Starten of stoppen op Linux®

Er zijn twee opties voor het starten of stoppen van Image Serving op Linux®.

  • Het script om de status van Beeldbewerking te controleren of om Afbeeldingsservice te starten en te stoppen, vindt u in het dialoogvenster ImageServing/bin map:

    ImageServing.sh {start|stop|restart|status}

  • Het volgende alternatief zou aan systeembeheerders vertrouwd moeten zijn:

    /sbin/service ImageServing {start|stop|status}

Op deze pagina