UserData

Gebruikersgegevens. De server retourneert de inhoud van dit veld naar de client als reactie op req=userdata.

Eigenschappen

Tekstreeks. Het wordt aanbevolen eigenschapsgegevens-opmaak te gebruiken. Wanneer de gegevensopmaak van de eigenschap niet wordt gebruikt, mag de tekenreeks het teken '=' niet bevatten.

De cliënten van de gezoem, spin, en brochure kijker veronderstellen dit gebied om het formatteren van bezitsgegevens te gebruiken. Deze clients gebruiken dit veld voor viewerconfiguratie en -aanpassing. Raadpleeg de documentatie bij de viewer voor meer informatie.

Dit veld neemt deel aan de lokalisatie van tekstreeksen. Raadpleeg Tekstreeks lokalisatie in de HTTP-protocolreferentie voor meer informatie.

Standaard

Geen.

Zie ook

req=userdata , Tekstreeks lokalisatie

Op deze pagina