Grootte

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Afbeeldingsgrootte. Pixelgrootte van de afbeelding met volledige resolutie waarnaar wordt verwezen door de catalogus::Pad.

Als deze waarde is opgegeven, gebruikt Image Serving deze optie om te voorkomen dat de afbeelding moet worden geopend om de werkelijke afbeeldingsgrootte te verkrijgen.

OPMERKING

Indien catalog::Sizeis opgegeven en niet dezelfde is als de werkelijke afbeeldingsgrootte met volledige resolutie, kan ongedefinieerd gedrag optreden.

Eigenschappen

Twee gehele getallen, elk groter dan 0, gescheiden door een komma. Optioneel.

Standaard

Als het veld niet aanwezig is of als het veld leeg is, wordt de werkelijke grootte van de afbeelding gebruikt.

Zie ook

catalogus::pad , res=

Op deze pagina