De Bulkeditor

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Met de Bulkeditor kunt u op zeer efficiënte wijze pagina's bewerken als de context van de visuele pagina niet nodig is, omdat u hiermee de volgende mogelijkheden hebt:

 • zoeken naar (en weergeven) inhoud van meerdere pagina's; dit wordt gedaan gebruikend GQL (de Taal van de Vraag van Google)
 • deze inhoud rechtstreeks in de bulkeditor bewerken
 • de wijzigingen opslaan (op de pagina's die beginnen)
 • deze inhoud exporteren naar een spreadsheetbestand met tabs als scheidingsteken (.tsv)
OPMERKING

U kunt ook inhoud importeren in de gegevensopslagruimte, maar dit is standaard uitgeschakeld voor de Bulk-editor, zoals beschikbaar in de Gereedschappen console.

In deze sectie wordt beschreven hoe u met de bulkeditor in de Gereedschappen console. Gewoonlijk gebruiken beheerders de bulkeditor om meerdere items te zoeken en bewerken. Dit wordt gedaan door de lijst te bevolken gebruikend een vraag GQL en dan door de inhoudspunten te selecteren om aan te werken. Auteurs gebruiken doorgaans de bulkeditor als onderdeel van een aangepaste bulkbewerkingstoepassing die toegankelijk is via de productaanbieding component.

LET OP

Met de afgekeurd van de klassieke gebruikersinterface in AEM 6.4 is de Bulk Editor eveneens afgekeurd en daarom is Adobe niet van plan de Bulk Editor verder te verbeteren.

Voorbeeld van hoofdletters/kleine letters voor de Bulkeditor

Als u bijvoorbeeld alle namen en e-mailadressen nodig hebt van gebruikers die een bepaalde enquête hebben ingevuld, kan de Bulk-editor die informatie verschaffen en kunt u deze naar een werkblad exporteren.

Een voorbeeld om een dergelijk gebruiksgeval te illustreren is opgenomen in de website van de Geometrixx:

 1. Ga naar de Ondersteuning en vervolgens naar de Tevredenheid van de Dienst van de klant enquête.

 2. Bewerken de Begin van formulier alinea. Klik in het dialoogvenster op de knop Geavanceerd tabblad, vouwt u de Configuratie van handelingen en klik vervolgens op Gegevens weergeven….

  aangepaste enquête

 3. De Bulk-editor is volledig aanpasbaar. In dit voorbeeld staat de bulkeditor gebruikers echter niet toe de inhoud te bewerken, maar laat ze de informatie alleen exporteren naar een spreadsheet.

  bulkeditor

De Bulkeditor gebruiken

Met de bulkeditor kunt u:

Inhoud zoeken en bewerken

Om de bulkredacteur te gebruiken om veelvoudige punten gelijktijdig uit te geven:

 1. In de Gereedschappen console, klik Importeurs map om deze uit te vouwen.
 2. Dubbelklik op de knop Bulkeditor om het te openen.
 3. Voer uw selectievereisten in:
Veld Eigenschap
Hoofdpad Wijst op de wortelweg de bulkredacteursonderzoeken.
Bijvoorbeeld, /content/geometrixx/en. De bulkbewerker zoekt naar alle onderliggende knooppunten.
Zoekparameters Gebruikend parameters GQL, ga het onderzoekskoord in u de bulkredacteur wilt zoeken in de bewaarplaats; bijvoorbeeld: type:Page zoekt naar alle pagina's in het hoofdpad; text:professional zoekt naar alle pagina's waarop het woord "professioneel" staat, en "jcr:title":English zoekt naar alle pagina's die "Engels"als titel hebben. U kunt alleen naar tekenreeksen zoeken.
Inhoudsmodus, selectievakje Schakel dit selectievakje in om de eigenschappen in het dialoogvenster te lezen jcr:content subknooppunt van de zoekresultaten, indien aanwezig. Alleen gebruiken voor pagina's. Namen van eigenschappen beginnen met "jcr:content/"
Eigenschappen/kolommen Schakel de selectievakjes in voor de eigenschappen die de bulkeditor moet retourneren. De eigenschappen die u selecteert, zijn de kolomkoppen in het resultatenvenster. Standaard wordt het knooppuntpad weergegeven in de resultaten.
Aangepaste eigenschappen/kolommen Voer andere eigenschappen in die niet in de Eigenschappen/kolommen veld. Deze aangepaste eigenschappen worden weergegeven in het resultatenvenster. U kunt meerdere eigenschappen toevoegen door een komma te gebruiken om eigenschappen te scheiden. Opmerking: Als u een douanebezit toevoegt dat nog niet bestaat, AEM WCM toont een lege cel. Wanneer u de lege cel wijzigt en deze opslaat, wordt de eigenschap toegevoegd aan het knooppunt. De nieuwe eigenschap moet beperkingen van het knooppunttype en naamruimten van eigenschappen respecteren.

Bijvoorbeeld:

zoekfilter

 1. Klikken Zoeken. De resultaten worden weergegeven in de Bulk-editor.

  In het bovenstaande voorbeeld worden alle pagina's die voldoen aan uw zoekcriteria geretourneerd en weergegeven met de gevraagde kolommen.

  chlimage_1-238

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan door in een cel te dubbelklikken.

  srchresultEdit

 3. Klikken Opslaan om uw wijzigingen op te slaan (de Opslaan wordt geactiveerd nadat u een cel hebt bewerkt).

  LET OP

  De wijzigingen die u hier aanbrengt, worden geschreven naar de inhoud van de opslagplaats. bijvoorbeeld de pagina waarnaar wordt verwezen in Pad.

Aanvullende GQL-zoekparameters

 • pad: alleen zoekknooppunten onder dit pad. Als u meer dan één termijn met een wegprefix specificeert, slechts zal laatste worden overwogen.
 • type: alleen retourknooppunten van de opgegeven knooppunttypen. Dit omvat zowel primaire als gemengde typen. U kunt meerdere knooppunttypen opgeven die door komma's worden gescheiden. GQL retourneert knooppunten van een van de opgegeven typen.
 • bestelling: het resultaat van de opgegeven eigenschappen te bepalen. U kunt meerdere door komma's gescheiden eigenschapsnamen opgeven. Als u het resultaat in aflopende volgorde wilt rangschikken, plaatst u gewoon een minteken voor de naam van de eigenschap. Bijvoorbeeld: order:-name. Als u een plusteken gebruikt, wordt het resultaat in oplopende volgorde geretourneerd. Dit is ook de standaardinstelling.
 • limiet: Hiermee beperkt u het aantal resultaten met een interval. Bijvoorbeeld: limit:10…20 Let op: het interval is op nul gebaseerd, het begin is inclusief en het einde is exclusief. U kunt ook een open interval opgeven:limit:10. of limit:…20 Als de punten worden weggelaten en er slechts één waarde is opgegeven, retourneert GQL maximaal dit aantal resultaten. Bijvoorbeeld limit:10 (retourneert de eerste 10 resultaten)

Inhoud exporteren

U moet mogelijk inhoud exporteren en er wijzigingen in aanbrengen in een Excel-spreadsheet. Bijvoorbeeld, kunt u een postingslijst willen uitvoeren en de gebiedscode van alle vermelde telefoonaantallen direct in Excel veranderen, extra lijnen toevoegen, etc.

Inhoud exporteren:

 1. Zoeken naar inhoud zoals beschreven in Inhoud zoeken en bewerken.

 2. Klikken Exporteren om de veranderingen in een lusje-gescheiden spreadsheet van Excel uit te voeren. AEM WCM vraagt u waar u het bestand wilt downloaden.

  OPMERKING

  Wijzigingen worden standaard gecodeerd in Windows-1252 (ook bekend als CP-1252). U kunt UTF-8 controleren om de wijzigingen in UTF-8 te exporteren.

  srchrsesultexport

 3. Selecteer de locatie en bevestig dat u het bestand wilt downloaden.

 4. Nadat u het bestand hebt gedownload, kunt u het openen vanuit uw spreadsheetprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Excel. Het spreadsheetprogramma importeert het bestand en zet het om in een spreadsheetindeling.

  exportinexcel

Inhoud importeren

Standaard is de importfunctionaliteit verborgen wanneer u de Bulk-editor opent. Eenvoudig de parameter toevoegen hib=false op de URL wordt de Importeren op de pagina Bulk Editor. U kunt inhoud importeren vanuit elke tab ( .tsv). Importeren werkt alleen correct als de kolomkoppen (eerste rij cellen) overeenkomen met de kolomkoppen van de tabel waarnaar u importeert.

OPMERKING

Wanneer u inhoud opnieuw importeert, wist u eventuele vorige inhoud voor die knooppunten. Zorg ervoor dat u belangrijke informatie niet overschrijft.

Inhoud importeren:

 1. Open de Bulk-editor.

 2. Toevoegen ?hib=false naar de URL, bijvoorbeeld:

  http://localhost:4502/etc/importers/bulkeditor.html?hib=false

 3. Klikken Importeren.

 4. Selecteer .tsv bestand. De gegevens worden geïmporteerd in de opslagplaats.

Op deze pagina