Starten of stoppen in Windows

Verschillende mechanismen bestaan om de Server van het Beeld en de Server van het Platform op Vensters te beginnen of tegen te houden.

  1. Kies een van de volgende opties om de beeldbewerking te starten of te stoppen:
  • Met het Configuratiescherm van Windows Service kunt u de status van de Dynamic Media Image Serving service.
  • Start Menu> All Programs> Dynamic Media (Scene7)> Image Serving> Control Service biedt opdrachten voor het starten, stoppen en opnieuw starten van de Dynamic Media Image Serving service.

Op deze pagina