het tabblad Display. Hier kunt u een nieuwe breedte en een nieuw aantal rijen voor het meta-gegevensgebied ingaan. Schakel het selectievakje Veld is alleen-lezen in zodat gebruikers de metagegevens kunnen bewerken.

  screen_shot_2012-04-23at23446pm

  Hieronder ziet u een voorbeeld van een metagegevensformulier met verschillende velden:

  chlimage_1-390

Op de pagina Asset Editor kunnen gebruikers vervolgens waarden invoeren in de metagegevensvelden (als deze bewerkbaar zijn) en de eindactie uitvoeren (bijvoorbeeld door de wijzigingen te verzenden).

Subactiva

In de component Subelementen kunt u subelementen weergeven en selecteren. U kunt bepalen welke namen onder hoofdelement en subelementen worden weergegeven.

screen_shot_2012-04-23at24025pm

Dubbelklik op de component Subelementen om het dialoogvenster Subelementen te openen, waarin u de titels voor het hoofdelement en eventuele subelementen kunt wijzigen. De standaardwaarden worden onder het desbetreffende veld weergegeven.

screen_shot_2012-04-23at23907pm

Hieronder ziet u een voorbeeld van een onderdeel van een subelement dat is gevuld:

screen_shot_2012-04-23at24442pm

Als u bijvoorbeeld een subelement selecteert, ziet u hoe de component de juiste pagina weergeeft en hoe de titel van het vak verandert van Subelementen in Siblings.

screen_shot_2012-04-23at24552pm

Tags

De component Tags is een component waarin gebruikers bestaande tags aan een element kunnen toewijzen. Hierdoor kunnen gebruikers de elementen later ordenen en ophalen. U kunt van deze component alleen-lezen maken, zodat gebruikers geen codes kunnen toevoegen, maar alleen deze weergeven.

screen_shot_2012-04-23at25031pm

Dubbelklik op de component Tags om het dialoogvenster Codes te openen waarin u desgewenst de titel van Codes kunt wijzigen en waarin u de toegewezen naamruimten kunt selecteren. Als u dit veld bewerkbaar wilt maken, schakelt u het selectievakje Bewerken verbergen uit. Standaard zijn codes bewerkbaar.

screen_shot_2012-04-23at24731pm

Als gebruikers tags kunnen bewerken, kunnen ze op het potlood klikken om tags toe te voegen door deze te selecteren in het vervolgkeuzemenu Codes.

screen_shot_2012-04-23at25150pm

Hier volgt een gevulde component Tags:

screen_shot_2012-04-23at25244pm

Miniatuur

In het element Miniatuur wordt de geselecteerde miniatuur weergegeven (bij veel van de indelingen wordt de miniatuur automatisch geëxtraheerd). Bovendien toont de component filename, en acties die u kunt wijzigen .

screen_shot_2012-04-23at25452pm

Dubbelklik op de miniatuurcomponent om het dialoogvenster met miniaturen te openen waarin u de alt-tekst kunt wijzigen. Standaard wordt de alt-tekst van de miniatuur standaard ingesteld op Click to download.

screen_shot_2012-04-23at25604pm

Hieronder ziet u een voorbeeld van een gevulde miniatuurcomponent:

screen_shot_2012-04-23at34815pm

Titel

In de component Title worden de titel van het element en een beschrijving weergegeven.

chlimage_1-391

Standaard bevindt het bestand zich in de modus Alleen-lezen, zodat gebruikers het bestand niet kunnen bewerken. Als u dit bewerkbaar wilt maken, dubbelklikt u op de component en schakelt u het selectievakje Bewerken verbergen uit. Voer bovendien een titel in voor meerdere elementen.

screen_shot_2012-04-23at35100pm

Als de titel kan worden bewerkt, kunt u een titel en een beschrijving toevoegen door op het potlood te klikken om het venster Eigenschappen van element te openen. Bovendien kunt u het element in- en uitschakelen door de datum en tijd te selecteren.

Wanneer gebruikers de Titel bewerken door op het potloodpictogram te klikken, kunnen ze de Titel, Beschrijving wijzigen en On en Off Times invoeren om het element in of uit te schakelen.

screen_shot_2012-04-23at35241pm

Hier volgt een voorbeeld van een gevulde component Title:

chlimage_1-392

Acties in de Asset Editor toevoegen

U kunt bepalen welke handelingen gebruikers kunnen uitvoeren op geselecteerde digitale elementen op basis van een selectie vooraf gedefinieerde handelingen.

Handelingen toevoegen aan de pagina Asset Editor:

 1. In de pagina van de Redacteur van Activa die u wilt aanpassen, klik Asset Editor in sidekick.

  editor voor middelen selecteren in sidekick

  De volgende acties zijn beschikbaar:

  Actie Beschrijving
  Download Hiermee kunnen gebruikers een selectie downloaden elementen naar hun computers.
  Editors Gebruikers kunnen een afbeelding bewerken (interactieve bewerkingen)
  Lightbox Hiermee slaat u elementen op als een "lichtbak" waar u andere handelingen op kunt uitvoeren. Dit komt handig wanneer u met elementen op meerdere pagina's werkt.
  Locking Hiermee kunnen gebruikers een element vergrendelen. Dit functionaliteit is niet standaard ingeschakeld en moet in de lijst worden ingeschakeld van componenten.
  References Klik hierop om te tonen op welke pagina's het actief wordt gebruikt.
  Versioning Hiermee kunt u bestanden maken en herstellen versies van een element.
 2. Sleep de aangewezen actie aan Acties gebied op de pagina. Als u dit doet, wordt een knop gemaakt waarmee die handeling wordt uitgevoerd.

chlimage_1-393

Meerdere elementen bewerken met de pagina Asset Editor

Met Assets kunt u wijzigingen in meerdere elementen tegelijk aanbrengen. Nadat u elementen hebt geselecteerd, kunt u tegelijkertijd de volgende wijzigingen aanbrengen:

 • Tags
 • Metagegevens

Elementen bewerken via de pagina Asset Editor:

 1. Open de pagina Geometrixx Press Center op http://localhost:4502/content/geometrixx/en/company/press.html.

 2. Selecteer de elementen:

  • in Windows: Ctrl + click elk element.
  • op Mac: Cmd + click elk element.

  Een reeks elementen selecteren: Klik op het eerste element en Shift + click op het laatste element.

 3. Klik Edit Metadata in Acties gebied (linkerdeel van de pagina).

 4. De pagina Geometrixx Press Center Asset Editor wordt geopend op een nieuw tabblad. De metagegevens van de elementen worden als volgt weergegeven:

  • Een tag, die niet van toepassing is op alle elementen, maar alleen op een paar elementen, wordt cursief weergegeven.
  • Een label dat op alle elementen van toepassing is, wordt met een normaal lettertype weergegeven.
  • Andere metagegevens dan codes: de waarde van het veld wordt alleen weergegeven als deze voor alle geselecteerde elementen gelijk is.
 5. Klik op Download om een ZIP-bestand met de elementen van de oorspronkelijke uitvoeringen te downloaden.

 6. Klik op het potloodpictogram naast het veld Tags om de codes te bewerken:

  • Een tag die niet van toepassing is op alle elementen, maar alleen op een paar elementen, heeft een grijze achtergrond.
  • Een tag die van toepassing is op alle elementen heeft een witte achtergrond.

  U kunt:

  • Klik op het pictogram x om de tag voor alle elementen te verwijderen.
  • Klik op het pictogram + om de tag aan alle elementen toe te voegen.
  • Klik op arrow en selecteer een tag om een nieuwe tag aan alle elementen toe te voegen.

  Klik op OK om de wijzigingen in het formulier te schrijven. Het vakje naast het Codes gebied wordt automatisch gecontroleerd.

 7. Bewerk het veld Beschrijving. Stel bijvoorbeeld in op: This is a common description. Wanneer een veld wordt bewerkt, overschrijft de waarde de bestaande waarden van de geselecteerde elementen wanneer het formulier wordt verzonden. Het vak naast het veld wordt automatisch ingeschakeld wanneer het veld wordt bewerkt.

  This is a common description

  Wanneer een veld wordt bewerkt, overschrijft de waarde de bestaande waarden van de geselecteerde elementen wanneer het formulier wordt verzonden.

  Opmerking: Het vak naast het veld wordt automatisch ingeschakeld wanneer het veld wordt bewerkt.

 8. Klik op Update Metadata om het formulier te verzenden en de wijzigingen voor alle elementen op te slaan. Alleen de geselecteerde metagegevens worden gewijzigd.

Op deze pagina