Toegang tot klassieke UI inschakelen

Als de functionaliteit met aanraakbediening op veel gebieden van de AEM op gelijke voet komt te staan met de klassieke interface en deze overschrijdt, is de toegang tot de klassieke interface via de interface met aanraakbediening nu standaard uitgeschakeld. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe u deze toegang indien nodig opnieuw kunt inschakelen.

OPMERKING

Voor details over de status van eigenschappariteit met klassieke UI, zie Aanraakeigenschappen pariteit UI document.

Op deze pagina