WebDAV Access

Verbinding maken met AEM via WebDAV met KDE:

AEM biedt WebDAV-ondersteuning waarmee u inhoud in opslagruimten kunt weergeven en bewerken. Verbinding maken via WebDAV geeft u rechtstreeks via uw bureaublad toegang tot de opslagplaats voor inhoud. Tekst- en PDF-bestanden die via de WebDAV-verbinding aan de gegevensopslagruimte worden toegevoegd, worden automatisch met volledige tekst geïndexeerd en kunnen worden doorzocht met de standaard zoekinterfaces en via de standaard Java API's.

Algemeen

Gedetailleerde instructies per besturingssysteem worden in dit document opgenomen, maar de inhoud van de instructies om via het WebDAV-protocol verbinding te maken met de opslagplaats, verwijst u naar de volgende locatie op de WebDAV-client:

http://localhost:4502

chlimage_1-111

Deze URL biedt WebDAV-toegang tot de standaardwerkruimte ( crx.default) wanneer deze wordt verbonden vanaf het niveau van het besturingssysteem. Hoewel het eenvoudiger is voor de gebruiker, biedt het hen niet de extra flexibiliteit om werkruimtenamen te specificeren, die kunnen worden verwezenlijkt gebruikend extra WebDAV URLs.

AEM geeft de inhoud van de opslagplaats als volgt weer:

 • Een knooppunt van het type nt:folder wordt weergegeven als een map. Knooppunten onder de nt:folder knoop worden getoond als omslaginhoud.

 • Een knooppunt van het type nt:file wordt weergegeven als een bestand. Knooppunten onder het knooppunt nt:file worden niet weergegeven, maar vormen de inhoud van het bestand.

Wanneer u WebDAV gebruikt om omslagen en dossiers tot stand te brengen en uit te geven, AEM creeert en geeft de noodzakelijke nt:folder en nt:file knopen uit. Als u WebDAV wilt gebruiken voor het importeren en exporteren van inhoud, moet u zoveel mogelijk werken met knooppunttypen nt:file en nt:folder.

OPMERKING

Controleer voordat u WebDAV instelt de Technische vereisten.

WebDAV-URL's

De URL voor de WebDAV-server heeft de volgende structuur:

URL Component https://<host>:<port> /<crx-webapp-path> /repository /<workspace>
Example http://localhost:4502 /crx /repository /crx.default
Beschrijving Host en poort waarop AEM wordt uitgevoerd Pad voor de webapp van de AEM repository Pad waaraan WebDAV-servlet is toegewezen Naam van de werkruimte

Door het werkruimteelement in de weg te veranderen, kunt u werkruimten buiten het gebrek in kaart brengen ( crx.default). Als u bijvoorbeeld een werkruimte met de naam staging wilt toewijzen, gebruikt u de volgende URL:

http://localhost:4502/crx/repository/staging

Verbinding maken via WebDAV

Zoals hierboven is vermeld, wijst u uw WebDAV-client naar de locatie van de opslagplaats om verbinding te maken met uw opslagplaats via het WebDAV-protocol. Afhankelijk van uw besturingssysteem verschillen de stappen waarmee u verbinding maakt met uw client echter en is er mogelijk een configuratie van het vereiste besturingssysteem vereist.

Er zijn instructies voor het aansluiten van de volgende besturingssystemen:

Windows

Als u een Microsoft Windows 7-systeem (en hoger) wilt verbinden met een AEM-instantie die niet met SSL is beveiligd, moet de optie voor het instellen van een basisverificatie via een onbeveiligd netwerk expliciet zijn ingeschakeld in Windows. Dit vereist een verandering in de Registratie van Vensters van WebClient.

Zodra de registratie wordt bijgewerkt, dan kan de AEM instantie als aandrijving worden in kaart gebracht.

Windows 7 en grotere configuratie

Om de registratie bij te werken om basisauthentificatie over een onbeveiligd netwerk toe te staan:

 1. Zoek de volgende registersubsleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
  
 2. Stel de BasicAuthLevel-registerentry-subkey in op een waarde 2 of hoger.

  Voeg de subsleutel toe als deze niet aanwezig is.

 3. De registerwijziging wordt pas van kracht als u het systeem opnieuw hebt gestart.

Zie Microsoft Support KB 841215 voor meer informatie over deze registerwijziging.

Zie Microsoft Support KB 2445570 voor informatie over het verbeteren van de verantwoordelijkheid van de WebDav-client onder Windows.

OPMERKING

Adobe raadt u aan een Windows-gebruiker te maken met dezelfde referenties als de gebruiker in de opslagplaats, anders kunnen er machtigingsconflicten optreden.

Windows 8-configuratie

Voor Windows 8 moet u ook de registervermelding zoals beschreven voor Windows 7 en groter wijzigen. Nochtans, alvorens u dit kunt doen, moet de Ervaring van de Desktop worden toegelaten om de registratieingang te zien.

Om de Desktopervaring toe te laten, open Server Manager, toen Eigenschappen, dan Eigenschappen toevoegen, dan Desktopervaring.

Na het rebooten van de registratieingang die voor Vensters 7 en groter wordt beschreven is beschikbaar. Wijzig het zoals die voor Vensters 7 en groter wordt beschreven.

Verbinding maken in Windows

Verbinding maken met AEM via WebDAV in een Windows-omgeving:

 1. Open Windows Verkenner of File Explorer en klik op Computer of This PC.

  chlimage_1-112

 2. Klik Netwerkstation toewijzen om de wizard te starten.

 3. Voer de toewijzingsdetails in:

  • Station: Kies een beschikbare letter
  • Map: http://localhost:4502
  • Verbinding maken met verschillende referenties

  Klik op Voltooien

  chlimage_1-113

  OPMERKING

  Als AEM op een andere haven wordt gevestigd, gebruik dat havenaantal in plaats van 4502. Als u de opslagplaats voor inhoud niet op uw lokale computer uitvoert, vervangt u localhost door de respectievelijke servernaam of het IP-adres.

 4. Voer gebruikersnaam admin en wachtwoord admin in. Adobe raadt u aan de vooraf geconfigureerde beheerdersaccount te gebruiken voor het testen.

  chlimage_1-115

 5. De wizard wordt gesloten en de nieuw toegewezen schijf wordt geopend in Windows Verkenner of het venster Bestandverkenner.

  chlimage_1-115

Windows heeft nu AEM toegewezen als een station via WebDAV en u kunt deze als elk ander station gebruiken.

macOS

Er zijn geen configuratiestappen vereist om via WebDAV verbinding te maken op MacOS. U hoeft alleen maar verbinding te maken met de WebDAV-server.

 1. Navigeer naar een Finder-venster en klik op Go en Connect to Server of druk op Command+k.

 2. Voer in het venster Verbinding maken met server de AEM in:

  • http://localhost:4502
  OPMERKING

  Als AEM op een andere haven wordt gevestigd, gebruik dat havenaantal in plaats van 4502. Als u de opslagplaats voor inhoud niet op uw lokale computer uitvoert, vervangt u localhost door de respectievelijke servernaam of het IP-adres.

 3. Wanneer u voor authentificatie wordt ertoe aangezet, ga gebruikersbenaming admin en wachtwoord admin in. Adobe raadt u aan de vooraf geconfigureerde beheerdersaccount te gebruiken voor het testen.

macOS heeft nu verbinding met AEM via WebDAV en u kunt deze gebruiken als elke andere map op de Mac.

Linux

Voor verbinding via WebDAV op Linux is geen configuratie vereist, maar het omvat wel een paar stappen om de verbinding tot stand te brengen die afhankelijk is van uw desktopomgeving.

GNOME

Verbinding maken met AEM via WebDAV met GNOME:

 1. Selecteer Plaatsen in Nautilus (bestandsverkenner) en selecteer Verbinding maken met server.

 2. Selecteer WebDAV (HTTP) bij Servicetype in het venster Verbinding maken met server.

 3. Typ http://localhost:4502/crx/repository/crx.default in Server

  OPMERKING

  Als AEM op een andere haven wordt gevestigd, gebruik dat havenaantal in plaats van 4502. Als u de opslagplaats voor inhoud niet op uw lokale computer uitvoert, vervangt u localhost door de respectievelijke servernaam of het IP-adres.

 4. Typ /dav in Map

 5. Voer de gebruikersnaam admin in. Adobe raadt u aan de vooraf geconfigureerde beheerdersaccount te gebruiken voor het testen.

 6. Laat de poort leeg en voer een naam voor de verbinding in.

 7. Klik Connect. AEM vraagt u om uw wachtwoord.

 8. Voer het wachtwoord admin in en klik Connect.

GNOME heeft nu AEM gemonteerd als een volume en u kunt het gebruiken als elk ander volume.

KDE

 1. Open de wizard Netwerkmap.

 2. Selecteer WebFolder (webdav) en klik daarna.

 3. Typ in Naam een naam voor de verbinding.

 4. Voer admin. Adobe in User de aanbeveling in om de vooraf geconfigureerde beheerdersaccount te gebruiken.

 5. Typ http://localhost:4502/crx/repository/crx.default in Server

  OPMERKING

  Als AEM op een andere haven wordt gevestigd, gebruik dat havenaantal in plaats van 4502. Als u de opslagplaats voor inhoud niet op uw lokale computer uitvoert, vervangt u localhost door de respectievelijke servernaam of het IP-adres

 6. Typ dav in Map

 7. Klik Opslaan en verbinden.

 8. Wanneer u om uw wachtwoord wordt gevraagd, voert u het wachtwoord admin in en klikt u op Connect.

KDE heeft nu AEM gemonteerd als een volume en u kunt het als elk ander volume gebruiken.

Op deze pagina