Container en lay-outmodus voor lay-out configureren

Laatste update: 2023-05-04
 • Gemaakt voor:
 • Admin
LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Responsieve lay-out is een mechanisme om te realiseren responsief webontwerp. Hierdoor kan de gebruiker webpagina's maken met een indeling en afmetingen die afhankelijk zijn van de apparaten die de gebruikers gebruiken.

OPMERKING

Dit kan worden vergeleken met de Mobiel web mechanismen die gebruikmaken van adaptief webontwerp (voornamelijk voor de klassieke interface).

AEM realiseert responsieve lay-out voor uw pagina's gebruikend een combinatie mechanismen:

 • Layout Container component

  Deze component biedt een rasteralineasysteem waarmee u componenten kunt toevoegen en positioneren binnen een responsief raster. Het kan als standaardparsys voor uw pagina worden gebruikt en/of ter beschikking gesteld aan auteurs in componentenbrowser.

  • De standaardwaarde Layout Container component wordt gedefinieerd onder:

   /libs/wcm/foundation/components/responsivegrid

  • U kunt lay-outcontainers definiëren:

   • Als een component die de gebruiker aan een pagina kan toevoegen.

   • Als standaardparsys voor de pagina.

   • Beide.

    U kunt de lay-outcontainer als standaard voor de pagina hebben, terwijl het toestaan van de gebruiker om verdere lay-outcontainers binnen dit toe te voegen; bijvoorbeeld om kolombesturing te bereiken.

 • Lay-outmodus
  Als de lay-outcontainer eenmaal op de pagina is geplaatst, kunt u de opdracht
  Layout om inhoud binnen het responsieve raster te plaatsen.

 • Emulator
  Zo kunt u responsieve websites maken en bewerken die de lay-out op basis van de grootte van het apparaat of venster opnieuw rangschikken door de grootte van componenten interactief aan te passen. De gebruiker kan dan zien hoe de inhoud wordt gerenderd met de emulator.

LET OP

Hoewel de Layout Container is beschikbaar in de klassieke UI, is zijn volledige functionaliteit slechts beschikbaar in aanraking-toegelaten UI.

Met deze responsieve rastermechanismen kunt u:

 • Gebruik onderbrekingspunten (die apparaatgroepering aangeven) om een verschillend gedrag voor de inhoud te definiëren op basis van de apparaatlay-out.
 • Componenten verbergen op basis van apparaatgroep (definiëren op welk onderbrekingspunt een component wordt verborgen).
 • Gebruik horizontale uitlijning op het raster (plaats componenten in het raster, wijzig de grootte naar wens en definieer wanneer ze naast elkaar of boven/onder moeten samenvouwen/opnieuw moeten plaatsen).
 • Kolombesturingselement realiseren.
OPMERKING

In een installatie buiten de doos, is de ontvankelijke lay-out gevormd voor We.Retail-referentiesite. U moet toch De component Layout Container activeren voor andere pagina's.

De responsieve emulator configureren

Hierdoor kunt u de responsieve Emulator op uw site.

Uw pagina-componenten registreren voor emulatie

Als u wilt dat de emulator uw pagina's ondersteunt, moet u de paginacomponenten registreren. Zie Pagina-componenten registreren voor simulatie.

Apparaatgroepen opgeven

Zie voor informatie over de apparaatgroepen die worden weergegeven in de lijst met apparaten van de emulator Apparaatgroepen opgeven.

Als u de emulator wilt opnemen, moet u uw site koppelen aan de apparaatgroepen. Zie De lijst met apparaten toevoegen (voor zowel de klassieke gebruikersinterface als de gebruikersinterface met aanraakfuncties).

Lay-outmodus voor uw site activeren

Deze procedures worden gebruikt om de Layout op uw site.

De onderbrekingspunten configureren

Onderbrekingspunten:

 • Wordt gebruikt in responsief ontwerp.

 • Kan worden gedefinieerd:

  • Op het paginasjabloon, vanaf waar de instellingen worden gekopieerd naar pagina's die met die sjabloon zijn gemaakt.
  • Op het paginaknooppunt, vanwaar de montages door om het even welke kindpagina's zullen worden geërft.
 • Een titel en breedte definiëren:

  • De titel beschrijft de generieke apparaatgroep, zo nodig met oriëntatie; bijvoorbeeld telefoon, tablet, tabletlandscape.
  • De breedte bepaalt de maximumbreedte in pixel voor die generische apparatengroepering. Bijvoorbeeld, als de breekpunttelefoon een breedte van 768 heeft dan dat het de maximumbreedte van de lay-out heeft die voor een telefoonapparaat wordt gebruikt.
 • U kunt de emulator gebruiken als markeringen boven aan de pagina-editor.

 • Wordt overgeërfd van de hiërarchie van de ouderknoop en kan bij wil worden met voeten getreden.

 • Er is een standaardbreekpunt (uit-van-de-doos) dat alles boven het laatste behandelt geconfigureerd breekpunt.

Ze kunnen worden gedefinieerd met behulp van CRXDE Lite of XML.

OPMERKING

Als u een nieuw project instelt:

 • u moet onderbrekingspunten toevoegen aan de sjablonen.

Als u een bestaand project (met bestaande inhoud) migreert, moet u:

 • Onderbrekingspunten toevoegen aan de sjablonen
 • Voeg dezelfde onderbrekingspunten toe aan de bestaande pagina's
  Aangezien de overerving in verrichting is, kunt u dit tot de wortelpagina van uw inhoud beperken.

Onderbrekingspunten configureren met CRXDE Lite

 1. Navigeer met behulp van CRXDE Lite (of equivalent) naar:

  • Uw sjabloondefinitie.
  • De jcr:content knooppunt van uw pagina.
 2. Onder jcr:content Maak het knooppunt:

  • Naam: cq:responsive
  • Type: nt:unstructured
 3. Onder dit creeer de knoop:

  • Naam: breakpoints
  • Type: nt:unstructured
 4. Onder het knooppunt voor onderbrekingspunten kunt u een willekeurig aantal onderbrekingspunten maken. Elke definitie is één knooppunt met de volgende eigenschappen:

  • Naam: <descriptive name>
  • Type: nt:unstructured
  • Titel: String * <descriptive title seen in Emulator>*
  • Breedte: Decimal * <value of breakpoint>*

Onderbrekingspunten configureren met XML

Onderbrekingspunten bevinden zich in de <jcr:content> van de .context.html in de juiste sjabloonmap (of inhoudsmap).

Een voorbeelddefinitie:

<cq:responsive jcr:primaryType="nt:unstructured">
 <breakpoints jcr:primaryType="nt:unstructured">
  <phone jcr:primaryType="nt:unstructured" title="{String}Phone" width="{Decimal}768"/>
  <tablet jcr:primaryType="nt:unstructured" title="{String}Tablet" width="{Decimal}1200"/>
 </breakpoints>
</cq:responsive>

Een provider van responsieve informatie toevoegen

OPMERKING

Dit is alleen nodig als de paginacomponent niet is gebaseerd op de component van de basispagina.

Kopieer het volgende cq:infoProviders knooppuntstructuur in uw bovenliggende paginacomponent:

/libs/foundation/components/page/cq:infoProviders/responsive

Component resizing voor de pagina inschakelen

Deze procedures zijn vereist zodat u de grootte van componenten in de Layout in.

De container van de Lay-out instellen als HoofdParsys

Om hoofdparsys van uw pagina te plaatsen om een lay-outcontainer te zijn moet u parsys als bepalen:

wcm/foundation/components/responsivegrid

In één van beide:

 • Pagina-component
 • Paginasjabloon (voor toekomstig gebruik)

De volgende twee voorbeelden illustreren de definitie:

 • HTML:

  <sly data-sly-resource="${'par' @ resourceType='wcm/foundation/components/responsivegrid'}/>
  
 • JSP:

  <cq:include path="par" resourceType="wcm/foundation/components/responsivegrid" />
  

Inclusief de responsieve CSS

CSS voor onderbrekingspunten die MINDER gebruiken

AEM gebruikt LESS om delen van noodzakelijke CSS te produceren, moeten deze voor uw projecten worden omvat.

U moet ook een clientbibliotheek om extra configuratie en functievraag te verstrekken. Het volgende LESS extract is een voorbeeld van het minimum u aan uw project moet toevoegen:

@import (once) "/libs/wcm/foundation/clientlibs/grid/grid_base.less";

/* maximum amount of grid cells to be provided */
@max_col: 12;

/* default breakpoint */
.aem-Grid {
 .generate-grid(default, @max_col);
}

/* phone breakpoint */
@media (max-width: 768px) {
 .aem-Grid {
  .generate-grid(phone, @max_col);
 }
}

/* tablet breakpoint */
@media (min-width: 769px) and (max-width: 1200px) {
 .aem-Grid {
  .generate-grid(tablet, @max_col);
 }
}

De basisrasterdefinitie is te vinden onder:

/libs/wcm/foundation/clientlibs/grid/grid_base.less

Overwegingen bij opmaken

Componenten die zich in een responsieve container bevinden, worden vergroot of verkleind (samen met hun respectievelijke HTML DOM-elementen) op basis van de responsieve rastergrootte. Daarom wordt in deze omstandigheden aanbevolen definities van DOM-elementen met een vaste breedte (bevat) te vermijden (of bij te werken).

Bijvoorbeeld:

 • Voor:

  • width=100px
 • Na:

  • max-width=100px

Compatibiliteit van afbeeldingen vergroten/verkleinen en aanpassen

Als u de grootte van een component in het raster wijzigt, worden de volgende listeners geactiveerd, indien van toepassing:

 • beforeedit

 • beforechildedit

 • afteredit

 • afterchildedit

Als u de inhoud van een adaptieve afbeelding in een responsief raster op de juiste wijze wilt vergroten of verkleinen en bijwerken, moet u een afterEdit instellen op REFRESH_PAGE listener in de EditConfig bestand van elke opgenomen component.

Bijvoorbeeld:

<cq:listeners jcr:primaryType="cq:EditListenersConfig" afteredit="REFRESH_PAGE" />

Het mechanisme voor adaptieve afbeeldingen is beschikbaar via een script dat de selectie van de juiste afbeelding voor de huidige grootte van het venster bepaalt. De gebeurtenis wordt geactiveerd nadat de DOM gereed is of wanneer een specifieke gebeurtenis wordt ontvangen. De pagina moet momenteel worden vernieuwd om het resultaat van de actie van de gebruiker correct weer te geven.

LET OP

Aangepaste stijlbladclientlibs moeten worden geladen als onderdeel van de koptekst, anders kunnen ze niet alleen worden gepubliceerd, maar ook goed werken op de auteur.

De Containercomponent voor lay-out inschakelen voor pagina

Met deze taken kunnen auteurs instanties van de Layout Container op de pagina.

De Containercomponent voor lay-out inschakelen voor paginabewerking

Auteurs kunnen meer responsieve rasters toevoegen aan de inhoudspagina's als u de component Layout Container voor uw pagina wilt inschakelen. U kunt dit doen door:

 • Auteursomgeving

  Gebruiken Ontwerpmodus om de Laagcontainer voor een pagina.

 • Componentdefinitie

  Gebruiken allowedComponent of een statische include-opdracht wanneer de component wordt gedefinieerd.

Het raster van de container van de layout configureren

U kunt het aantal beschikbare kolommen voor elke specifieke instantie van lay-outcontainer vormen:

 1. Auteursomgeving

  U kunt het aantal kolommen vormen beschikbaar voor elke specifieke instantie van lay-outcontainer.

  Om dit te doen, gebruik OntwerpmodusOpen vervolgens het dialoogvenster voor het ontwerp van de vereiste container. Hier kunt u opgeven hoeveel kolommen beschikbaar zijn voor positionering en grootte. De standaardwaarde is 12.

 2. XML

  Definities voor het responsieve raster worden opgegeven in:

  etc/design/<*your-project-name*>/.content.xml

  De volgende parameters kunnen worden gedefinieerd:

  • Aantal beschikbare kolommen:

   • columns="{String}8"
  • Componenten die aan de huidige component kunnen worden toegevoegd:

   • components="[/libs/wcm/foundation/components/responsivegrid, ...

Op deze pagina