Zoekformulieren configureren

Gebruik Zoeken in Forms om de selectie van zoekvoorspelden aan te passen die worden gebruikt in de zoekdeelvensters die beschikbaar zijn in verschillende AEM consoles en/of deelvensters van de auteursomgeving. Als u deze deelvensters aanpast, is de zoekfunctionaliteit veelzijdig op basis van uw specifieke behoeften.

Een bereik van voorspellingens is beschikbaar buiten de box. U kunt veelvoudige predikaten toevoegen, met inbegrip van (onder andere) het voorspel van het Bezit om naar activa te zoeken die één enkel bezit aanpassen dat door u wordt gespecificeerd, of de Opties voorspellen om activa te zoeken die één of meerdere waarden aanpassen die u voor een bepaald bezit specificeert.

U kunt de zoekformulieren configureren die worden gebruikt in verschillende consoles en de elementenbrowser (bij het bewerken van pagina's). De dialoogvensters voor het configureren van deze formulieren zijn toegankelijk via:

 • Opties

  • Algemeen

   • Zoeken in formulieren

Wanneer u eerst tot deze console toegang hebt kunt u zien dat alle configuraties een hangslotsymbool hebben. Dit wijst erop dat de aangewezen configuratie de standaardconfiguratie (uit-van-de-doos) is - en kan niet worden geschrapt. Zodra u de configuratie hebt aangepast zal het slot verdwijnen - tenzij u uw aangepaste configuratie schrapt, in welk geval het gebrek (en de hangslotindicator) zal worden hersteld.

chlimage_1-374

Configuraties

De beschikbare standaardconfiguraties zijn:

 • Pagina-editor (zoeken naar documenten):

  Deze configuratie bepaalt de beschikbare opties wanneer het zoeken naar document in middelenbrowser (wanneer het uitgeven van een pagina).

 • Pagina-editor (zoeken naar afbeeldingen):

  Deze configuratie bepaalt de beschikbare opties wanneer het zoeken naar beelden in middelenbrowser (wanneer het uitgeven van een pagina).

 • Pagina-editor (Manuscript-zoekopdracht):

  Deze configuratie bepaalt de beschikbare opties wanneer het zoeken naar manuscripten in middelenbrowser (wanneer het uitgeven van een pagina).

 • Pagina-editor (zoeken naar pagina):

  Deze configuratie bepaalt de beschikbare opties wanneer het zoeken naar pagina's in middelenbrowser (wanneer het uitgeven van een pagina).

 • Pagina-editor (zoeken naar alinea's):

  Deze configuratie bepaalt de beschikbare opties wanneer het zoeken naar paragrafen in middelenbrowser (wanneer het uitgeven van een pagina).

 • Pagina-editor (zoeken naar producten):

  Deze configuratie bepaalt de beschikbare opties wanneer het zoeken naar producten in middelenbrowser (wanneer het uitgeven van een pagina).

 • Pagina-editor (Dynamic Media Classic [voorheen Scene7] zoeken):

  Deze configuratie bepaalt de beschikbare opties wanneer het zoeken naar de Klassieke middelen van Dynamic Media in middelenbrowser (wanneer het uitgeven van een pagina).

 • Sites Admin Search Rail:

  Deze configuratie bepaalt de onderzoeksopties beschikbaar aan de gebruiker wanneer het gebruiken van de onderzoekslijn van de console van Plaatsen.

 • Pagina-editor (videozoekopdracht):

  Deze configuratie bepaalt de beschikbare opties wanneer het zoeken naar video's in middelenbrowser (wanneer het uitgeven van een pagina).

 • Middelen Admin Search Rail:

  Deze configuratie bepaalt de onderzoeksopties beschikbaar aan de gebruiker wanneer het gebruiken van de console van Activa.

 • Zoekspoor voor catalogusbeheer:

  Deze configuratie bepaalt de onderzoeksopties beschikbaar aan de gebruiker wanneer het zoeken van een handelscatalogus.

 • Zoekspoor voor bestellingen Admin:

  Deze configuratie bepaalt de onderzoeksopties beschikbaar aan de gebruiker wanneer het zoeken van handelsorden.

 • Zoekspoor voor productverzamelingen Admin:

  Deze configuratie bepaalt de onderzoeksopties beschikbaar aan de gebruiker wanneer het zoeken van handelsproductinzamelingen.

 • Zoekspoor voor productbeheer:

  Deze configuratie bepaalt de onderzoeksopties beschikbaar aan de gebruiker wanneer het zoeken van handelsproducten.

 • Zoekspoor voor projectbeheerder:

  Deze configuratie bepaalt de onderzoeksopties beschikbaar aan de gebruiker wanneer het zoeken van projecten.

Voorspellen en hun instellingen

Voorspeld

De volgende predikaten zijn beschikbaar, afhankelijk van de configuratie:

Voorspelend Doel Instellingen
Analyse Mogelijkheden zoeken/filteren in de Sites-browser bij het weergeven van gegevens met analysemogelijkheden. De zoekfilters van Analytics laden tot aan de in kaart gebrachte aangepaste analytische kolommen.
 • Veldlabel
 • Beschrijving
Element laatst gewijzigd Datum waarop het element voor het laatst is gewijzigd.
Een aangepaste voorspelling op basis van de datumvoorspelling.
Onderdelen Hiermee kan een auteur zoeken/filteren op pagina's die een specifieke component bevatten. Bijvoorbeeld een afbeeldingsgalerie.
 • Veldlabel
 • Plaatsaanduiding
 • Eigenschapnaam*
 • Diepte van eigenschap
 • Beschrijving
Date Op schuifregelaars gebaseerde zoekopdracht naar elementen op basis van een datumeigenschap.
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam*
 • Beschrijving
Datumbereik Zoek in een opgegeven bereik gemaakte elementen naar een datumeigenschap. In het deelvenster Zoeken kunt u begin- en einddatums opgeven.
 • Veldlabel
 • Plaatsaanduiding
 • Eigenschapnaam*
 • Bereik tekst (Van)*
 • Bereik tekst (naar)*
 • Beschrijving
Vervalstatus Zoeken in middelen op basis van vervalstatus.
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam*
 • Beschrijving
Bestandsgrootte Elementen zoeken op basis van hun grootte.
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam*
 • Optiepad
 • Beschrijving
Verborgen filter Een filter op eigenschap en waarde, niet zichtbaar voor de gebruiker.
 • Eigenschapnaam
 • Waarde van eigenschap
 • Beschrijving
Opties

De opties zijn inhoudsknooppunten die door de gebruiker zijn gemaakt.

Zie Een voorspelling van opties toevoegen voor meer informatie.

 • Veldlabel
 • JSON-pad
 • Eigenschapnaam*
 • Enkel selecteren
 • Optiepad
 • Beschrijving
Opties, eigenschap Zoeken op een eigenschap van de optie.
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam*
 • Pad van optieknooppunt
 • Enkel selecteren
 • Beschrijving
Paginastatus Pagina's zoeken op basis van hun status.
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam publiceren
 • Eigenschapnaam van LiveCopy
 • Beschrijving
Pad Zoeken naar elementen die zich onder een specifiek pad bevinden.
 • Veldlabel
 • Zoekpad toevoegen
 • Beschrijving
Eigenschap Zoeken op een opgegeven eigenschap. none
Status publiceren Middelen zoeken op basis van hun publicatiestatus
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam*
 • Beschrijving
Bereik Zoekbronnen binnen een opgegeven bereik. In het paneel van het Onderzoek, kunt u minimum en maximumwaarden voor de waaier specificeren.
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam
 • Beschrijving
Bereik-opties Een specifieke zoekvoorspelling voor elementen en hetzelfde als gewone voorspelling van Slider. Is nog beschikbaar wegens achterwaartse compatibiliteitskwesties.
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam*
 • Optiepad
 • Beschrijving
Classificatie Elementen zoeken op basis van hun waardering.
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam*
 • Optiepad
 • Beschrijving
Relatieve datum Elementen zoeken op basis van de relatieve datum waarop ze zijn gemaakt
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam*
 • Relatieve datum
 • Beschrijving
Schuifbereik Een gemeenschappelijk onderzoek voorspelt zich uitbreidend de waaiervoorspelling met het schuifvermogen. De waarde van de gezochte eigenschap moet tussen de schuifregelaargrenzen liggen.
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam*
 • Beschrijving
Tag Zoeken in elementen op basis van tags. U kunt het bezit van de Weg vormen om diverse markeringen in de lijst van Markeringen te bevolken.
 • Veldlabel
 • Eigenschapnaam*
 • Optiepad
 • Beschrijving
Tags Zoeken op basis van tags.
 • Plaatsaanduiding
 • Eigenschapnaam*
 • Beschrijving
OPMERKING
 • De algemene zoekvoorspelling wordt gedefinieerd in:
  /libs/cq/gui/components/common/admin/customsearch/searchpredicates

 • Zoekvoorspellingen die alleen betrekking hebben op sitebeheer (klassieke UI) bevinden zich onder:
  /libs/cq/gui/components/siteadmin/admin/searchpanel/searchpredicates

  • Deze zijn verouderd en zijn alleen beschikbaar voor achterwaartse compatibiliteit.

Deze informatie is alleen ter referentie. U mag geen wijzigingen aanbrengen in /libs.

Voorspelinstellingen

Afhankelijk van de voorspelling is een selectie van instellingen beschikbaar voor configuratie:

 • Veldlabel

  Het label dat wordt weergegeven als de inklapbare koptekst of als veldlabel van de voorspelling.

 • Beschrijving

  Beschrijvende details voor de gebruiker.

 • Plaatsaanduiding

  Lege tekst of de plaatsaanduiding van de voorspelling voor het geval er geen filtertekst wordt ingevoerd.

 • Eigenschapnaam

  De eigenschap waarop moet worden gezocht. Het gebruikt een relatieve weg en de vervangingskaarten */*/* specificeren de diepte van het bezit met betrekking tot jcr:content knoop (elke asterisk vertegenwoordigt één knooppuntniveau).

  Als u slechts op een eerste niveaukindknoop van de bron wilt zoeken die x bezit op jcr:content knoopgebruik */jcr:content/x heeft

 • Diepte van eigenschap

  De maximumdiepte om naar dat bezit binnen de middelen te zoeken. Een zoekopdracht naar die eigenschap kan dus worden uitgevoerd op een resource en recursieve onderliggende elementen totdat het niveau van de onderliggende elementen overeenkomt met de opgegeven diepte.

 • Waarde van eigenschap

  De eigenschapswaarde als een absolute tekenreeks of als expressietaal; bijvoorbeeld cq:Page of

  ${empty requestPathInfo.suffix ? "/content" : requestPathInfo.suffix}.

 • Bereik tekst

  Het label van het bereikveld in het Datumbereik voorspellen.

 • Optiepad

  De gebruiker kan het pad selecteren met behulp van de Padbrowser op het tabblad Voorspelfunctie. Nadat u het pictogram + hebt geselecteerd, wordt de selectie toegevoegd aan de lijst met geldige opties (en vervolgens het pictogram - om indien nodig te verwijderen).

  De opties zijn inhoudsknooppunten die door de gebruiker zijn gemaakt en die de volgende structuur hebben:

  (jcr:primaryType = nt:unstructured, value (String), jcr:title (String))

 • Het knooppunt Options
  pathIn feite is hetzelfde als het
  Het Weg van opties, slechts is dit op het gemeenschappelijke voorspelbare gebied, andere is specifiek voor activa.

 • Enkel
  selecterenAls ingeschakeld, worden de opties weergegeven als selectievakjes die slechts één selectie toestaan. Als u per ongeluk een selectievakje hebt ingeschakeld, kan dit worden uitgeschakeld.

 • Naam(s) van eigenschap(pen) publiceren en live kopiëren
  De labels voor de selectievakjes Publiceren en Live kopie voor de specifieke voorspelling van sites.

 • The* op de veldlabels op het tabblad Instellingen betekent dat de velden vereist zijn en dat er een foutbericht wordt weergegeven als deze leeg zijn gelaten

Uw zoekopdracht in Forms configureren

Een aangepaste configuratie maken/openen

 1. Navigeer naar Tools, Operations, Search Forms.

 2. Selecteer de configuratie die u wilt aanpassen.

 3. Gebruik het pictogram Edit om de configuratie voor het bijwerken te openen.

 4. Als een nieuwe aanpassing u waarschijnlijk nieuwe voorspelbare gebieden zult willen toevoegen en montages zonodig bepalen. Als een bestaande aanpassing u een bestaand gebied kunt selecteren en de montages bijwerken.

 5. Selecteer Done om de configuratie op te slaan.

  OPMERKING

  De aangepaste configuraties worden (indien van toepassing) opgeslagen onder:

  • /apps/cq/gui/content/facets/<option>
  • /apps/commerce/gui/content/facets/<option>

Een voorspelbaar veld toevoegen/bewerken en veldinstellingen definiëren

U kunt velden toevoegen of bewerken en de instellingen van velden definiëren/bijwerken:

 1. Open de aangepaste configuratie voor bijwerken.

 2. Als u een nieuw gebied wilt toevoegen, open Uitgezochte Predicate tabel en sleep het vereiste voorspel aan de vereiste plaats. Bijvoorbeeld het Datumbereik voorspellen:

  chlimage_1-375

 3. Afhankelijk van of:

  • U voegt een nieuw veld toe:

   Nadat u de voorspelling hebt toegevoegd, wordt het tabblad Instellingen geopend en worden de eigenschappen weergegeven die kunnen worden gedefinieerd.

  • U wilt een bestaande voorspelling bijwerken:

   Selecteer het voorloopgebied (op het recht), dan open Montages tabel.
   Bijvoorbeeld, de montages voor Datumbereik Predicate:

  chlimage_1-376

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan en bevestig deze met Done.

Een voorvertoning weergeven van de zoekconfiguratie

 1. Selecteer het pictogram Voorvertoning:

 2. Hierdoor worden de zoekformulieren weergegeven zoals deze worden weergegeven (volledig uitgevouwen) in de kolom Zoeken van de desbetreffende console.

  chlimage_1-377

 3. ​Sluit de voorvertoning om de configuratie te retourneren en te voltooien.

Een voorspelbaar veld verwijderen

 1. Open de aangepaste configuratie voor bijwerken.

 2. Selecteer het voorloopveld (rechts), open het tabblad Instellingen en selecteer vervolgens het pictogram Delete (linksonder).

 3. In een dialoogvenster wordt bevestiging van de verwijderactie gevraagd.

 4. Bevestig dit en alle andere wijzigingen met Done.

Een configuratie verwijderen (om de standaardinstelling te herstellen)

Zodra u een configuratie hebt aangepast zal dit de gebreken met voeten treden. U kunt de standaardconfiguratie herstellen door uw aangepaste configuratie te schrappen.

OPMERKING

U kunt geen van beide standaardconfiguraties verwijderen.

Het schrappen van een aangepaste configuratie wordt gedaan van de console:

 1. Selecteer de vereiste configuratie (bijvoorbeeld Pagina-editor (zoeken naar alinea's)) en vervolgens het pictogram Delete op de werkbalk:

  chlimage_1-378

 2. De aangepaste configuratie wordt verwijderd en de standaardinstelling wordt hersteld (dit wordt aangegeven door het opnieuw verschijnen van het hangslotsymbool in de console).

Voorwaarden voor opties toevoegen

De voorspelling van de optie (Opties, het Bezit van Opties) staat u toe om een punt te vormen dat moet worden gezocht naar. Deze worden meestal gebruikt om rechtstreeks onder de pagina naar iets te zoeken. bijvoorbeeld een eigenschap op het paginaknooppunt.

In het volgende voorbeeld (om te zoeken op basis van de sjabloon die wordt gebruikt om een pagina te maken) worden de desbetreffende stappen geïllustreerd:

 1. Maak het knooppunt waarin de eigenschap wordt gedefinieerd waarop moet worden gezocht.

  U hebt een basisknooppunt nodig met definities van de afzonderlijke opties die beschikbaar zijn voor de gebruiker.

  De knooppunten voor de afzonderlijke opties hebben de volgende eigenschappen nodig:

  • jcr:title - het veldetiket dat in de zoekrail moet worden aangebracht;
  • value - de waarde van de eigenschap waarop moet worden gezocht

  chlimage_1-379

  OPMERKING

  U must verandert niets in /libs weg.

  Dit komt doordat de inhoud van /libs de volgende keer wordt overschreven dat u uw exemplaar bijwerkt (en dat kan worden overschreven wanneer u een hotfix- of functiepakket toepast).

  De aanbevolen methode voor configuratie en andere wijzigingen is:

  1. Herstel het vereiste item, zoals dit voorkomt in /libs, onder /apps. In dit geval:
  2. /libs/cq/gui/content/common/options/predicates
  3. Wijzigingen aanbrengen binnen /apps.
 2. Open de Search Forms console en selecteer de configuratie u wilt bijwerken. Bijvoorbeeld Sites Admin Search Rail.

  Klik vervolgens op het pictogram Zoekformulieren bewerken.

 3. Afhankelijk van de configuratie voegt Options of Options Property aan de configuratie toe.

 4. Werk de velden bij, met name:

  • Eigenschapnaam

   Specifiek het knoopbezit dat op de doelknopen moet worden gezocht. Bijvoorbeeld:

   jcr:content/cq:template

  • Pad naar knooppunt Option

   Selecteer het pad naar de locatie waar uw opties staan. Bijvoorbeeld:

   /apps/cq/gui/content/common/options/predicates/templatetype
   chlimage_1-380

 5. Selecteer Done om uw configuratie op te slaan.

 6. Navigeer naar de juiste console (in dit voorbeeld Sites) en open Search rail. De nieuwe zoekformulieren worden samen met de verschillende opties weergegeven. Selecteer de gewenste optie om de zoekresultaten weer te geven:

  chlimage_1-381

Gebruikersmachtigingen

In de volgende tabel worden de machtigingen weergegeven die vereist zijn voor het uitvoeren van bewerkingen, verwijderen en voorvertoningen van handelingen op zoekformulieren.

Actie Machtigingen
Bewerken Lees, schrijf toestemmingen op /apps knoop.
Verwijderen Rechten op de /apps-node lezen, schrijven, verwijderen
Voorvertoning De lees, schrijft, schrapt toestemmingen op de /var/dam/content knoop.
Lezen, schrijven toestemmingen op de /apps knoop.

Op deze pagina