Anpassad Adobe Experience Manager Assets Compute Worker med API:er för App Builder och Photoshop

Adobe Experience Manager som Cloud Services Asset compute-mikrotjänster stöder utveckling och driftsättning av specialarbetare som genererar anpassade resursrenderingar. Förutom att utnyttja den körklara automatiseringen av material för produktion av resurser i stor skala kan utvecklare även skapa egna asset compute med hjälp av Photoshop API:er för mer anpassade användningsfall. Under den här sessionen går vi igenom alla steg som krävs för att utveckla en asset compute-arbetare med hjälp av App Builder SDK:er och Photoshop API:er för att automatisera anpassade resursåtergivningar.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

På denna sida