PostModifier

Modifier-tekenreeks voor postfix-verzoek. Geen of meer opdrachten Afbeeldingsservice gescheiden door '&' tekens.

Opdrachten in dit veld overschrijven altijd opdrachten in de HTTP-aanvraag en in catalog::Modifier.

catalog::PostModifier Dit is handig als bepaalde afbeeldingen speciale instellingen vereisen die normaal gesproken via de URL worden beheerd, zoals qlt= of resmode=. catalog::Modifier moet worden gebruikt voor het instellen van de meeste IS-opdrachten in de afbeeldingscatalogus.

Macro's zijn toegestaan in catalog::PostModifier, zolang ze in dezelfde catalogus of in de standaardcatalogus zijn gedefinieerd. Ook aangepaste variabelen kunnen worden gebruikt.

OPMERKING

Als een verzoek meerdere lagen betreft, wordt alleen de inhoud van catalog::PostModifier van laag 0 toegepast. catalog::PostModifier van alle andere lagen wordt genegeerd.

Eigenschappen

Tekstreeks. Optioneel.

Standaard

Geen.

Zie ook

catalogus::Modifier

Op deze pagina