Identity Management

Individuele bezoekers van uw website kunnen alleen worden geïdentificeerd wanneer u hun de mogelijkheid biedt zich aan te melden. Er zijn verschillende redenen waarom u een aanmeldingsfunctie wilt opgeven:

 • AEM Communitiesbezoekers van de website moeten zich aanmelden om inhoud aan de community te plaatsen.

 • Gesloten gebruikersgroepen

  Mogelijk moet u de toegang tot uw website (of gedeelten ervan) beperken tot specifieke bezoekers.

 • 🔗 Persoonlijk makenToestaan dat bezoekers bepaalde aspecten van de toegang tot uw website configureren.

De functionaliteit voor aanmelden (en uitloggen) wordt geleverd door een account met een Profiel, die aanvullende informatie bevat over de geregistreerde bezoeker (gebruiker). De eigenlijke registratie- en vergunningsprocedures kunnen verschillen:

 • Zelfregistratie vanaf de website

  Een Community Site kan zo worden geconfigureerd dat bezoekers zich zelf kunnen registreren of zich kunnen aanmelden bij hun Facebook- of Twitter-accounts.

 • Registratieverzoek van de website

  Voor een gesloten gebruikersgroep kunt u bezoekers toestaan om registratie aan te vragen, maar u kunt toestemming afdwingen door middel van een workflow.

 • Registreer elk account in de auteursomgeving

  Als u een klein aantal profielen hebt, waarvoor toch toestemming nodig is, kunt u besluiten om elk profiel rechtstreeks te registreren.

Om bezoekers in staat te stellen zich te registreren, kan een reeks componenten en formulieren worden gebruikt om de vereiste identificatiegegevens te verzamelen, dan de extra (vaak facultatieve) profielinformatie. Nadat zij zich hebben geregistreerd, moeten zij ook de gegevens die zij hebben ingediend, kunnen controleren en bijwerken.

Aanvullende functionaliteit kan worden geconfigureerd of ontwikkeld:

 • Vorm om het even welke omgekeerde replicatie die wordt vereist.
 • Gebruikers toestaan hun profiel te verwijderen door samen met een workflow een formulier te ontwikkelen.
OPMERKING

De informatie in het profiel kan ook worden gebruikt om de gebruiker gerichte inhoud via Segmenten en Campagnes te voorzien.

Forms registreren

U kunt een formulier gebruiken om de registratiegegevens te verzamelen en vervolgens het nieuwe account en profiel te genereren.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een nieuw profiel aanvragen met de pagina Geometrixx
http://localhost:4502/content/geometrixx-outdoors/en/user/register.html

registerform

Na het verzenden van de aanvraag wordt de profielpagina geopend waar de gebruiker persoonlijke gegevens kan opgeven.

profielpagina

De nieuwe account is ook zichtbaar in de gebruikersconsole.

Aanmelden

De login component kan worden gebruikt om de login informatie te verzamelen, dan het login proces te activeren.

Dit verstrekt de bezoeker de standaardgebieden van Gebruikersnaam en Wachtwoord, met een Login knoop om het login proces te activeren wanneer de geloofsbrieven worden ingegaan.

Gebruikers kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden of een nieuwe account maken met de optie Aanmelden op de werkbalk Geometrixx, die de pagina gebruikt:

http://localhost:4502/content/geometrixx-outdoors/en/user/sign-in.html

aanmelden

afmelden

Aangezien er een login mechanisme is, wordt een logout mechanisme ook vereist. Dit is beschikbaar als Afmelden optie in Geometrixx.

Een profiel weergeven en bijwerken

Afhankelijk van uw registratieformulier kan de bezoeker gegevens in zijn profiel hebben geregistreerd. Zij moeten dit in een later stadium kunnen bekijken en/of bijwerken. Dit kan in een vergelijkbare vorm gebeuren; bijvoorbeeld in Geometrixx:

http://localhost:4502/content/geometrixx-outdoors/en/user/profile.html

Als u de details van uw profiel wilt zien, klikt u op Mijn profiel in de rechterbovenhoek van een pagina. bijvoorbeeld met de admin-account:
http://localhost:4502/home/users/a/admin/profile.form.html/content/geometrixx-outdoors/en/user/profile.html.

U kunt een ander profiel bekijken gebruikend cliëntcontext (op het auteursmilieu en met voldoende voorrechten):

 1. Open een pagina; bijvoorbeeld de pagina Geometrixx:

  http://localhost:4502/cf#/content/geometrixx/en.html

 2. Klik op Mijn profiel in de rechterbovenhoek. U ziet het profiel van uw huidige account; bijvoorbeeld de beheerder.

 3. Druk op control-alt-C om de clientcontext te openen.

 4. Klik in de linkerbovenhoek van de clientcontext op de knop Een profiel laden.

 5. Selecteer een ander profiel in de vervolgkeuzelijst in het dialoogvenster. bijvoorbeeld Alison Parker.

 6. Klik OK.

 7. Klik nogmaals op Mijn profiel. Het formulier wordt bijgewerkt met de gegevens van Alison.

  winstbejag

 8. U kunt Profiel bewerken of Wachtwoord wijzigen nu gebruiken om de details bij te werken.

Velden toevoegen aan de profieldefinitie

U kunt velden toevoegen aan de profieldefinitie. U kunt bijvoorbeeld het veld Favoriete kleur toevoegen aan het profiel Geometrixx:

 1. Navigeer vanuit de websiteconsole naar Geometrixx Outdoors Site > Engels > Gebruiker > Mijn profiel.

 2. Dubbelklik op de pagina Mijn profiel om deze te openen voor bewerking.

 3. Vouw op het tabblad Componenten van sidekick de sectie Form uit.

 4. Sleep een vervolgkeuzelijst van secundair naar het formulier, net onder het veld Informatie over mij.

 5. Dubbelklik op de component Vervolgkeuzelijst om het dialoogvenster voor configuratie te openen en voer de volgende gegevens in:

  • Naam element- favoriteColor
  • Titel - Favorite Color
  • Items - meerdere kleuren toevoegen als items

  Klik OK om op te slaan.

 6. Sluit de pagina en ga aan Websites console terug en activeer de Mijn pagina van het Profiel.

  De volgende keer dat u een profiel weergeeft, kunt u een favoriete kleur selecteren:

  aparkerfavcolor

  Het veld wordt opgeslagen onder de sectie profile van de desbetreffende gebruikersaccount:

  aparkercrxdeliet

Profielstatussen

Er zijn een aantal gebruiksgevallen die vereisen wetend of een gebruiker (of eerder hun profiel) in een specifieke staat of niet is.

Dit betekent dat een geschikte eigenschap in het gebruikersprofiel moet worden gedefinieerd:

 • is zichtbaar en toegankelijk voor de gebruiker
 • definieert twee statussen voor elke eigenschap
 • schakelt tussen de twee gedefinieerde statussen

Dit gebeurt met:

 • Providers

  De twee statussen van een specifieke eigenschap en de overgangen tussen beide beheren.

 • Workflows

  Handelingen met betrekking tot de staten beheren.

Er kunnen meerdere statussen worden gedefinieerd; in de Geometrixx zijn bijvoorbeeld :

 • zich abonneren (of het afmelden) op berichten op nieuwsbrieven of commentaardraden
 • toevoegen en verwijderen van een verbinding met een vriend

Providers van de staat

Een staatsleverancier beheert de huidige status van het betrokken eigendom, samen met de overgangen tussen de twee mogelijke statussen.

De leveranciers van de staat worden uitgevoerd als componenten, zodat kan voor uw project worden aangepast. In de Geometrixx omvatten deze:

 • Onderwerp gebruikersforum/abonneeforum
 • Vriend toevoegen/verwijderen

Workflows

De leveranciers van de staat leiden een profielbezit en zijn staten.

Er is een workflow nodig om de acties met betrekking tot de staten uit te voeren. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op meldingen, wordt in de workflow de actie voor het feitelijke abonnement afgehandeld. wanneer u zich niet meer abonneert op meldingen , wordt in de workflow het verwijderen van de gebruiker uit de abonnementenlijst afgehandeld .

Profielen en gebruikersaccounts

Profielen worden opgeslagen in de inhoudsopslagplaats als onderdeel van de gebruikersaccount.

Het profiel is te vinden onder /home/users/geometrixx:

chlimage_1-385

Bij een standaardinstallatie (auteur of publicatie) heeft iedereen toegang tot de volledige profielgegevens van alle gebruikers. iedereen is een "Ingebouwde groep die automatisch alle bestaande gebruikers en groepen omvat. De lijst met leden kan niet worden bewerkt".

Deze toegangsrechten worden bepaald door volgende vervangingsACL:

/home iedereen jcr:read rep:glob = */profile&ast toestaat;

Dat maakt het mogelijk:

 • forum, opmerkingen of blogberichten om informatie (zoals pictogram of volledige naam) weer te geven vanuit het juiste profiel
 • koppelingen naar geometrixe profielpagina's

Als deze toegang niet geschikt is voor uw installatie, kunt u deze standaardinstellingen wijzigen.

Dit kan worden gedaan gebruikend Toegangsbeheer tabel:

aclmanager

Profielcomponenten

Er is ook een reeks profielcomponenten beschikbaar waarmee u de profielvereisten voor uw site kunt definiëren.

Veld voor gecontroleerd wachtwoord

Deze component bevat twee velden voor:

 • de invoer van een wachtwoord
 • een controle om te bevestigen dat het wachtwoord correct is ingevoerd.

Met standaardinstellingen wordt de component als volgt weergegeven:

dc_profiles_checkedpassword

Profiel Avatar Photo

Deze component biedt de gebruiker een mechanisme voor het selecteren en uploaden van een Avatar Photo-bestand.

dc_profiles_avatarphoto

Gedetailleerde naam profiel

Met deze component kan de gebruiker een gedetailleerde naam invoeren.

dc_profiles_detailedname

Profiel van geslacht

Met deze component kan de gebruiker zijn geslacht invoeren.

dc_profiles_gender

Op deze pagina