Massförbrukning av resurser

Den här sessionen kommer att presentera den nya funktionen för massinhämtning av resurser i molntjänsten och dess skalbarhet och prestanda.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Klicka här för sessionsbilderna.

På denna sida