Workflowinstanties beheren

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

De workflowconsole biedt verschillende gereedschappen voor het beheer van workflowinstanties om ervoor te zorgen dat deze naar behoren worden uitgevoerd.

OPMERKING

De JMX-console biedt extra workflowonderhoudsbewerkingen.

Er zijn verschillende consoles beschikbaar voor het beheer van uw workflows. Gebruik de globale navigatie om de Gereedschappen selecteert u vervolgens Workflow:

 • Modellen: Workflowdefinities beheren
 • Instanties: Doorlopende workflowinstanties weergeven en beheren
 • Launchers: De manier beheren waarop workflows worden gestart
 • Archief: De geschiedenis weergeven van workflows die zijn voltooid
 • Mislukt: De geschiedenis weergeven van workflows die zijn voltooid met fouten

Controle van de status van workflowinstanties

 1. Navigatie selecteren Gereedschappen vervolgens Workflow.

 2. Selecteren Instanties om een lijst weer te geven met werkstroominstanties die momenteel worden uitgevoerd.

  wf-96

 3. Selecteer vervolgens een specifiek item Historie openen voor meer informatie :

  wf-97

Het onderbreken, Hervatten, en het Eindigen van een Instantie van het Werkschema

 1. Navigatie selecteren Gereedschappen vervolgens Workflow.

 2. Selecteren Instanties om een lijst weer te geven met werkstroominstanties die momenteel worden uitgevoerd.

  wf-96-1

 3. Selecteer een specifiek item en gebruik Beëindigen, Onderbreken, of Hervatten in voorkomend geval; bevestiging en/of nadere bijzonderheden zijn vereist:

  wf-97-1

Gearchiveerde workflows weergeven

 1. Navigatie selecteren Gereedschappen vervolgens Workflow.

 2. Selecteren Archief om een lijst weer te geven met workflowinstanties die met succes zijn voltooid.

  wf-98

  OPMERKING

  De afbreekstatus wordt beschouwd als een succesvolle beëindiging aangezien het als resultaat van gebruikersactie voorkomt; bijvoorbeeld:

  • gebruik van de Beëindigen action
  • als een pagina die onderworpen is aan een workflow (geforceerd) wordt verwijderd, wordt de workflow beëindigd
 3. Selecteer vervolgens een specifiek item Historie openen voor meer informatie :

  wf-99

Fouten in werkstroominstantie herstellen

Wanneer een werkstroom mislukt, AEM de Mislukt console om u toe te staan om aangewezen actie te onderzoeken en te nemen zodra de originele oorzaak is behandeld:

 • Foutgegevens
  Hiermee opent u een venster waarin de
  Foutbericht, Stap en Stapel mislukt.

 • Historie openen
  Geeft details van de workflowgeschiedenis weer.

 • Stap opnieuw proberen Hiermee wordt de componentinstantie Scriptstap opnieuw uitgevoerd. Gebruik de opdracht Stap opnieuw proberen nadat u de oorzaak van de oorspronkelijke fout hebt opgelost. U kunt bijvoorbeeld de stap opnieuw uitvoeren nadat u een fout in het script hebt opgelost dat door de processtap wordt uitgevoerd.

 • Beëindigen Beëindig de workflow als de fout heeft geleid tot een onherstelbare situatie voor de workflow. De workflow kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van omgevingsfactoren, zoals informatie in de opslagruimte die niet langer geldig is voor de werkstroominstantie.

 • Beëindigen en opnieuw proberen Vergelijkbaar met Beëindigen behalve dat een nieuwe werkschemainstantie gebruikend de originele lading, de titel, en de beschrijving is begonnen.

Om mislukkingen te onderzoeken, dan hervat of beëindigt het werkschema daarna, gebruik de volgende stappen:

 1. Navigatie selecteren Gereedschappen vervolgens Workflow.

 2. Selecteren Mislukt om een lijst weer te geven met werkstroominstanties die niet zijn voltooid.

 3. Selecteer een specifiek item en voer de gewenste actie uit:

  wf-47

Regelmatig leegmaken van workflowinstanties

Door het minimaliseren van het aantal workflowexemplaren worden de prestaties van de workflow-engine verbeterd, zodat u regelmatig voltooide of actieve workflowexemplaren uit de repository kunt verwijderen.

Configureren Adobe Granite-werkstroom leegmaken configuratie om werkstroominstanties te wissen op basis van hun leeftijd en status. U kunt ook werkstroominstanties van alle modellen of van een specifiek model wissen.

U kunt ook meerdere configuraties van de service maken om workflowinstanties die aan verschillende criteria voldoen, leeg te maken. Maak bijvoorbeeld een configuratie die de instanties van een bepaald workflowmodel zuivert wanneer deze veel langer dan de verwachte tijd worden uitgevoerd. Maak een andere configuratie die alle voltooide workflows na een bepaald aantal dagen leegmaakt om de grootte van de opslagplaats te minimaliseren.

Om de dienst te vormen, kunt u gebruiken Webconsole of Voeg een configuratie OSGi aan de bewaarplaats toe. In de volgende tabel worden de eigenschappen beschreven die u voor een van beide methoden nodig hebt.

OPMERKING

Voor het toevoegen van de configuratie aan de repository is de service-PID:

com.adobe.granite.workflow.purge.Scheduler

Omdat de dienst een fabrieksdienst is, de naam van sling:OsgiConfig knooppunt vereist een achtervoegsel voor id, bijvoorbeeld:

com.adobe.granite.workflow.purge.Scheduler-myidentifier

Naam eigenschap (webconsole) OSGi Eigenschapnaam Beschrijving
Taaknaam scheduledpurge.name Een beschrijvende naam voor de geplande leegloop.
Workflowstatus scheduledpurge.workflowStatus

De status van de werkstroominstanties die moeten worden gewist. De volgende waarden zijn geldig:

 • VOLTOOID: Voltooide workflowinstanties worden gewist.
 • UITVOEREN: Doorlopende workflowinstanties worden gewist.
Te wissen modellen scheduledpurge.modelIds

De id van de workflowmodellen die moeten worden gewist. De id is het pad naar het modelknooppunt, bijvoorbeeld:
/conf/global/settings/workflow/models/dam/update_asset/jcr:content/model
Geef geen waarde op om instanties van alle workflowmodellen leeg te maken.

Als u meerdere modellen wilt opgeven, klikt u op + in de webconsole.

Werkstroomleeftijd scheduledpurge.daysold De leeftijd van de werkstroominstanties die moeten worden gewist, in dagen.

De maximale grootte van het Postvak IN instellen

U kunt de maximumgrootte van inbox plaatsen door te vormen Adobe Granite Workflow Service, met de Webconsole of Voeg een configuratie OSGi aan de bewaarplaats toe. De volgende lijst beschrijft het bezit dat u voor één van beide methode vormt.

OPMERKING

Voor het toevoegen van de configuratie aan de repository is de service-PID:

com.adobe.granite.workflow.core.WorkflowSessionFactory.

Naam eigenschap (webconsole) OSGi Eigenschapnaam
Max. grootte van invoerquery granite.workflow.inboxQuerySize

Op deze pagina