De Bulkeditor

Met de Bulkeditor kunt u op zeer efficiënte wijze pagina's bewerken als de context van de visuele pagina niet nodig is, omdat u hiermee de volgende mogelijkheden hebt:

 • zoeken naar (en weergeven) inhoud van meerdere pagina's; dit gebeurt met GQL (Google Query Language)
 • deze inhoud rechtstreeks in de bulkeditor bewerken
 • de wijzigingen opslaan (op de pagina's die beginnen)
 • deze inhoud exporteren naar een spreadsheetbestand met tabs als scheidingsteken (.tsv)
OPMERKING

U kunt ook inhoud importeren in de opslagplaats, maar dit is standaard uitgeschakeld voor de Bulk-editor, zoals beschikbaar in de console Tools.

Deze sectie beschrijft hoe te met de bulkredacteur in Tools console te werken. Gewoonlijk gebruiken beheerders de bulkeditor om meerdere items te zoeken en bewerken. Dit wordt gedaan door de lijst te bevolken gebruikend een vraag GQL en dan door de inhoudspunten te selecteren om aan te werken. Auteurs gebruiken doorgaans de bulkeditor als onderdeel van een aangepaste bulkbewerkingstoepassing die toegankelijk is via de productcode-component.

LET OP

Met de afschrijving van Klassieke UI in AEM 6.4, is de Redacteur van het Bulk ook afgekeurd en zo is Adobe niet van plan om de Redacteur van het Bulk verder te verbeteren.

Voorbeeld van hoofdletters/kleine letters voor de Bulkeditor

Als u bijvoorbeeld alle namen en e-mailadressen nodig hebt van gebruikers die een bepaalde enquête hebben ingevuld, kan de Bulk-editor die informatie verschaffen en kunt u deze naar een werkblad exporteren.

Een voorbeeld om een dergelijk gebruiksgeval te illustreren is opgenomen in de website van de Geometrixx:

 1. Navigeer naar de pagina Support en vervolgens naar de enquête Tevredenheid van de klantenservice.

 2. ​Bewerk het begin van de Formalineastijl. Klik in het dialoogvenster op het tabblad Geavanceerd, vouw de Configuratie van handeling uit en klik vervolgens op Gegevens weergeven….

  aangepaste enquête

 3. De Bulk-editor is volledig aanpasbaar. In dit voorbeeld staat de bulkeditor gebruikers echter niet toe de inhoud te bewerken, maar laat ze de informatie alleen exporteren naar een spreadsheet.

  bulkeditor

De Bulkeditor gebruiken

Met de bulkeditor kunt u:

Inhoud zoeken en bewerken

Om de bulkredacteur te gebruiken om veelvoudige punten gelijktijdig uit te geven:

 1. Klik in de Tools-console op de map Importers om deze uit te vouwen.
 2. Dubbelklik op de Bulk-editor om deze te openen.
 3. Voer uw selectievereisten in:
Veld Eigenschap
Hoofdpad Wijst op de wortelweg de bulkredacteursonderzoeken.
Bijvoorbeeld, /content/geometrixx/en. De bulkbewerker zoekt naar alle onderliggende knooppunten.
Zoekparameters Gebruikend parameters GQL, ga het onderzoekskoord in u de bulkredacteur wilt zoeken in de bewaarplaats; type:Page zoekt bijvoorbeeld naar alle pagina's in het hoofdpad, text:professional zoekt naar alle pagina's met het woord "professioneel" in de pagina's en "jcr:title":English zoekt naar alle pagina's met "Engels" als titel. U kunt alleen naar tekenreeksen zoeken.
Inhoudsmodus, selectievakje Schakel dit selectievakje in om eigenschappen te lezen in het subknooppunt jcr:content van de zoekresultaten, indien aanwezig. Alleen gebruiken voor pagina's. Namen van eigenschappen beginnen met "jcr:content/"
Eigenschappen/kolommen Schakel de selectievakjes in voor de eigenschappen die de bulkeditor moet retourneren. De eigenschappen die u selecteert, zijn de kolomkoppen in het resultatenvenster. Standaard wordt het knooppuntpad weergegeven in de resultaten.
Aangepaste eigenschappen/kolommen Voer andere eigenschappen in die niet worden vermeld in het veld Eigenschappen/Kolommen. Deze aangepaste eigenschappen worden weergegeven in het resultatenvenster. U kunt meerdere eigenschappen toevoegen door een komma te gebruiken om eigenschappen te scheiden. Opmerking: Als u een aangepaste eigenschap toevoegt die nog niet bestaat, AEM WCM een lege cel. Wanneer u de lege cel wijzigt en deze opslaat, wordt de eigenschap toegevoegd aan het knooppunt. De nieuwe eigenschap moet beperkingen van het knooppunttype en naamruimten van eigenschappen respecteren.

Bijvoorbeeld:

zoekfilter

 1. Klik Zoeken. De resultaten worden weergegeven in de Bulk-editor.

  In het bovenstaande voorbeeld worden alle pagina's die voldoen aan uw zoekcriteria geretourneerd en weergegeven met de gevraagde kolommen.

  chlimage_1-238

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan door in een cel te dubbelklikken.

  srchresultEdit

 3. Klik Opslaan om uw wijzigingen op te slaan (de knop Opslaan wordt geactiveerd nadat u een cel hebt bewerkt).

  LET OP

  De wijzigingen die u hier aanbrengt, worden geschreven naar de inhoud van de opslagplaats. bijvoorbeeld de pagina waarnaar wordt verwezen in Path.

Aanvullende GQL-queryparameters

 • pad: alleen zoekknooppunten onder dit pad. Als u meer dan één termijn met een wegprefix specificeert, slechts zal laatste worden overwogen.
 • type: alleen retourknooppunten van de opgegeven knooppunttypen. Dit omvat zowel primaire als gemengde typen. U kunt meerdere knooppunttypen opgeven die door komma's worden gescheiden. GQL retourneert knooppunten van een van de opgegeven typen.
 • volgorde: volgorde het resultaat op basis van de opgegeven eigenschappen. U kunt meerdere door komma's gescheiden eigenschapsnamen opgeven. Als u het resultaat in aflopende volgorde wilt rangschikken, plaatst u gewoon een minteken voor de naam van de eigenschap. Bijvoorbeeld: order:-name. Als u een plusteken gebruikt, wordt het resultaat in oplopende volgorde geretourneerd. Dit is ook de standaardinstelling.
 • limiet: beperkt het aantal resultaten met een interval. Bijvoorbeeld: limit:10…20 Let op: het interval is op nul gebaseerd, het begin is inclusief en het einde is exclusief. U kunt ook een open interval opgeven:limit:10. of limit:…20 Als de punten worden weggelaten en er slechts één waarde is opgegeven, retourneert GQL maximaal dit aantal resultaten. Bijvoorbeeld limit:10 (retourneert de eerste 10 resultaten)

Inhoud exporteren

U moet mogelijk inhoud exporteren en er wijzigingen in aanbrengen in een Excel-spreadsheet. Bijvoorbeeld, kunt u een postingslijst willen uitvoeren en de gebiedscode van alle vermelde telefoonaantallen direct in Excel veranderen, extra lijnen toevoegen, etc.

Inhoud exporteren:

 1. Zoeken naar inhoud zoals beschreven in Inhoud zoeken en bewerken.

 2. Klik Exporteren om de wijzigingen te exporteren naar een Excel-spreadsheet met tabs als scheidingsteken. AEM WCM vraagt u waar u het bestand wilt downloaden.

  OPMERKING

  Wijzigingen worden standaard gecodeerd in Windows-1252 (ook wel CP-1252 genoemd). U kunt UTF-8 controleren om de wijzigingen in UTF-8 te exporteren.

  srchrsesultexport

 3. Selecteer de locatie en bevestig dat u het bestand wilt downloaden.

 4. Nadat u het bestand hebt gedownload, kunt u het openen vanuit het spreadsheetprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Excel. Het spreadsheetprogramma importeert het bestand en zet het om in een spreadsheetindeling.

  exportinexcel

Inhoud importeren

Standaard is de importfunctionaliteit verborgen wanneer u de Bulk-editor opent. Als u de parameter hib=false aan de URL toevoegt, wordt de knop Importeren op de pagina van de Bulk-editor weergegeven. U kunt inhoud importeren uit elk bestand met tabs als scheidingsteken ( .tsv). Importeren werkt alleen correct als de kolomkoppen (eerste rij cellen) overeenkomen met de kolomkoppen van de tabel waarnaar u importeert.

OPMERKING

Wanneer u inhoud opnieuw importeert, wist u eventuele vorige inhoud voor die knooppunten. Zorg ervoor dat u belangrijke informatie niet overschrijft.

Inhoud importeren:

 1. Open de Bulk-editor.

 2. ?hib=false toevoegen aan de URL, bijvoorbeeld:

  http://localhost:4502/etc/importers/bulkeditor.html?hib=false

 3. Klik Importeren.

 4. Selecteer het .tsv dossier. De gegevens worden geïmporteerd in de opslagplaats.

Op deze pagina