Documentconventies

In dit document worden de volgende conventies gebruikt.

letterlijk

In syntaxissecties is niet-cursieve tekst letterlijk; dit geldt niet voor witruimte en de symbolen [ ] { } | *.

'letterlijk'

In beschrijvende gedeelten is niet-cursieve tekst tussen enkele aanhalingstekens letterlijk.

parameter

Cursief verwijst naar een variabele of parameter, die moet worden vervangen door een werkelijke waarde.

command=

Een naam met een navolgende '=' verwijst naar een afbeelding die HTTP-protocolopdracht dient.

attribute::Item

Een naam die is voorafgegaan door het kenmerk : verwijst naar een kenmerk van een afbeeldingscatalogus.

catalogus::Item

Een naam die is voorafgegaan door de catalogus : verwijst naar een gegevensveld voor een afbeeldingscatalogus.

icc::Item

Een naam die is voorafgegaan door icc: verwijst naar een veld in de ICC-kleurenprofielkaart.

font::Item

Een naam met het lettertype : verwijst naar een veld in de lettertypetoewijzing.

macro: Item

Een naam die is voorafgegaan door macro: verwijst naar een veld in de macrodefinitietabel.

regels:Item

Een naam die vooraf is ingesteld met -regels: verwijst naar een element in een URL-voorverwerkingsregelset.

default::Item

Een naam die vooraf is ingesteld met de standaardwaarde : verwijst naar een kenmerk van de standaardafbeeldingscatalogus.

[ optioneel ]

Optionele syntaxiselementen staan tussen vierkante haakjes.

*[ optioneel ]

Het optionele syntaxiselement kan niet of meer keer worden herhaald.

item1 | post 2

Een verticale balk geeft aan dat het enige syntaxisitem links of het item rechts kan worden gebruikt. Er moet precies één item zijn geselecteerd.

{ groep }

accolades worden gebruikt om syntaxiselementen te groeperen.

*{ groep }

De syntaxiselementen in de groep kunnen een of meer keren worden herhaald.

witruimte

Spaties (spaties of tabs) zijn niet toegestaan in HTTP-aanvragen. Dit document gebruikt soms alleen voor de duidelijkheid witruimte tussen syntactische elementen.

Op deze pagina