Configuraties en de Configuratie-browser

AEM configuraties dienen om instellingen in AEM te beheren en dienen als werkruimten.

Wat is een Configuratie?

Een configuratie kan vanuit twee verschillende gezichtspunten worden overwogen.

 • Een beheerder gebruikt configuraties als werkruimten binnen AEM om groepen montages te bepalen en te beheren.
 • Een ontwikkelt het onderliggende configuratiemechanisme dat configuraties uitvoert om montages in AEM voort te zetten en op te zoeken.

Samenvattend: vanuit het standpunt van een beheerder, zijn de configuraties hoe u werkruimten creeert om montages in AEM te beheren, terwijl de ontwikkelaar zou moeten begrijpen hoe AEM deze configuraties binnen de bewaarplaats gebruikt en beheert.

Configuraties hebben, ongeacht uw perspectief, twee hoofddoelen in AEM:

 • Configuraties bieden bepaalde functies voor bepaalde groepen gebruikers.
 • Configuraties definiëren de toegangsrechten voor deze functies.

Configuraties als beheerder

De AEM beheerder en auteurs kunnen configuraties als werkruimten beschouwen. Deze werkruimten kunnen worden gebruikt om groepen instellingen en de bijbehorende inhoud voor organisatorische doeleinden te verzamelen door toegangsrechten voor die functies te implementeren.

Configuraties kunnen worden gemaakt voor vele verschillende functies in AEM.

Voorbeeld

Een beheerder kan bijvoorbeeld twee configuraties voor bewerkbare sjablonen maken.

 • WKND-generaal
 • WKND-Magazine

De beheerder kan algemene paginasjablonen dan maken met behulp van de WKND-Algemene configuratie en vervolgens sjablonen die specifiek zijn voor het tijdschrift onder WKND-Magazine.

De beheerder kan vervolgens de WKND-General koppelen aan alle inhoud van de WKND-site. Nochtans zou de configuratie WKND-Magazine slechts met de tijdschriftplaats worden geassocieerd.

Op deze manier:

 • Wanneer een inhoudsauteur een nieuwe pagina voor het tijdschrift maakt, kan de auteur kiezen uit algemene sjablonen (WKND-Algemeen) of tijdschriftsjablonen (WKND-Magazine).
 • Wanneer een auteur van inhoud een nieuwe pagina maakt voor een ander gedeelte van de site dat niet het tijdschrift is, kan de auteur alleen kiezen uit de algemene sjablonen (WKND-Algemeen).

De gelijkaardige montages zijn mogelijk niet alleen voor Bewerkbare Malplaatjes maar ook voor de Configuraties van de Wolk, Segmenten ContextHub, en Modellen van het Fragment van de Inhoud.

De configuratiebrowser gebruiken

Browser van de Configuratie staat een beheerder toe om, toegangsrechten aan configuraties in AEM gemakkelijk tot stand te brengen te beheren en te vormen.

OPMERKING

Het is alleen mogelijk om configuraties te maken met de Configuratiebrowser als uw gebruiker admin rechten heeft. admin de rechten worden ook vereist om toegangsrechten aan de configuratie toe te wijzen of anders een configuratie te wijzigen.

Een configuratie maken

Het is zeer eenvoudig om een nieuwe configuratie in AEM tot stand te brengen door Browser van de Configuratie te gebruiken.

 1. Meld u aan bij AEM als Cloud Service en selecteer Tools -> General -> Configuration Browser.

 2. Tik of klik op Maken.

 3. Geef een Titel en een Naam op voor uw configuratie.

  Configuratie maken

  • De Titel zou beschrijvend moeten zijn.
  • De Naam wordt de knooppuntnaam in de repository.
   • Deze wordt automatisch gegenereerd op basis van de titel en aangepast volgens de naamconventies AEM.
   • Deze kan zo nodig worden aangepast.
 4. Controleer het type configuraties dat u wilt toestaan.

 5. Tik of klik op Maken.

TIP

Configuraties kunnen genest zijn.

Configuraties en hun toegangsrechten bewerken

Als u configuraties als werkruimten beschouwt, kunnen de toegangsrechten op die configuraties worden geplaatst om af te dwingen wie tot die werkruimten kan en mag toegang hebben.

 1. Meld u aan bij AEM als Cloud Service en selecteer Tools -> General -> Configuration Browser.
 2. Selecteer de configuratie die u wilt wijzigen en tik op Eigenschappen in de werkbalk.
 3. Selecteer om het even welke extra eigenschappen u aan de configuratie wilt toevoegen
  OPMERKING

  Het is niet mogelijk om een functie uit te schakelen wanneer de configuratie is gemaakt.

  1. Gebruik **Effectieve toestemmingen** knoop om een matrijs van rollen te bekijken en welke toestemmingen zij momenteel aan configuraties worden verleend. ![venster Effectieve machtigingen](/docs/experience-manager-64/assets/configuration-effective-permissions.png?lang=nl)
 4. Als u nieuwe machtigingen wilt toewijzen, voert u de naam van de gebruiker of groep in in het veld Gebruiker of groep selecteren in de sectie Nieuwe machtigingen toevoegen.
  • In het veld Gebruiker of groep selecteren wordt automatisch ingevuld op basis van bestaande gebruikers en rollen.
 5. Selecteer de gewenste gebruiker of rol in de resultaten die automatisch worden voltooid.
  • U kunt meerdere gebruikers of rollen selecteren.
 6. Controleer de toegangsopties die de geselecteerde gebruiker(s) of rol(en) moet(en) hebben en klik op Toevoegen.
  Toegangsrechten toevoegen aan een configuratie
 7. Herhaal de stappen om gebruikers of rollen te selecteren en zo nodig extra toegangsrechten toe te wijzen.
 8. Tik of klik op Opslaan en sluiten als u klaar bent.

Configuraties als ontwikkelaar

Als ontwikkelaar, is het belangrijk om te weten hoe AEM als Cloud Service met configuraties werkt en hoe het configuratieresolutie verwerkt.

Scheiding van configuratie en inhoud

Hoewel de beheerder en gebruikers configuraties als werkplekken kunnen beschouwen om verschillende instellingen en inhoud te beheren, is het belangrijk om te begrijpen dat configuraties en inhoud afzonderlijk worden opgeslagen en beheerd door AEM in de opslagplaats.

 • /content is home aan alle inhoud.
 • /conf is huis aan alle configuratie.

De inhoud verwijst naar zijn bijbehorende configuratie via een cq:conf bezit. AEM voert een raadpleging uit die op de inhoud wordt gebaseerd en het is contextafhankelijke cq:conf bezit om de aangewezen configuratie te vinden.

Voorbeeld

Voor dit voorbeeld, veronderstellen wij u één of andere toepassingscode hebt die in montages DAM geinteresseerd is.

Conf conf = resource.adaptTo(Conf.class);
ValueMap imageServerSettings = conf.getItem("dam/imageserver");
String bgkcolor = imageServerSettings.get("bgkcolor", "FFFFFF");

Het uitgangspunt van al configuratieraadpleging is een inhoudsmiddel, gewoonlijk ergens onder /content. Dit kan een pagina zijn, een component in een pagina, een element of een DAM-map. Dit is de inhoud waarvoor we op zoek zijn naar de juiste configuratie die in deze context van toepassing is.

Nu met het Conf voorwerp in hand, kunnen wij het specifieke configuratiepunt terugwinnen wij in geinteresseerd zijn. In dit geval is het dam/imageserver, wat een inzameling van montages met betrekking tot imageserver is. De getItem vraag keert ValueMap terug. Vervolgens lezen we een tekenreekseigenschap bgkcolor en geven we een standaardwaarde van "FFFFFF" op voor het geval dat de eigenschap (of het volledige configuratieitem) niet aanwezig is.

Nu een blik op de overeenkomstige inhoud JCR:

/content/dam/wknd
  + jcr:content
   - cq:conf = "/conf/wknd"
  + image.png [dam:Asset]

/conf/wkns
  + settings
   + dam
    + imageserver [cq:Page]
     + jcr:content
      - bgkcolor = "FF0000"

In dit voorbeeld nemen we hier een WKND-specifieke DAM-map en een bijbehorende configuratie aan. Beginnend bij die omslag /content/dam/wknd, zullen wij zien dat er een koordbezit genoemd cq:conf is die verwijzingen de configuratie die voor subtree zou moeten van toepassing zijn. De eigenschap wordt meestal ingesteld op de jcr:content van een elementmap of -pagina. Deze conf verbindingen zijn uitdrukkelijk, zodat is het gemakkelijk om hen te volgen door de inhoud in CRXDE te bekijken.

Binnen /conf pompen, volgen wij de verwijzing en zien er een /conf/wknd knoop is. Dit is een configuratie. De zoekopdracht is volledig transparant voor de toepassingscode. De voorbeeldcode heeft nooit een specifieke verwijzing naar het, het is verborgen achter het Conf voorwerp. Welke configuratie van toepassing is, wordt volledig gecontroleerd door de inhoud JCR.

Wij zien de configuratie een vast-genoemde settings knoop bevat die de daadwerkelijke punten, met inbegrip van dam/imageserver bevat wij in ons geval nodig hebben. Een dergelijk item kan worden beschouwd als een "instellingendocument" en wordt gewoonlijk aangeduid met een cq:Page, inclusief een jcr:content met de feitelijke inhoud.

Tot slot zien wij het bezit bgkcolor dat onze steekproefcode vereist. De ValueMap die we terugkrijgen van getItem is gebaseerd op het knooppunt jcr:content van de pagina.

Configuratieresolutie

Het basisvoorbeeld hierboven toonde één enkele configuratie. Maar er zijn veel gevallen waarin u verschillende configuraties wilt hebben, zoals een standaard globale configuratie, een andere configuratie voor elk merk en misschien een specifieke configuratie voor uw subprojecten.

Om dit te steunen heeft de configuratieraadpleging in AEM overerving en fallback mechanisme in de volgende orde van voorkeur:

 1. /conf/<siteconfig>/<parentconfig>/<myconfig>
  • Specifiek config van cq:conf ergens in /content van verwijzingen voorzien
  • De hiërarchie is willekeurig en kan net als uw sitestructuur worden ontworpen, het is niet aan toepassingscode om dit te weten
  • Veranderbaar bij uitvoering door gebruikers met configuratierechten
 2. /conf/<siteconfig>/<parentconfig>
  • Traverse ouders voor terugvalconfiguraties
  • Veranderbaar bij uitvoering door gebruikers met configuratierechten
 3. /conf/<siteconfig>
  • Traverse ouders voor terugvalconfiguraties
  • Veranderbaar bij uitvoering door gebruikers met configuratierechten
 4. /conf/global
  • Globale instellingen van systeem
  • Gewoonlijk algemene standaardinstellingen voor uw installatie
  • Instellen op een admin-rol
  • Veranderbaar bij uitvoering door gebruikers met configuratierechten
 5. /apps
  • Standaardwaarden toepassing
  • Opgelost met implementatie van toepassingen
  • Alleen-lezen bij uitvoering
 6. /libs
  • Standaardwaarden AEM product
  • Alleen veranderbaar door Adobe, projecttoegang niet toegestaan
  • Opgelost met implementatie van toepassingen
  • Alleen-lezen bij uitvoering

Configuraties gebruiken

Configuraties in AEM zijn gebaseerd op Sling Context-Aware Configurations. De bundels van de Verkoop verstrekken de dienst API die kan worden gebruikt om context-bewuste configuraties te krijgen. Contextbewuste configuraties zijn configuraties die verwant zijn aan een inhoudsbron of een bronboom zoals in het vorige voorbeeld werd beschreven.

Voor meer informatie over Context-Aware Configuraties, voorbeelden, en hoe te om hen te gebruiken, zie de het Schelen documentatie.

ConfMgr-webconsole

Voor het zuiveren en het testen doeleinden, is er een ConfMgr Webconsole bij https://<host>:<port>/system/console/conf, die configuraties voor een bepaalde weg/een punt kan tonen.

ConfMgr

Verstrek eenvoudig:

 • Inhoudspad
 • Item
 • Gebruiker

Klik Los op om te zien welke configuraties worden opgelost en ontvang steekproefcode die die configuraties zal oplossen.

Contextbewuste configuratie webconsole

Voor foutopsporing en testdoeleinden is er een Contextbewuste configuratie-webconsole op https://<host>:<port>/system/console/slingcaconfig, waarmee u contextbewuste configuraties in de opslagplaats kunt opvragen en de eigenschappen ervan kunt bekijken.

Contextbewuste configuratie webconsole

Verstrek eenvoudig:

 • Inhoudspad
 • Configuratienaam

Klik Los om de bijbehorende contextwegen en eigenschappen voor de geselecteerde configuratie terug te winnen.

Op deze pagina