Adobe Experience Manager as a Cloud Service

En titt bakom kulisserna där man delar med sig av insikter om strategi och innovation kring Adobe Experience Manager i molnet och beskriver samtidigt de stora förändringar som leder fram till var vi är idag.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Klicka här för sessionsbilderna.

På denna sida