Materialrapporter

Med tillgångsrapportering kan du utvärdera verktyget för din Adobe Experience Manager Assets-distribution. Med Assets kan du generera olika rapporter för dina digitala resurser. Rapporterna innehåller användbar information om hur ditt system används, hur användarna interagerar med resurser och vilka resurser som hämtas och delas.

Använd informationen i rapporterna för att ta fram nyckeltal för att mäta hur Assets används i ert företag och av era kunder.

I Assets-rapporteringsramverket används Sling-jobb för att asynkront bearbeta rapportbegäranden på ett ordnat sätt. Den kan skalas för stora databaser. Asynkron rapportbearbetning ökar effektiviteten och hastigheten med vilken rapporter genereras.

Rapporthanteringsgränssnittet är intuitivt och innehåller detaljerade alternativ och kontroller för att komma åt arkiverade rapporter och visa rapportkörningsstatus (lyckad, misslyckad och köad).

När en rapport skapas meddelas du via ett e-postmeddelande (valfritt) och ett inkorgsmeddelande. Du kan visa, hämta eller ta bort en rapport från rapportlistsidan, där alla tidigare genererade rapporter visas.

Förutsättning

Om du vill generera rapporter måste du se till att:

 • Aktivera tjänsten Day CQ DAM Event Recorder från Tools > Operations > Web Console.
 • Välj de aktiviteter eller händelser som du vill rapportera om. Om du till exempel vill generera en rapport om hämtade resurser väljer du Asset downloaded (DOWNLOADED).

Aktivera tillgångsrapportering i webbkonsolen

Generera rapporter

Experience Manager Assets genererar följande standardrapporter:

 • Överför
 • Hämta
 • Förfaller
 • Ändring
 • Publicera
 • Brand Portal publicera
 • Diskanvändning
 • Filer
 • Länkdelning

Adobe Experience Manager administratörer kan enkelt generera och anpassa dessa rapporter för din implementering. Administratören kan följa de här stegen för att skapa en rapport:

 1. I Experience Manager-gränssnittet klickar du på Tools > Assets > Reports.

  Verktygssida för att navigera bland resurser - rapport

 2. På sidan Asset Reports klickar du på Create i verktygsfältet.

 3. Välj den rapport du vill skapa på sidan Create Report page och klicka på Next.

  Välj rapporttyp

  OBSERVERA

  Som standard inkluderas innehållsfragment och länkdelningar i resursen Downloaded report. Välj lämpligt alternativ för att skapa en rapport över länkdelningar eller för att utesluta innehållsfragment från hämtningsrapporten.

  OBSERVERA

  I Download-rapporten visas endast information om de resurser som har markerats individuellt och hämtats eller hämtats med Snabbåtgärd. Den innehåller dock inte information om resurserna som fanns i en hämtad mapp.

 4. Konfigurera rapportinformation som titel, beskrivning, miniatyrbild och mappsökväg i CRX-databasen där rapporten lagras. Som standard är mappsökvägen /content/dam. Du kan ange en annan sökväg.

  Sida för att lägga till rapportinformation

  Välj datumintervall för rapporten.

  Du kan välja att generera rapporten nu eller vid ett framtida datum och tid.

  OBSERVERA

  Om du väljer att schemalägga rapporten senare måste du ange datum och tid i fälten Datum och Tid. Om du inte anger något värde behandlas det som en rapport som ska genereras omedelbart.

  Konfigurationsfälten kan variera beroende på vilken typ av rapport du skapar. Rapporten Disk Usage innehåller till exempel alternativ för att inkludera resursåtergivningar när du beräknar det diskutrymme som används av resurserna. Du kan välja att inkludera eller exkludera resurser i undermappar för beräkning av diskanvändning.

  OBSERVERA

  Rapporten Disk Usage innehåller inga fält för datumintervall eftersom den endast visar hur mycket diskutrymme som används.

  Sidan Information om rapporten Diskanvändning

  När du skapar Files-rapporten kan du inkludera/exkludera undermappar. Du kan dock inte inkludera resursåtergivningar för den här rapporten.

  Detaljsida för rapporten Filer

  I rapporten Link Share visas URL:er till resurser som delas med externa användare inifrån Assets. Den innehåller e-post-ID:n för den användare som delat resurserna, e-post-ID:n för de användare som resurserna delas med, delningsdatum och utgångsdatum för länken. Det går inte att anpassa kolumnerna.

  Link Share-rapporten innehåller inga alternativ för undermappar och återgivningar eftersom den bara publicerar de delade URL:er som visas under /var/dam/share.

  Detaljsida för länkdelningsrapport

 5. Klicka på Next i verktygsfältet.

 6. På sidan Configure Columns är vissa kolumner markerade för att visas i rapporten som standard. Du kan markera fler kolumner. Avmarkera en markerad kolumn om du vill utesluta den i rapporten.

  Markera eller avmarkera rapportkolumner

  Om du vill visa ett anpassat kolumnnamn eller en egenskapssökväg konfigurerar du egenskaperna för resursens binärfil under noden jcr:content i CRX. Du kan också lägga till den via egenskapssökvägsväljaren.

  Markera eller avmarkera rapportkolumner

 7. Klicka på Create i verktygsfältet. Ett meddelande meddelar att rapportgenereringen har initierats.

 8. På sidan Asset Reports baseras rapportgenereringsstatusen på rapportjobbets aktuella tillstånd, till exempel Success, Failed, Queued eller Scheduled. Samma status visas i inkorgen för meddelanden.Om du vill visa rapportsidan klickar du på rapportlänken. Du kan också markera rapporten och klicka på View i verktygsfältet.

  En genererad rapport

  Klicka på Download i verktygsfältet för att hämta rapporten i CSV-format.

Lägg till anpassade kolumner

Du kan lägga till anpassade kolumner i följande rapporter om du vill visa mer data för dina anpassade krav:

 • Överför
 • Hämta
 • Förfaller
 • Ändring
 • Publicera
 • Brand Portal publicera
 • Filer

Följ de här stegen för att lägga till anpassade kolumner i de här rapporterna:

 1. I Manager interface klickar du på Tools > Assets > Reports.

 2. På sidan Asset Reports klickar du på Create i verktygsfältet.

 3. Välj den rapport du vill skapa på sidan Create Report och klicka på Next.

 4. Konfigurera rapportinformation som titel, beskrivning, miniatyrbild, mappsökväg och datumintervall.

 5. Om du vill visa en anpassad kolumn anger du namnet på kolumnen under Custom Columns.

  Ange namn för anpassad rapportkolumn

 6. Lägg till egenskapssökvägen under noden jcr:content i CRXDE med egenskapssökvägsväljaren. Du kan också skriva sökvägen i fältet för egenskapssökväg.

  Mappa egenskapssökvägen från banor i jcr:content

  Du kan också skriva sökvägen i fältet för egenskapssökväg.

  property_path

  Om du vill lägga till fler anpassade kolumner klickar du på Add och upprepar steg 5 och 6.

 7. Klicka på Create i verktygsfältet. Ett meddelande meddelar att rapportgenereringen har initierats.

Konfigurera rensningstjänst

Om du vill ta bort rapporter som du inte längre behöver konfigurerar du tjänsten DAM Report Renge från webbkonsolen så att befintliga rapporter rensas baserat på antal och ålder.

 1. Gå till webbkonsolen (konfigurationshanteraren) från https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.
 2. Öppna DAM Report Purge Service-konfigurationen.
 3. Ange frekvens (tidsintervall) för rensningstjänsten i fältet scheduler.expression.name. Du kan också konfigurera åldern och tröskelvärdet för antal rapporter.
 4. Spara ändringarna.

På denna sida