Adobe Real-time Customer Data Platform och hälso- och sjukvård

Senaste uppdatering: 2024-01-26
 • Skapat för:
 • Beginner
  Intermediate
  Experienced
  User
  Developer
  Admin
  Leader

Marknadsförare inom hälso- och sjukvården, från betalare till leverantörer till företag inom medicin och bioteknik, har ett extra ansvar i USA för att respektera HIPAA. Patienter och konsumenter förväntar sig personalisering i alla kanaler och i alla interaktioner mellan varumärken under hela den livstiden, vilket sätter extra press på marknadsförarna inom hälso- och sjukvården att förnya sig snabbt. I den här videon får du lära dig mer om Adobe Real-Time CDP and Healthcare Shield, ett Adobe Experience Platform-tillägg till Adobe Experience Platform-baserade tillämpningar som är utformat för att göra dessa program redo för HIPAA och för att uppfylla HIPAA-kraven för bearbetning och användning av skyddade hälsodata (PHI).

På denna sida