header

Laatste update: 2023-09-29
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

HTTP response header element. Optioneel in <rule> elementen.

Attributen

Name= "text" : Vereist. Geeft de naam van de HTTP-header op.

Action= “set” |"add": Optioneel. Standaard is "set", die de huidige headerwaarde vervangt. Opgeven "add" zodat u de koptekstwaarde kunt toevoegen, gescheiden met een komma.

Gegevens

Waarde koptekst.

Beschrijving

Hiermee kunt u nieuwe HTTP-antwoordheaders toevoegen en waarden van vooraf gedefinieerde koppen toevoegen of vervangen. Namen en waarden moeten voldoen aan de HTTP-normen. Er wordt geen aanvullende codering toegepast.

U kunt vervangende variabelen voor afbeeldingsservers gebruiken in de koptekstnaam en de koptekstwaarde. Hierdoor kunt u beide tekenreeksen vanuit de aanvraag besturen.

Voorbeeld

De volgende regel past een aangepaste koptekst toe wanneer de koptekstwaarde in de aanvraag is opgegeven als een variabele:

<rule OnMatch="continue">
   <expression>\$Edge-Control=</expression>
   <header Name="Edge-Control">$Edge-Control$</header>
</rule>

Deze regel wordt geactiveerd door de volgende aanvraag en stelt de HTTP-responsheader in Edge-Control::no-store:

http://server/is/image/cat/id?$Edge-Control=no-store

Op deze pagina