Gebruik

In dit onderwerp wordt de syntaxis voor vntc-gebruik beschreven.

vntc [ *options*] *sourceFile* [ *destFile*]

sourceFile Dit is het pad en de naam van het bestand dat moet worden verwerkt. Dit kan een pad zijn dat relatief is ten opzichte van de huidige werkmap of een absoluut pad. Dit moet een geldig vignet-, kabinetstijl- of vensterdekkend stijlbestand zijn en een van de volgende achtervoegsels hebben: .vnt, .vnc of .vnw. Vereist.

destFile Dit is het pad en de naam voor het uitvoervignetbestand. Indien niet opgegeven, wordt het uitvoerbestand in de map geplaatst die is opgegeven met -destpath. In dit scenario wordt de bestandsnaam automatisch gegenereerd op basis van de naam van het invoerbestand en een achtervoegsel voor de grootte, gescheiden met de tekenreeks die met -separator is opgegeven. Voor vignetten is het grootteachtervoegsel de pixelbreedte van het uitvoervignet met één resolutie, de breedte van de eerste weergave van een uitvoervignet met meerdere resoluties, of '0' in het geval van een piramidevignet. Voor kabinetsstijlbestanden wordt de uitvoerresolutie gebruikt als achtervoegsel van het bestand. destFile wordt genegeerd wanneer -info wordt opgegeven.

Op deze pagina