Utöka Experience Manager Headless with Adobe App Builder

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Intermediate
    Experienced
    Leader
    Developer
    Admin

Sean Steimer och Kelvin Xu pratar om Experience Manager Headless och App Builder. Från händelsestyrda integreringar, skalbar serverfri bearbetning till single page-applikationer (SPA), App Builder har kraftfulla funktioner för integrering av Adobe Experience Manager med system från tredje part i headlessläge. Få en inblick i några verkliga användningsfall och gemensamma mönster där App Builder har använts för att förlänga Adobe Experience Manager.

På denna sida