Toetsenbordtoegankelijkheid en -navigatie

Alle functies die beschikbaar worden gesteld in de viewerinterface Basic Zoom, eCatalog, eCatalog Search, Flyout, Inline Zoom, Mixed Media, Spin, Video, Zoom, Carousel, Dimensional (3D), Interactive Image, Interactive Video, en Video360 zijn toegankelijk via het toetsenbord.

Toetsenbordtoegankelijkheid en -navigatie

Alle functies die beschikbaar worden gesteld in de viewerinterface Basic Zoom, eCatalog, eCatalog Search, Flyout, Inline Zoom, Mixed Media, Spin, Video, Zoom, Carousel, Dimensional (3D), Interactive Image, Interactive Video, en Video360 zijn toegankelijk via het toetsenbord.

Een eindgebruiker kan met behulp van Tab en Shift+Tab toetsaanslagen. Gebruiken Tab gaat de invoerfocus naar het volgende interface-element in de tabvolgorde; gebruiken Shift+Tab Hiermee wordt invoerfocus teruggezet naar het vorige gebruikersinterface-element. Het focustraversal volgt de natuurlijke locatie van het interface-element op het scherm en beweegt van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden.

Afhankelijk van het besturingssysteem en de instellingen van de webbrowser ontvangt het interface-element met invoerfocus een visuele focusindicatie. De visuele indicator kan bijvoorbeeld een dunne rand zijn die rondom het interface-element wordt weergegeven.

Het is mogelijk een dergelijke focusmarkering uit te schakelen of aan te passen in de CSS van de viewer. Klik in de inhoudsopgave van dit Help-systeem onder een specifieke viewernaam (bijvoorbeeld Standaardzoom of Interactieve video) op Aanpassen naam van viewer >​ Focus markeren ​.

Toetsen die door afzonderlijke gebruikersinterface-elementen van de viewer worden ondersteund, zijn meestal duidelijk en gemakkelijk te vinden.

Handeling

Toetsaanslag

Knopcomponenten activeren

Spatiebalk of Enter.

In- of uitzoomen

+ of - , respectievelijk.

Zoomen opnieuw instellen

Esc-toets.

Pannen

Pijl-omhoog, omlaag, links of rechts.

Een afbeelding van 360 graden draaien

Gebruik de pijltoetsen wanneer de afbeelding opnieuw wordt ingesteld.

Gebruik de pijltoets omhoog of omlaag wanneer u werkt met multidimensionale centrifuges.

Staalselectie van product

Pijl-omhoog, -omlaag, -links of -rechts; Home- of End-toets.

Productstaalactivering

Spatiebalk of Enter.

Video en interactieve video, geleidelijk terugspoelen

Pijltoets links of omhoog.

Video en interactieve video, snel vooruit

Pijl-rechts of Pijl-omlaag.

Video en interactieve video, ga naar begin of eind

Home- of End-toets respectievelijk.

Video en Interactieve video, volumeniveau bepalen wanneer de focus op de schuifregelaar is

Pijl-omhoog, -omlaag, -links of -rechts; Home- of End-toets.

Video en interactieve video, veranderbaar volume

Met de toetsen Pijl, Home en End kunt u het volumeniveau bepalen wanneer de focus zich op het schuifregelaargedeelte bevindt.

Video, wanneer modaal dialoogvenster wordt weergegeven, wordt focustraversal beperkt tot besturingselementen voor dialoogvensters.

Esc-toets om het dialoogvenster te sluiten.

Carrousel, bannerafbeelding wijzigen in hoofdweergave

Pijl-links of Pijl-rechts.

Carrousel, hotspot selectie en hotspot activering

Selectie hotspot: pijl-omhoog, pijl-omlaag, pijl-links of pijl-rechts

Hotspot activeren: Spatiebalk of Enter.

eCatalog, verander het paginabeeld in de belangrijkste mening

Pijltoetsen links of rechts.

eCatalog, miniatuurselectie

Pijltoetsen; Home en End.

eCatalog, staalactivering

Spatiebalk of Enter.

eCatalog, hotspot selecteren

Pijltoetsen.

eCatalog, activering

Spatie- of Enter-toetsen.

eCatalog, drop-down componenten activeren

Pijltoets-omlaag; Spatie of Enter.

eCatalog, wanneer focus zich in dropdropdeelvenster bevindt

Gebruik de pijltoetsen om een specifiek item in het deelvenster te selecteren voordat u het activeert.

In eCatalog geldt dat wanneer een modaal dialoogvenster wordt weergegeven, focustraversal alleen geldt voor besturingselementen in dialoogvensters.

Esc-toets om het dialoogvenster te sluiten.

Op deze pagina