Modifier

Modifier-tekenreeks voor voorvoegselverzoek. Geen of meer opdrachten Afbeeldingsservice gescheiden door '&' tekens.

Wordt gebruikt om afbeeldingen permanent te wijzigen en de tekst van sjablonen op te slaan.

Opdrachten in dit veld worden overschreven door dezelfde opdrachten in de aanvraag of sjabloon waarnaar wordt verwezen in deze record, en door opdrachten in catalog::PostModifier

Macro's zijn toegestaan in catalog::Modifier, zolang deze in dezelfde catalogus of in de standaardcatalogus zijn gedefinieerd. Ook aangepaste variabelen kunnen worden gebruikt.

Eigenschappen

Tekstreeks. Optioneel.

Standaard

Geen.

Zie ook

catalogus::PostModifier

Op deze pagina