Rapporten over assets

Laatste update: 2023-05-04
 • Gemaakt voor:
 • User
  Admin
LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Met Asset Reporting kunt u het nut van uw Adobe Experience Manager Assets implementatie. Met Assetskunt u verschillende rapporten genereren voor uw digitale middelen. De rapporten bevatten nuttige informatie over het gebruik van uw systeem, over de manier waarop gebruikers met elementen werken en over de elementen die worden gedownload en gedeeld.

Gebruik de informatie in de rapporten om belangrijke succesmetriek af te leiden om de goedkeuring te meten Assets binnen uw onderneming en door klanten.

De Assets rapportagekader gebruikt Sling banen aan asynchroon verwerken rapportverzoeken op ordelijke wijze. Het is schaalbaar voor grote opslagruimten. De asynchrone rapportverwerking verhoogt de efficiency en de snelheid waarmee de rapporten worden geproduceerd.

De interface van het rapportbeheer is intuïtief en omvat fijnkorrelige opties en controles om tot gearchiveerde rapporten toegang te hebben en de loopstatussen van het meningsrapport (succes, ontbroken, en een rij gevormd) in werking te stellen.

Wanneer een rapport wordt gegenereerd, ontvangt u een melding via e-mail (optioneel) en een postbusmelding. U kunt een rapport weergeven, downloaden of verwijderen van de pagina met rapportlijsten waarop alle eerder gegenereerde rapporten worden weergegeven.

Vereiste

Als u rapporten wilt genereren, moet u ervoor zorgen dat:

 • Inschakelen Day CQ DAM Event Recorder service van Tools > Operations > Web Console.
 • Selecteer de activiteiten of gebeurtenissen waarop u wilt rapporteren. Als u bijvoorbeeld een rapport wilt genereren over gedownloade elementen, selecteert u Asset downloaded (DOWNLOADED).

Elementrapportage inschakelen in webconsole

Rapporten genereren

Experience Manager Assets Hiermee genereert u de volgende standaardrapporten:

 • Uploaden
 • Downloaden
 • Verlopen
 • Wijziging
 • Publicatie
 • Brand Portal publish
 • Schijfgebruik
 • Bestanden
 • Delen van koppeling

Adobe Experience Manager beheerders kunnen deze rapporten gemakkelijk produceren en aanpassen voor uw implementatie. Een beheerder kan deze stappen volgen om een rapport te produceren:

 1. In Experience Manager interface, klik Tools > Assets > Reports.

  Pagina Gereedschappen om te navigeren in middelenrapport

 2. Op de Asset Reports pagina, klikt u op Create op de werkbalk.

 3. Van de Create Report page pagina, kiest u het rapport dat u wilt maken en klikt u op Next.

  Rapporttype selecteren

  OPMERKING

  Standaard worden de Content Fragments en de link shares opgenomen in het element Downloaded report. Selecteer de aangewezen optie om een rapport van verbindingsaandelen tot stand te brengen of inhoudsfragmenten van het downloadrapport uit te sluiten.

  OPMERKING

  De Download In dit rapport worden alleen de elementen weergegeven die afzonderlijk zijn geselecteerd en die zijn gedownload of gedownload met Snelle actie. De gegevens over de elementen in een gedownloade map zijn echter niet in de map opgenomen.

 4. Configureer rapportdetails zoals titel, beschrijving, miniatuur en mappad in de CRX-opslagplaats waar het rapport wordt opgeslagen. Standaard is het mappad /content/dam. U kunt een ander pad opgeven.

  Pagina om rapportdetails toe te voegen

  Kies het datumbereik voor uw rapport.

  U kunt ervoor kiezen het rapport nu of op een toekomstige datum en tijd te genereren.

  OPMERKING

  Als u ervoor kiest om het rapport later te plannen, zorg ervoor dat u de datum en de tijd in de gebieden van de Datum en van de Tijd specificeert. Als u geen waarde specificeert, behandelt de rapportmotor het als een rapport dat onmiddellijk moet worden geproduceerd.

  De gebieden van de configuratie kunnen verschillen gebaseerd op het type van rapport u creeert. De Disk Usage rapport biedt opties voor het opnemen van elementen bij het berekenen van de schijfruimte die door elementen wordt gebruikt. U kunt ervoor kiezen om elementen in submappen op te nemen of uit te sluiten voor het berekenen van het schijfgebruik.

  OPMERKING

  Het rapport Disk Usage bevat geen datumbereikvelden omdat het alleen het huidige gebruik van schijfruimte aangeeft.

  Detailpagina van rapport Schijfgebruik

  Wanneer u de Files rapport, kunt u submappen opnemen/uitsluiten. U kunt echter geen elementuitvoeringen opnemen voor dit rapport.

  Pagina met details van rapport Bestanden

  De Link Share rapport geeft URL's weer aan elementen die vanuit de toepassing worden gedeeld met externe gebruikers Assets. Het bevat e-mail-id's van de gebruiker die de assets heeft gedeeld, e-mail-id's van gebruikers met wie de assets worden gedeeld, de datum van delen en de vervaldatum voor de koppeling. De kolommen kunnen niet worden aangepast.

  De Link Share rapport, bevat geen opties voor submappen en uitvoeringen omdat alleen de gedeelde URL's worden gepubliceerd die onder /var/dam/share.

  De pagina van details van het rapport van het Aandeel van de Verbinding

 5. Klik op Next op de werkbalk.

 6. In de Configure Columns pagina, worden sommige kolommen geselecteerd om in het rapport door gebrek te verschijnen. U kunt meer kolommen selecteren. Schakel een geselecteerde kolom uit om deze uit te sluiten in het rapport.

  Rapportkolommen selecteren of deselecteren

  Als u een aangepaste kolomnaam of een aangepast eigenschappenpad wilt weergeven, configureert u de eigenschappen voor het element binair onder het dialoogvenster jcr:content in CRX. U kunt dit ook toevoegen via de padkiezer voor eigenschappen.

  Rapportkolommen selecteren of deselecteren

 7. Klik op Create op de werkbalk. Een bericht meldt dat de rapportgeneratie is in werking gesteld.

 8. Op de Asset Reports pagina, is de status van de rapportgeneratie gebaseerd op de huidige staat van de rapportbaan, bijvoorbeeld Success, Failed, Queued, of Scheduled. Dezelfde status wordt weergegeven in het vak met meldingen. Klik op de rapportkoppeling om de rapportpagina weer te geven. U kunt ook het rapport selecteren en op View op de werkbalk.

  Een gegenereerd rapport

  Klikken Download van de toolbar om het rapport in CSV formaat te downloaden.

Aangepaste kolommen toevoegen

U kunt douanekolommen aan de volgende rapporten toevoegen om meer gegevens voor uw douanevereisten te tonen:

 • Uploaden
 • Downloaden
 • Verlopen
 • Wijziging
 • Publicatie
 • Brand Portal publish
 • Bestanden

Ga als volgt te werk om aangepaste kolommen aan deze rapporten toe te voegen:

 1. In de Manager interface, klikt u op Tools > Assets > Reports.

 2. Op de Asset Reports pagina, klikt u op Create op de werkbalk.

 3. Van de Create Report pagina, kiest u het rapport dat u wilt maken en klikt u op Next.

 4. Configureer rapportdetails zoals titel, beschrijving, miniatuur, mappad en datumbereik.

 5. Als u een aangepaste kolom wilt weergeven, geeft u de naam op van de kolom onder Custom Columns.

  Geef een naam op voor de aangepaste rapportkolom

 6. Het pad naar de eigenschap toevoegen onder het dialoogvenster jcr:content knoop in CRXDE gebruikend de plukker van de bezitspad. U kunt ook het pad typen in het veld Pad eigenschap.

  Eigenschappenpad toewijzen vanuit paden in jcr:content

  U kunt ook het pad typen in het veld Pad eigenschap.

  property_path

  Als u meer aangepaste kolommen wilt toevoegen, klikt u op Add en herhaal stap 5 en 6.

 7. Klik op Create op de werkbalk. Een bericht meldt dat de rapportgeneratie is in werking gesteld.

De zuiveringsservice configureren

Om rapporten te verwijderen die u niet meer vereist, vorm de dienst van de Leegmaken van het Rapport DAM van de Webconsole om bestaande rapporten te zuiveren die op hun hoeveelheid en leeftijd worden gebaseerd.

 1. De webconsole openen (configuratiemanager) vanuit https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.
 2. Open de DAM Report Purge Service configuratie.
 3. Geef de frequentie (tijdsinterval) voor de zuiveringsservice op in het dialoogvenster scheduler.expression.name veld. U kunt de leeftijd en de kwantitatieve drempel voor rapporten ook vormen.
 4. Sla de wijzigingen op.

Op deze pagina