Utöka AEM innehåll och handel med Adobe Developer App Builder

Senaste uppdatering: 2023-10-11
  • Skapat för:
  • Intermediate
    Experienced
    Developer

Adobe Experience Manager Content & Commerce som använder Commerce integrationa frameworken (CIF) är en flexibel arkitektur som kopplar Adobe Experience Manager till Adobe Commerce eller andra e-handelslösningar - både kommersiella och heminbyggda. App Builder och GraphQL spelar en viktig roll för Adobe Experience Manager Content & Commerce och CIF. I det här avsnittet diskuteras integrerings- och utökningsmönster för Adobe Experience Manager Commerce med App Builder. Det visar de olika integreringsmönstren där App Builder kan fungera som mellanvara och koppla samman din e-handelslösning med Adobe Experience Manager. Vi visar hur App Builder kan användas för att tillhandahålla handelsdata och transaktioner för Adobe Experience Manager Commerce.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

På denna sida